skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.009  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp toán cho vật lý. Tập 1

Nguyễn Văn Hùng; Lê Văn Trực

H. : ĐHQGHN, 2004 - (530.15 NG-H(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2001 - (515 NG-H 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương trình nghiệm nguyên : Luận văn ThS. Toán học: 604601

Nguyễn Thị Duyên; Đàm Văn Nhỉ

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (512.94 NG-D 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương trình, bất phương trình và hệ phương trình : Lý thuyết, ví dụ và bài tập. Dành cho học sinh 10, 11, 12

Đặng Hùng Thắng

H. : Giáo dục, 1997 - (515 ĐA-T 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate mathematics a graphical view

Langhbaum E.D

California : Wadsworth , 1992 - (512 INT 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffential equations

Yates R. C.

N. : McGraw- Hill book comp., inc, 1952 - (515 YAT 1952)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

500 bài toán điển hình phương trình bất phương trình hệ phương trình hệ bất phương trình mũ logarit Dùng cho HS lớp 11 12 Ôn tập và nâng cao kĩ năng giải bài tập Chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức

Trần Đình Thi

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2008 - (515 TR-T 2008)

Truy cập trực tuyến

9
Ordinary Differential Equations: A First Course
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ordinary Differential Equations: A First Course

Somasundaram, D.

0849309883; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20123

Truy cập trực tuyến

10
Examples of Sequences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examples of Sequences

Mejlbro, Leif

1st edition; 9788776813758; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19024

Truy cập trực tuyến

11
Integration and differential equations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration and differential equations

Johnson, R.S.

9788776819705; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20425

Truy cập trực tuyến

12
Partial differential equations and operators: Fundamental solutions and semigroups Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial differential equations and operators: Fundamental solutions and semigroups Part I

Casteren, Jan A. Van

2nd edition; 9788740309997; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20440

Truy cập trực tuyến

13
Théorie des fonctions elliptiques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Théorie des fonctions elliptiques

Briot, Charles

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20574

Truy cập trực tuyến

14
Hyperbolic partial differential equations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperbolic partial differential equations

Alinhac, S. (Serge)

9780387878225; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19806

Truy cập trực tuyến

15
Leçons sur l'intégration des Équations Différentielles aux Dérivées Partielles Professées a Stockholm sur l'Invitation de S. M. le Roi de Suéde
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leçons sur l'intégration des Équations Différentielles aux Dérivées Partielles Professées a Stockholm sur l'Invitation de S. M. le Roi de Suéde

Volterra, Vito

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20878

Truy cập trực tuyến

16
Introduction to partial differential equations : a computational approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to partial differential equations : a computational approach

Tveito, Aslak,

0387983279; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20877

Truy cập trực tuyến

17
Nonlinear partial differential equations and hyperbolic wave phenomena : the Abel Symposium 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear partial differential equations and hyperbolic wave phenomena : the Abel Symposium 2010

Holden, H. (Helge); Karlsen, Kenneth Hvistendahl.

9783642253607; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20882

Truy cập trực tuyến

18
Partial differential equations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial differential equations

DiBenedetto, Emmanuele.

9780817645519; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20748

Truy cập trực tuyến

19
Ordinary differential equations : methods and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ordinary differential equations : methods and applications

Ang, W. T.

9781599429755; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20879

Truy cập trực tuyến

20
Differential equations demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential equations demystified

Krantz, Steven G. (Steven George),

0071440259; http://db.lic.vnu.edu.vn:2129/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1064169&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQtns02215&suite=def; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18308

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.009  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (247)
 2. Trong mục lục thư viện (506)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (27)
 2. 1969đến1980  (53)
 3. 1981đến1992  (47)
 4. 1993đến2005  (139)
 5. Sau 2005  (764)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (488)
 2. English  (291)
 3. Undetermined  (76)
 4. French  (14)
 5. Russian  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (39)
 2. T - Technology .  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Văn Mậu
 2. Nguyễn Minh Tuấn
 3. Nguyễn Hữu Dư
 4. Đặng Đình Châu
 5. Hoàng Hữu Đường

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...