skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27.089.251  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

sistema para separaÇço automÁtica de produtos

Ricardo Conte

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SISTEMA DE RECOLHIMENTO E REAPROVEITAMENTO DE EMBALAGEM PARA EMPRESA NO RAMO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS

Aleverson Berna ; Alexandre Reinoldo Goellner ; Thiago Marca ; Olavo Martins Brum Neto

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cam-driven-type dual-station stamping device

Qin Yuchun

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

铝合金出水管上下开模反向倾转重力浇注模具
Reverse gravity casting mould that verts of die sinking about aluminum alloy outlet pipe

Wang Xinjun ; Chen Xingquan ; Wang Qinglin ; Yu Yong ; Lin Xuxiao

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISTRIBUTEUR DE SABLE POUR L'ANTIPATINAGE DES ROUES DES TRAINS

Del Barba Willy

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种轻量化组装式汽车扭转梁悬架

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rainproof sealing method for shipboard airplane body under high-corrosion marine environment

LI Hui ; Hu Ningbo ; Tang Xuesong

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ornithopter flight device

Wu Yi ; Wu Kaizhen ; Wu Ruogu ; Wu Ruoding ; Wu Ruoyao

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种全闭环力控制压头
Full cut -off ring force control pressure head

LI Xiaogen ; Shi Liquan ; Hu Zhengguang ; LI Xiansheng ; Xiao Hong ; Xie Xiaobing ; Luo Dong ; Chen Jun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

태블릿 프레스 내로 필름을 피착시키기 위한 장치 및 방법
DEVICE AND METHOD FOR DEPOSITING FILMS IN TABLET PRESSES

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

프레스의 선택적 구동이 가능한 캠축형 프레스장치
Press the optional cam shaft driven press device

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production device for high-speed and high-temperature hot-pressed sand wheel without metal anti-explosion inner pore ring

Tian Jihua

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DUAL LEAF SUSPENSION FOR VEHICLES

Juriga James Andrew

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

新型高效液压压力机
Novel efficient hydraulic press machine

Zhang Yunfei

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种多用途飞机
Multipurpose aircraft

Wang Zhicheng ; LI Yulong

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE FIXATION D'ARTICULATION D'UN TRIANGLE DE SUSPENSION ET VEHICULE ASSOCIE

Stevens Olivier

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAIN D'ATTERRISSAGE A BALANCIER ET GIRAVION

Dubois Robert ; Achard Aurelien

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27.089.251  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (1.533.736)
 2. 1960đến1974  (1.423.317)
 3. 1975đến1989  (4.616.897)
 4. 1990đến2005  (6.735.810)
 5. Sau 2005  (12.553.645)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Vehicles In General  (4.164.001)
 2. Powder Metallurgy  (761.754)
 3. Casting  (761.754)
 4. Aircraft  (478.558)
 5. Aviation  (478.558)
 6. Cosmonautics  (478.558)
 7. Railways  (447.914)
 8. Helicopters  (235.905)
 9. Aeroplanes  (235.905)
 10. Presses In General  (220.275)
 11. Presses  (220.275)
 12. Vehicle Suspension Arrangements  (207.570)
 13. Foundry Moulding  (144.340)
 14. Vehicle Connections  (44.305)
 15. Locomotives  (35.601)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned  (23.680)
 2. Wang Wei  (12.025)
 3. Zhang Wei  (10.751)
 4. Wang Lei  (7.712)
 5. Wang Tao  (5.969)
 6. Zhang Jie  (5.329)
 7. Wang Feng  (4.203)
 8. Yang Jian  (4.023)
 9. Wang Gang  (4.006)
 10. Liu Tao  (3.278)
 11. Huang Wei  (3.089)
 12. Liu Qiang  (3.001)
 13. Liu Hui  (2.953)
 14. He Wei  (1.895)
 15. Xu Tao  (1.317)
 16. Wang Zhicheng  (1.161)
 17. LI Haitao  (999)
 18. LI Xiangyang  (590)
 19. Han Jianguo  (202)
 20. Yang Ji  (196)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (22.288.109)
 2. Chinese  (4.484.421)
 3. French  (3.696.646)
 4. German  (3.647.863)
 5. Korean  (838.148)
 6. Japanese  (759.351)
 7. Spanish  (542.012)
 8. Russian  (425.374)
 9. Portuguese  (243.703)
 10. Italian  (228.861)
 11. Finnish  (107.551)
 12. Dutch  (90.278)
 13. Danish  (86.594)
 14. Norwegian  (80.419)
 15. Polish  (48.066)
 16. Czech  (30.022)
 17. Romanian  (20.220)
 18. Ukrainian  (18.432)
 19. Turkish  (17.779)
 20. Hungarian  (12.205)
 21. Greek  (5.086)
 22. Hebrew  (3.163)
 23. Arabic  (2.036)
 24. Icelandic  (197)
 25. Lithuanian  (114)
 26. Serbo-Croatian  (23)
 27. Slovak  (3)
 28. Vietnamese  (3)
 29. Tagalog  (2)
 30. Thai  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned
 2. Wang Wei
 3. Zhang Wei
 4. Wang Lei
 5. Wang Tao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...