skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 16.012  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American journal of philology.

Baltimore, Johns Hopkins University Press [etc.] - (P1 .A5) - ISSN0002-9475

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philology and Global English Studies

Gupta Suman

Palgrave Macmillan; 2015 - (420)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publications of the Modern Language Association of America.

Modern Language Association of America.

Baltimore : Modern Language Association of America, 2005- - (410 PUB) - ISSN0030-8129

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Journal of the American Oriental Society

New Haven [etc.] American Oriental Society. - (PJ2 .A6) - ISSN0003-0279

Truy cập trực tuyến

5
Romanticism and linguistic theory : William Hazlitt, language and literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romanticism and linguistic theory : William Hazlitt, language and literature

Tomalin Marcus.

Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - (824.7 TOM 2009) - ISBN0230218334 (alk. paper);ISBN9780230218338 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye movements reveal the time-course of anticipating behavior based on complex, conflicting desires

Ferguson, Heather J. ; Breheny, Richard

Ferguson, Heather J. and Breheny, Richard (2011) Eye movements reveal the time-course of anticipating behavior based on complex, conflicting desires. Cognition, 119 (2). pp. 179-196. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking the Epistemic Step: Toward a Model of On-line Access to Conversational Implicatures

Breheny, Richard ; Ferguson, Heather J. ; Katsos, Napoleon

Breheny, Richard and Ferguson, Heather J. and Katsos, Napoleon (2013) Taking the Epistemic Step: Toward a Model of On-line Access to Conversational Implicatures. Cognition, 126 (3). pp. 423-440. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing of zero-derived words in English: An fMRI investigation

Pliatsikas, Christos ; Wheeldon, Linda ; Lahiri, Aditi ; Hansen, Peter C.

Pliatsikas, Christos and Wheeldon, Linda and Lahiri, Aditi and Hansen, Peter C. (2014) Processing of zero-derived words in English: An fMRI investigation. Neuropsychologia, 53 (1). pp. 47-53. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining mental simulations of uncertain events

Ferguson, Heather J. ; Tresh, Miriam ; Leblond, Julien

Ferguson, Heather J. and Tresh, Miriam and Leblond, Julien (2013) Examining mental simulations of uncertain events. Psychonomic Bulletin & Review, 20 (2). pp. 391-399. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1069-9384

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of perception-production vowel spaces for speakers of Standard Modern Greek and two regional dialects

Lengeris, Angelos

Lengeris, Angelos (2016) Comparison of perception-production vowel spaces for speakers of Standard Modern Greek and two regional dialects. The Journal of the Acoustical Society of America, 140 (4). EL314-EL319. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4966

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-based auditory training improves second-language vowel production in spontaneous speech

Lengeris, Angelos

Lengeris, Angelos (2018) Computer-based auditory training improves second-language vowel production in spontaneous speech. The Journal of the Acoustical Society of America, 144 (3). EL165-EL171. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4966

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From "95 theses on philology".(Literary Criticism for the Twenty-First Century)(Critical essay)

Hamacher, Werner

PMLA, Oct, 2010, Vol.125(4), p.994-1001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-8129

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received

Hispanic Review, 2011, Vol.79(1), p.159-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2176 ; E-ISSN: 1553-0639

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received

Hispanic Review, 2011, Vol.79(2), p.347-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2176 ; E-ISSN: 1553-0639

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received

Hispanic Review, 2011, Vol.79(4), p.687-690 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2176 ; E-ISSN: 1553-0639

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received

Anonymous;

Arethusa, 2011, Vol.44(2), p.251-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-0975 ; E-ISSN: 1080-6504

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received

American Journal of Philology, 2011, Vol.132(1), p.169-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9475 ; E-ISSN: 1086-3168

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received

American Journal of Philology, 2011, Vol.132(2), p.343-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9475 ; E-ISSN: 1086-3168

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received

American Journal of Philology, 2011, Vol.132(3), p.517-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9475 ; E-ISSN: 1086-3168

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received

South Central Review, 2011, Vol.28(2), p.119-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6831 ; E-ISSN: 1549-3377

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 16.012  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.528)
 2. 1957đến1972  (376)
 3. 1973đến1988  (633)
 4. 1989đến2005  (2.883)
 5. Sau 2005  (10.383)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.508)
 2. Polish  (1.410)
 3. Russian  (1.098)
 4. German  (913)
 5. French  (741)
 6. Spanish  (506)
 7. Bulgarian  (341)
 8. Italian  (246)
 9. Romanian  (196)
 10. Hindi  (137)
 11. Bosnian  (127)
 12. Hungarian  (121)
 13. Catalan  (102)
 14. Ukrainian  (93)
 15. Turkish  (90)
 16. Serbo-Croatian  (79)
 17. Portuguese  (75)
 18. Czech  (64)
 19. Chinese  (61)
 20. Greek  (44)
 21. Bengali  (38)
 22. Slovenian  (32)
 23. Korean  (31)
 24. Albanian  (29)
 25. Lithuanian  (21)
 26. Slovak  (19)
 27. Macedonian  (18)
 28. Arabic  (17)
 29. Gujarati  (16)
 30. Dutch  (14)
 31. Malay  (14)
 32. Panjabi  (13)
 33. Persian  (12)
 34. Japanese  (9)
 35. Malayalam  (8)
 36. Hebrew  (6)
 37. Armenian  (5)
 38. Norwegian  (5)
 39. Danish  (4)
 40. Finnish  (3)
 41. Welsh  (1)
 42. Tibetan  (1)
 43. Yiddish  (1)
 44. Basque  (1)
 45. Georgian  (1)
 46. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Sider, David
 3. Sayers, William
 4. Janke, Vikki
 5. Waldinger, Albert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...