skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng chữ Nôm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 10

Nguyễn Triệu Tuấn; Nguyễn Ngọc Bình người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2013 - (006.425 NG-T 2013)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu các phương pháp trích chọn các thuộc tính đặc trưng để phát triển thuật toán hiệu quả nhằm phân lớp số liệu lớn đặc biệt trong tin sinh học : Đề tài NCKH. QG.08.01

Nguyễn Hà Nam; Nguyễn Tuệ; Nguyễn Trí Thành; Đặng Tất Đạt; Nguyễn Thị Thủy; Trần Phương Nhung

H. : ĐH Công nghệ , 2010 - (005.1 NG-N 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Nghiên cứu phương pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản tiếng Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản tiếng Việt

Vũ, Thị Lý

73 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4980

Truy cập trực tuyến

4
Phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng chữ Nôm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng chữ Nôm

Nguyễn, Triệu Tuấn

6 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6012

Truy cập trực tuyến

5
Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn

Hoàng, Văn Trìu

42 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8444

Truy cập trực tuyến

6
Phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng chữ Nôm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng chữ Nôm

Nguyễn, Triệu Tuấn; Nguyễn, Ngọc Bình

Nguyễn, T. T. (2013). Phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng chữ Nôm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002625; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41503

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản tiếng Việt : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Vũ Thị Lý; Nguyễn Trí Thành

H. : ĐHCN, 2015 - (006.312 VU-L 2015)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03

Hoàng Văn Trìu; Nguyễn Hà Nam

H. : ĐHCN, 2015 - (005.7 HO-T 2015)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng chữ Nôm Luận văn ThS Công nghệ thông tin 60 48 10

Nguyễn Triệu Tuấn

ĐHCN; 2013

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...