skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Letting go : death, dying, and the law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letting go : death, dying, and the law

Urofsky Melvin I.

Norman : University of Oklahomal , 1994 - (344.73 URO 1994) - ISBN0806126353

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> legal environment of Bussiness: A contextual approach

Gary G.A.; Gray J.A; Magaldi A.M

US : South- Western, 19?? - (346.7307 MOO 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal environment of Business : Governrment regulation and Public police analytic

Butler H.N.

US : South - western, 19?? - (346.7307 BUT 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business and its legal environment

Dunfee T.W.

USA : Prentice Hall, 1987 - (346.7307 DUN 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu tìm hiểu pháp luật thương mại Mỹ

Đào Trí Úc Chủ biên

H. : KHXH, 2002 - (343.73 BUO 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Making all the difference : inclusion, exclusion and American law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making all the difference : inclusion, exclusion and American law

Minow Martha

Ithaca : Cornell University Pressl , 1990 - (346.01 MIN 1990) - ISBN0801424461

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Education law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education law

Imber Michael; Geel Tyll Van

Boston : McGraw Hill, 1993 - (344.73 IMB 1993) - ISBN0075569779

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The environmental law and compliance handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The environmental law and compliance handbook

Berry James F.; Dennison Mark S

New York : McGraw-Hill, c2000. - (344.73 BER 2000) - ISBN0071340947 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Business law : with UCC applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business law : with UCC applications

Brown Gordon W.; Sukys Paul

New York : McGraw-Hill/Irwin, c2006. - (346.7307 BRO 2006) - ISBN0072960574 (student ed. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
10
Mass media law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass media law

Pember Don R.; Calvert Clay

Boston : McGraw-Hill Higher Education , 2008 - (343.7309 PEM 2008) - ISBN9780073378824

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
11
The Constitution of the United States : a primer for the people
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Constitution of the United States : a primer for the people

Currie David P.

Chicago : University of Chicago Press, 2000. - (342.7302 CUR 2000) - ISBN0226131041;ISBN0226131033 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Ch&#7871; &#273;&#7897; t&#7893;ng th&#7889;ng M&#7929;
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế độ tổng thống Mỹ

Nguyễn, Anh Hùng

24 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6924

Truy cập trực tuyến

13
Quy&#7873;n v&#224; ngh&#297;a v&#7909; c&#7911;a c&#225;c b&#234;n trong h&#7907;p &#273;&#7891;ng nh&#432;&#7907;ng quy&#7873;n th&#432;&#417;ng m&#7841;i t&#7841;i Hoa K&#7923; v&#224; nh&#7919;ng kinh nghi&#7879;m cho Vi&#7879;t Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Hoa Kỳ và những kinh nghiệm cho Việt Nam

Hoàng, Thị Lệ Hằng; Đoàn, Năng

Hoàng, T. L. H. (2012). Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Hoa Kỳ và những kinh nghiệm cho Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002236; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51181

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Hoa Kỳ và những kinh nghiệm cho Việt Nam Luận văn ThS Luật 60 38 60

Hoàng Thị Lệ Hằng

Khoa Luật; 2012

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế độ tổng thống Mỹ Luận văn ThS Luật 60 38 01

Nguyễn Anh Hùng

Khoa Luật; 2009

Truy cập trực tuyến

16
Principles of taxation for business and investment planning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of taxation for business and investment planning

Jones Sally M.

Boston : McGraw-Hill, 2000 - (343.7304 JON 2000) - ISBN0072298715

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
17
Law for business
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law for business

Barnes A.James; DworkinJerry Morehead; Richards Eric L

Boston : McGraw-Hill, 2000 - (346.73 BAR 2000) - ISBN0073659177

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
18
Introduction to paralegalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to paralegalism

Carlson Rhonda

Chicago : Irwin, c1997 - (340 CAR 1997) - ISBN0256185921

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Bill of Rights reader : leading constitutional cases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bill of Rights reader : leading constitutional cases

Konvitz Milton Ridvas

Ithaca [N.Y.] : Cornell University Press, [1973] - (342.73 KON 1973) - ISBN0801407834

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Criminal law today : an introduction with capstone cases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Criminal law today : an introduction with capstone cases

Schmalleger Frank.

Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall, c2006. - (345.73 SCH 2006) - ISBN0131702874 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (6)
 2. 1985đến1993  (15)
 3. 1994đến2003  (19)
 4. 2004đến2010  (29)
 5. Sau 2010  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (65)
 2. Luận án, luận văn  (7)
 3. Tạp chí  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Criminology  (1)
 2. Law  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. O'Brien David M
 2. White G. Edward
 3. Reed O. Lee
 4. McMahon Edward
 5. Nguyễn, Anh Hùng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...