skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Xây dựng bộ chỉ số chất lượng môi trường tổng hợp đối với từng thành phần: Không khí, nước và đất, phục vụ công tác giám sát và quản lý môi trường : Đề tài NCKH. QMT.12.01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng bộ chỉ số chất lượng môi trường tổng hợp đối với từng thành phần: Không khí, nước và đất, phục vụ công tác giám sát và quản lý môi trường : Đề tài NCKH. QMT.12.01

Phạm, Ngọc Hồ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61713

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tác động môi trường In lần thứ ba

Phạm Ngọc Hồ

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2004 - (363.7 PH-H 2004)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình động lực học môi trường lớp biên khí quyển

Phạm Ngọc Hồ

H Giáo dục; 2009

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tác động môi trường

Phạm Ngọc Hồ 1944

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (363.7 PH-H 2007)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán ứng dụng trong môi trường

Phạm Ngọc Hồ

H Đại học Quốc gia Hà Nội; 2016

Truy cập trực tuyến

6
Weighted and Standardized Total Environmental Quality Index (TEQI) Approach in Assessing Environmental Components (Air, Soil and Water)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weighted and Standardized Total Environmental Quality Index (TEQI) Approach in Assessing Environmental Components (Air, Soil and Water)

Pham, Ngoc Ho

Pham, N. H. (2011). Weighted and Standardized Total Environmental Quality Index (TEQI) Approach in Assessing Environmental Components (Air, Soil and Water). VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol 27, No 3, 127-134; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56655

Truy cập trực tuyến

7
Toán ứng dụng trong môi trường : Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học ngành môi trường
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán ứng dụng trong môi trường : Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học ngành môi trường

Phạm, Ngọc Hồ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57561

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tác động môi trường

Phạm Ngọc Hồ; Hoàng Xuân Cơ

H. : ĐHQGHN, 2001 - (363.7 PH-H 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
9
Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước, bùn đáy tại thượng nguồn hệ thống sông Hồng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước, bùn đáy tại thượng nguồn hệ thống sông Hồng

Phạm, Trọng Đạt; Phạm, Ngọc Hồ

Phạm, T. Đ. (2014). Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước, bùn đáy tại thượng nguồn hệ thống sông Hồng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001979; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39297

Truy cập trực tuyến

10
Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí làng nghề phục vụ công tác giám sát và quản lý chất lượng môi trường không khí Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010-2030 : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí làng nghề phục vụ công tác giám sát và quản lý chất lượng môi trường không khí Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010-2030 : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Lê, Thị Tú Oanh; Phạm, Ngọc Hồ

Lê, T. T. O. (2012). Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí làng nghề phục vụ công tác giám sát và quản lý chất lượng môi trường không khí Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010-2030. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000539; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38251

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu tính biến động và nội ngoại suy theo thời gian ngày của CO và PM10 tại một số trạm quan trắc môi trường không khí tự động cố định ở Việt Nam.: Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tính biến động và nội ngoại suy theo thời gian ngày của CO và PM10 tại một số trạm quan trắc môi trường không khí tự động cố định ở Việt Nam.: Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403

Trần, Thị Thu Hường; Phạm, Ngọc Hồ

Trần, T. T. H. (2017). Nghiên cứu tính biến động và nội ngoại suy theo thời gian ngày của CO và PM10 tại một số trạm quan trắc môi trường không khí tự động cố định ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61102

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tác động môi trường

Phạm Ngọc Hồ; Hoàng Xuân Cơ

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (363.7 PH H 2001)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tác động môi trường

Phạm Ngọc Hồ; Hoàng Xuân Cơ

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (363.7 PH H 2001)

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí cụm và khu công nghiệp phục vụ công tác giám sát chất lượng môi trường không khí Hà Nội giai đoạn 2010 - 2030 : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí cụm và khu công nghiệp phục vụ công tác giám sát chất lượng môi trường không khí Hà Nội giai đoạn 2010 - 2030 : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Lưu, Quang Sáng; Phạm, Ngọc Hồ

Lưu, Q.S. (2011). Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí cụm và khu công nghiệp phục vụ công tác giám sát chất lượng môi trường không khí Hà Nội giai đoạn 2010 - 2030. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000159; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38294

Truy cập trực tuyến

15
Giáo trình động lực học môi trường lớp biên khí quyển
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình động lực học môi trường lớp biên khí quyển

Phạm, Ngọc Hồ; Lê, Đình Quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61736

Truy cập trực tuyến

16
Nghiên cứu tính biến động của tầng ôzôn khí quyển phục vụ cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam :Luận án TS. Bảo vệ sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên: 1 07 34
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tính biến động của tầng ôzôn khí quyển phục vụ cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam :Luận án TS. Bảo vệ sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên: 1 07 34

Vũ, Văn Mạnh; Nguyễn, Văn Thắng; Phạm, Ngọc Hồ

Vũ, V. M. (2004). Nghiên cứu tính biến động của tầng ôzôn khí quyển phục vụ cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L1_00218; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37081

Truy cập trực tuyến

17
Giáo trình cơ sở môi trường nước
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình cơ sở môi trường nước

Phạm Ngọc Hồ; Đồng Kim Loan; Trịnh Thị Thanh

195 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60424

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở khí tượng học Tập 2 bức xạ và chế độ nhiệt của khí quyển và mặt đất

Phạm Ngọc Hồ 1944; Hoàng Xuân Cơ 1950

Khoa học và Kỹ thuật; 1991 - (551.5 PH H(2) 1991)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở khí tượng học Tập 1 tính chất chung và cấu tạo của khí quyển

Phạm Ngọc Hồ 1944; Hoàng Xuân Cơ 1950

Khoa học và Kỹ thuật; 1991 - (551.5 PH H(1) 1991)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở khí tượng học Tập 3 chuyển động của khí quyển sương mù mây và giáng thuỷ

Phạm Ngọc Hồ 1944; Hoàng Xuân Cơ 1950

Khoa học và Kỹ thuật; 1991 - (551.5 PH H(3) 1991)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (8)
  2. 2000đến2003  (5)
  3. 2004đến2009  (11)
  4. 2010đến2013  (13)
  5. Sau 2013  (31)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...