skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexes of Co(II), Ni(II), and Zn(II) with pyrazolone ligands

Bailey, R. A ; Peterson, T. R

Canadian Journal of Chemistry (Revue canadienne de chimie), 1969, Vol.47(10), pp.1681-1687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4042 ; E-ISSN: 1480-3291 ; DOI: 10.1139/v69-276

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The mTOR-Regulated Phosphoproteome Reveals a Mechanism of mTORC1-Mediated Inhibition of Growth Factor Signaling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mTOR-Regulated Phosphoproteome Reveals a Mechanism of mTORC1-Mediated Inhibition of Growth Factor Signaling

Hsu, P. P. ; Kang, S. A. ; Rameseder, J. ; Zhang, Y. ; Ottina, K. A. ; Lim, D. ; Peterson, T. R. ; Choi, Y. ; Gray, N. S. ; Yaffe, M. B. ; Marto, J. A. ; Sabatini, D. M.

Science, 06/10/2011, Vol.332(6035), pp.1317-1322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1199498

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Rag GTPases Bind Raptor and Mediate Amino Acid Signaling to mTORC1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rag GTPases Bind Raptor and Mediate Amino Acid Signaling to mTORC1

Sancak, Y. ; Peterson, T. R. ; Shaul, Y. D. ; Lindquist, R. A. ; Thoreen, C. C. ; Bar-Peled, L. ; Sabatini, D. M.

Science, 06/13/2008, Vol.320(5882), pp.1496-1501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1157535

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illegal fishing and hunting as resistance to neoliberal colonialism

Peterson, M. ; Essen, E. ; Hansen, H. ; Peterson, T.

Crime, Law and Social Change, 2017, Vol.67(4), pp.401-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4994 ; E-ISSN: 1573-0751 ; DOI: 10.1007/s10611-016-9664-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Rictor Phosphorylation on the Thr-1135 Site Does Not Require Mammalian Target of Rapamycin Complex 2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rictor Phosphorylation on the Thr-1135 Site Does Not Require Mammalian Target of Rapamycin Complex 2

Boulbes, D. ; Chen, C.-H. ; Shaikenov, T. ; Agarwal, N. K. ; Peterson, T. R. ; Addona, T. A. ; Keshishian, H. ; Carr, S. A. ; Magnuson, M. A. ; Sabatini, D. M. ; Sarbassov, D. D.

Molecular Cancer Research, 06/01/2010, Vol.8(6), pp.896-906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-7786 ; E-ISSN: 1557-3125 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1541-7786.MCR-09-0409

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to precision psychopharmacology: Combining clinical and genetic information to predict fat gain from aripiprazole

Oughli, H ; Lenze, E J ; Locke, A E ; Yingling, M D ; Zhong, Y ; Miller, J P ; Reynolds, C F ; Mulsant, B H ; Newcomer, J W ; Peterson, T R ; Müller, D J ; Nicol, G E

Journal of psychiatric research, July 2019, Vol.114, pp.67-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1379 ; PMID: 31039482 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jpsychires.2019.04.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nickel(II) complexes with substituted ureas

Bailey, R. A ; Feins, I. R ; Peterson, T. R

Canadian Journal of Chemistry (Revue canadienne de chimie), 1969, Vol.47(2), pp.171-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4042 ; E-ISSN: 1480-3291 ; DOI: 10.1139/v69-023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peterson, T. R
 2. Peterson, T.R.
 3. Sabatini, David
 4. Peterson, Timothy
 5. Peterson, Timothy R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...