skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural resource information for economic development : a study

Herfindahl Orris C.; Latin American Institute for Economic and Social Planning.; Resources for the Future.

Baltimore : Published for Resources for the Future, inc., by Johns Hopkins Press, [1969] - (333.7 HER 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The state and society : Peru in comparative perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state and society : Peru in comparative perspective

Stepan Alfred C.

Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1978. - (321.9 STE 1978) - ISBN0691075913

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...