skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Postal Service and cancer screening

Silverstein, S C

The New England journal of medicine, 12 August 1999, Vol.341(7), pp.542; author reply 543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 10447450 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stat bite: Breast cancer stamp sales

Journal of the National Cancer Institute, 18 April 2007, Vol.99(8), pp.588 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2105 ; PMID: 17440157 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast cancer stamp funds new NCI program

Savage, Liz

Journal of the National Cancer Institute, 18 April 2007, Vol.99(8), pp.587-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2105 ; PMID: 17440156 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Savage, L.
  2. National Library of Medicine
  3. Silverstein, S C
  4. Hunter, D C
  5. Resnick Mi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...