skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu một số tính chất vật lý của mẫu Spinel tự nhiên và mẫu tổng hợp bằng phương pháp SOL-GEL : Đề tài NCKH. QT.02.09
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số tính chất vật lý của mẫu Spinel tự nhiên và mẫu tổng hợp bằng phương pháp SOL-GEL : Đề tài NCKH. QT.02.09

Lê, Hồng Hà; Lê, Duy Khánh; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Ngọc Long; Nguyễn, Thanh Bình; Nguyễn, Thị Quỳnh Chi; Trịnh, Thị Loan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22101

Truy cập trực tuyến

2
Tính chất quang của Cr3+ trong mẫu Spinel MgAl2O4, tổng hợp bằng phương pháp Sol-Gel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính chất quang của Cr3+ trong mẫu Spinel MgAl2O4, tổng hợp bằng phương pháp Sol-Gel

Trịnh, Thị Loan; Lê, Hồng Hà; Nguyễn, Ngọc Long; Nguyễn, Hạnh; Hội nghị Khoa học Nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004.

Trịnh, T.L., et al. (2004). Tính chất quang của Cr3+ trong mẫu Spinel MgAl2O4, tổng hợp bằng phương pháp Sol-Gel. Hội nghị Khoa học Nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25562

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số tính chất vật lý của mẫu Spinel tự nhiên và mẫu tổng hợp bằng phương pháp SOL-GEL : Đề tài NCKH. QT.02.09

Lê Hồng Hà; Lê Duy Khánh; Lê Thị Thanh Bình; Nguyễn Ngọc Long; NguyễnThanh Bình; Nguyễn Thị Quỳnh Chi; Trịnh Thị Loan

H. : ĐHKHTN, 2005 - (530.41 LE-H 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2/SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL-GEL trên nền gạch men
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2/SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL-GEL trên nền gạch men

Lê, Duy Đảm; Đặng, Mậu Chiến

Lê, Duy Đảm. (2009). Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2/SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL-GEL trên nền gạch men. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15699

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất và ứng dụng màng mỏng NaNo TiO2 xốp : Đề tài NCKH. QG.04.05
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất và ứng dụng màng mỏng NaNo TiO2 xốp : Đề tài NCKH. QG.04.05

Phạm, Văn Nho; Bùi, Văn Loát; Hoàng, Ngọc Thành; Nguyễn, Thế Hiện; Phan, Văn An; Trần, Kim Cương; Nguyễn, Thượng Hải; Võ, Lý Thanh Hà; Nguyễn, Thị Thu Hằng; Phạm, Anh Tuấn; Nguyễn, Quang Tiến; Phạm, Quang Hưng; Hoàng, Văn Nam; Dương, Đình Thuận; Hồ, Anh Quân; Đỗ, Thành Đạt; Lê, Duy Đảm; Davoli, Ivan; Dematteis. F.; Proposito. P.; Palazzesi. C.

Phạm, V. N., et al. (2005). Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất và ứng dụng màng mỏng NaNo TiO2 xốp. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19228

Truy cập trực tuyến

6
Bước đầu nghiên cứu phương pháp Sol-Gel và một số phương pháp khác tổng hợp vật liệu kích cỡ nano TiO2 biến tính và một số ứng dụng : Đề tài NCKH. QT.04.11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu nghiên cứu phương pháp Sol-Gel và một số phương pháp khác tổng hợp vật liệu kích cỡ nano TiO2 biến tính và một số ứng dụng : Đề tài NCKH. QT.04.11

Nguyễn, Thị Bích Lộc; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Thị Phương; Vũ, Hiệp Hào

Nguyễn, T. B. L., et al. (2005). Bước đầu nghiên cứu phương pháp Sol-Gel và một số phương pháp khác tổng hợp vật liệu kích cỡ nano TiO2 biến tính và một số ứng dụng. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19243

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15

Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Thị Khánh Hoan; Nguyễn, Đình Duẩn; Đặng, Trung Quý; Phan, Văn Tường

Nghiêm, X.T., et al. (2006). Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21875

Truy cập trực tuyến

8
Màng bán dẫn ZnO, PbS chế tạo bằng phương pháp Sol - Gen và tráng gương cùng với các đặc trưng của nó : Đề tài NCKH. QT.02.12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Màng bán dẫn ZnO, PbS chế tạo bằng phương pháp Sol - Gen và tráng gương cùng với các đặc trưng của nó : Đề tài NCKH. QT.02.12

Khúc, Quang Đạt; Mai, Thị Tâm; Nguyễn, Thị Thục Hiền; Phùng, Quốc Bảo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22987

Truy cập trực tuyến

9
Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2/SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL-GEL trên nền gạch men : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nanô
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2/SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL-GEL trên nền gạch men : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nanô

Lê, Duy Đảm; Đặng, Mậu Chiến

Lê, Duy Đảm. (2009). Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2/SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL-GEL trên nền gạch men. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_02312; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42156

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2 SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL GEL trên nền gạch men Luận văn ThS Vật liệu và linh kiện Nanô

Lê Duy Đảm

ĐHCN; 2009

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất và ứng dụng màng mỏng NaNo TiO2 xốp : Đề tài NCKH. QG.04.05

Phạm Văn Nho; Bùi Văn Loát; Hoàng Ngọc Thành; Nguyễn Thế Hiện; Phan Văn An

H. : ĐHKHTN, 2005 - (530 PH-N 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2/SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL-GEL trên nền gạch men : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nanô

Lê Duy Đảm; Đặng Mậu Chiến người hướngdẫn

H. : ĐHCN, 2009 - (620.5 LE-Đ 2009)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15

Nghiêm Xuân Thung; Nguyễn Thị Khánh; Nguyễn Đình Duẩn; Phan Văn Tường; Đặng Trung Quý Hoan

H. : ĐHKHTN, 2006 - (666 NG-T 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu nghiên cứu phương pháp Sol-Gel và một số phương pháp khác tổng hợp vật liệu kích cỡ nano TiO2 biến tính và một số ứng dụng : Đề tài NCKH. QT.04.11

Nguyễn Thị Bích Lộc; Cao Thế Hà--; Nguyễn Thị Phương; Vũ Hiệp Hào

H. : ĐHKHTN, 2005 - (620.1 NG-L 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Màng bán dẫn ZnO, PbS chế tạo bằng phương pháp Sol - Gen và tráng gương cùng với các đặc trưng của nó : Đề tài NCKH. QT.02.12

Khúc Quang Đạt; Mai Thị Tâm; Nguyễn Thị Thục Hiền; Phùng Quốc Bảo

H. : ĐHKHTN, 2005 - (540 KH-Đ 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu trúc tinh thể và tính chất từ của hạt nano pherit spinen NiY0,1Fe1,9O4 chế tạo bằng phương pháp sol- gel : Luận văn ThS. Vật lý nhiệt (Đào tạo thí điểm)

Nguyễn Thị Ly; Nguyễn Phúc Dương người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (536 NG-L 2014)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát và chế tạo màng mỏng nano ZnO bằng phương pháp sol - gel định hướng ứng dụng trong bộ nhớ sắt điện : Luận văn ThS. Vật lý kỹ thuật: 605204

Trần Văn Dũng; Bùi Nguyên Quốc Trình

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ 2016 - (620.115 TR-D 2016)

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu tổng hợp Oxit hỗn hợp CaO-CuO-CeO2 kích thước nanomet bằng phương pháp Sol-Gel và thăm dò khả năng xúc tác của nó cho phản ứng Oxi hóa hợp chất hữu cơ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp Oxit hỗn hợp CaO-CuO-CeO2 kích thước nanomet bằng phương pháp Sol-Gel và thăm dò khả năng xúc tác của nó cho phản ứng Oxi hóa hợp chất hữu cơ

Nguyễn, Văn Quang; Hoàng, Thị Hương Huế

Nguyễn, V. Q. (2016). Nghiên cứu tổng hợp Oxit hỗn hợp CaO-CuO-CeO2 kích thước nanomet bằng phương pháp Sol-Gel và thăm dò khả năng xúc tác của nó cho phản ứng Oxi hóa hợp chất hữu cơ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13762

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp Oxit hỗn hợp CaO-CuO-CeO2 kích thước nanomet bằng phương pháp Sol-Gel và thăm dò khả năng xúc tác của nó cho phản ứng Oxi hóa hợp chất hữu cơ: Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13

Nguyễn Văn Quang; Hoàng Thị Hương Huế

H. : ĐHKHTN , 2015 - (546 NG-Q 2015)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (4)
 2. 2006đến2008  (1)
 3. 2009đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (11)
 2. Luận án, luận văn  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lê, Duy Đảm
 2. Lê Duy Đảm
 3. Nguyễn, Ngọc Long
 4. Trịnh, Thị Loan
 5. Đặng, Mậu Chiến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...