skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.087  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wir sind nicht auf der Welt um zu Schweigen eine Einleitung in die Rhetorik

Kopperschmidt Josef

De Gruyter Mouton; 2018 - (808)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and Rhetoric A critical introduction

Martin James

Routledge; 2014 - (324.014)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Read, Reason, Write

Seyler Dorothy U.

N.Y. : McGraw-Hill, 1995 - (808.042 SEY 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting through to people

Nirenberg Jesse S.

Englewood Cliffs, N.J., : Prentice-Hall, [1963] - (153.8 NIR 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The power of persuasion : how we're bought and sold
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of persuasion : how we're bought and sold

Levine Robert

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2003. - (153.8 LEV 2003) - ISBN0471266345 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Coercion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coercion

Chapman John W. |q (John William) |d 1923 |e ed; Pennock J. Roland |q (James Roland) |d 1906-1995; American Society for Political and Legal Philosophy.

Chicago : Aldine·Atherton, |c1972. - (301 COE 1972) - ISBN0202241165

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
The aims of argument : a brief rhetoric
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aims of argument : a brief rhetoric

Crusius Timothy W.; Channell Carolyn E

Mountain View, CA : Mayfield Pub., 2000 - (808 CRU 2000) - ISBN0767411323

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The presentations kit : 10 steps for selling your ideas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The presentations kit : 10 steps for selling your ideas

Wilder Claudyne.

New York : Wiley, c1994. - (808.5 WIL 1994) - ISBN0471310891 (paper : acid-free paper);ISBN0471310921 (cloth : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Influence : science and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence : science and practice

Cialdini Robert B.

Boston : Pearson Education, c2009. - (153.8 CIA 2009) - ISBN0205609996;ISBN9780205609994

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seductive reasoning Pluralism as the problematic of contemporary literary theory

Rooney Ellen

Cornell University Press; 2016 - (801.9501)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rewriting  how to do things with texts

Harris Joseph

Utah State University Press; 2006 - (808.042071)

Truy cập trực tuyến

12
Practical argument
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical argument

Kirszner Laurie G.; Mandell Stephen R

Boston ; New York : Bedford/St. Martin’s, 2015 - (168 KIR 2015) - ISBN9781457694301;ISBN1457694301;ISBN9781457683886;ISBN1457683881

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Fact, value, policy : reading and writing arguments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fact, value, policy : reading and writing arguments

Fairbanks A. Harris. Editor

New York : McGraw-Hill, c1994 - (808.042 FAC 1994) - ISBN0070198721 (alk. paper) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Read, reason, write : an argument text and reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Read, reason, write : an argument text and reader

Seyler Dorothy U.

Boston : McGraw-Hill, c2005. - (808.042 SEY 2005) - ISBN0072873728 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
15
Arguing in communities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arguing in communities

Hatch Gary Layne.

Mountain View, Calif. : Mayfield Pub., c1999. - (808 HAT 1999) - ISBN0767404963

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
HBR guide to persuasive presentations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HBR guide to persuasive presentations

Duarte Nancy.

Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, c2012. - (658.452 DUA 2012) - ISBN9781422187104 (pbk. : alk. paper);ISBN1422187101 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Reading and writing short arguments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading and writing short arguments

Vesterman William

Boston : McGraw-Hill, 2005. - (808.042 REA 2005) - ISBN0072983663 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Arguing in communities : reading and writing arguments in context
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arguing in communities : reading and writing arguments in context

Hatch Gary Layne.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2003. - (808 HAT 2003) - ISBN0767416813 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
The aims of argument : a brief guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aims of argument : a brief guide

Crusius Timothy W.; Channell Carolyn E

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2006. - (808.042 CRU 2006) - ISBN0072961309 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
The 7 triggers to yes : the new science behind influencing people's decisions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 7 triggers to yes : the new science behind influencing people's decisions

Granger Russell H.

New York : McGraw-Hill, c2008. - (658.4 GRA 2008) - ISBN0071544372 (alk. paper);ISBN9780071544375 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 5.087  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (59)
 2. 1963đến1976  (94)
 3. 1977đến1990  (173)
 4. 1991đến2005  (1.069)
 5. Sau 2005  (3.591)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.161)
 2. Spanish  (296)
 3. French  (182)
 4. Portuguese  (92)
 5. German  (53)
 6. Polish  (34)
 7. Russian  (20)
 8. Catalan  (16)
 9. Japanese  (14)
 10. Korean  (13)
 11. Romanian  (11)
 12. Czech  (10)
 13. Italian  (10)
 14. Turkish  (10)
 15. Danish  (8)
 16. Arabic  (6)
 17. Norwegian  (5)
 18. Persian  (5)
 19. Slovak  (4)
 20. Chinese  (4)
 21. Afrikaans  (4)
 22. Dutch  (2)
 23. Ukrainian  (2)
 24. Lithuanian  (1)
 25. Finnish  (1)
 26. Vietnamese  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petty, Richard E
 2. Tormala, Zakary L.
 3. Briñol, Pablo
 4. Walton, Douglas
 5. Hoeken, Hans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...