skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latitudes and the mc1r gene polymorphism among Asian populations

Nakayama, K. ; Ootsuka, R. ; Soemantri, A. ; Isa, M. N. ; Pookajorn, S. ; Pan, I - H. ; Harihara, S. ; Ishida, T.

American Journal of Human Genetics, Oct, 2001, Vol.69(4), p.394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9297

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective extraction and purification of beta-xylosidase from Trichoderma koningii fermentation culture by aqueous two-phase partitioning

Pan, I -H ; Yao, H -J ; Li, Y -K

Enzyme and microbial technology, 01 February 2001, Vol.28(2-3), pp.196-201 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-0909 ; PMID: 11166812 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sporadic retrovirus (ATLV)-seropositive individuals outside Japan

Hinuma, Y ; Chosa, T ; Komoda, H ; Mori, I ; Suzuki, M ; Tajima, K ; Pan, I H ; Lee, M

Lancet (London, England), 09 April 1983, Vol.1(8328), pp.824-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 6132162 Version:1

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

mtDNA polymorphism in East Asian Populations, with special reference to the peopling of Japan

Horai, S ; Murayama, K ; Hayasaka, K ; Matsubayashi, S ; Hattori, Y ; Fucharoen, G ; Harihara, S ; Park, K S ; Omoto, K ; Pan, I H

American journal of human genetics, September 1996, Vol.59(3), pp.579-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9297 ; PMID: 8751859 Version:1

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanistic study of beta-xylosidase from Trichoderma koningii G-39

Li, Y K ; Yao, H J ; Pan, I H

Journal of biochemistry, February 2000, Vol.127(2), pp.315-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-924X ; PMID: 10731699 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Mechanistic Study of  -Xylosidase from Trichoderma koningii G-39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanistic Study of  -Xylosidase from Trichoderma koningii G-39

Li, Y.-K. ; Yao, H.-J. ; Pan, I-H.

Journal of Biochemistry, 02/01/2000, Vol.127(2), pp.315-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-924X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.jbchem.a022609

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid process for purification of an extracellular beta-xylosidase by aqueous two-phase extraction

Pan, I H ; Li, Y K

Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 15 April 2001, Vol.754(1), pp.179-84

ISSN: 1387-2273 ; PMID: 11318413 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of a natural product on sleep in animal models

Chuang, K.-A ; Hsieh, T.-L ; Yumi, Y ; Shan, T.-L ; Chang, F.-C ; Li, M.-H ; Chang, C.-H ; Wen, S.-F ; Pan, I.-H

Sleep Medicine, December 2019, Vol.64, pp.S75-S75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-9457 ; E-ISSN: 1878-5506 ; DOI: 10.1016/j.sleep.2019.11.207

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative sensitivity of cell culture systems in the detection of herpes simplex viruses

Chang, R S ; Arnold, D ; Chang, Y Y ; Pan, I H ; Jordan, G W

Diagnostic microbiology and infectious disease, July 1986, Vol.5(2), pp.135-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-8893 ; PMID: 3013497 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphisms of complement component I and C1R subcomponent of C1 in nine aboriginal Taiwanese populations

Umetsu, K ; Yuasa, I ; Suzuki, T ; Sun, C S ; Pan, I H ; Ishida, T ; Saitou, N ; Horai, S

Human biology, April 1994, Vol.66(2), pp.339-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-7143 ; PMID: 8194851 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giant pleomorphic nuclei in the hamster-adenovirus tumor cell lines after treatment with HVJ

Pan, I H ; Chang, Y Y

Gan, August 1969, Vol.60(4), pp.461-3

ISSN: 0016-450X ; PMID: 4310236 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the nature of the "lipovirus"

Chang, R S ; Pan, I H ; Rosenau, B J

The Journal of experimental medicine, 01 December 1966, Vol.124(6), pp.1153-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1007 ; PMID: 5925320 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seroepidemiology of adult T-cell leukemia virus in Taiwan

Pan, I H ; Chung, C S ; Komoda, H ; Imai, J ; Hinuma, Y

Japanese journal of cancer research : Gann, January 1985, Vol.76(1), pp.9-11

ISSN: 0910-5050 ; PMID: 2982690 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (2)
 2. 1983đến1985  (2)
 3. 1986đến1995  (2)
 4. 1996đến2001  (6)
 5. Sau 2001  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. Japanese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pan, I H
 2. Pan, I.-H.
 3. Pan, I-Hung
 4. Li, Y K
 5. Li, Y.-K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...