skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 795.447  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
On the Shoulders of Giants
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Shoulders of Giants

Tommy, Jensen; Timothy L., Wilson

9788740307511; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19030

Truy cập trực tuyến

2
Creating learning organizations: A systems perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating learning organizations: A systems perspective

Hong, Bui; Yehuda, Baruch

09696474; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30929

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Police Socialisation Identity and Culture Becoming Blue

Charman Sarah

Springer; 2017 - (363.20941)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Standard Setting Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard Essential Patents

Randakeviciúte Jurgita

Nomos Verlagsgesellschaft; 2015

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting funder compliance a case study of challenges time spent and dollars invested

Lara Cinisomo Sandraluz; Steinberg Paul

RAND Labor and Population; 2006 - (658)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romu

ISSN0107-928X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jahresbericht

ISSN0342-6785

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ICOM news

ISSN0018-8999

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Palabra y el hombre

ISSN0185-5727

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

文芸と思想

ISSN0521-7873

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

岡山理科大学紀要

ISSN0285-6646

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

大阪明浄女子短期大学紀要

ISSN0913-8366

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

横濱市立大学紀要 人文科学系列

ISSN1344-1558

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Museum heute

ISSN0944-8497

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muzeologija

ISSN0353-7552

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

宮崎大学教育学部紀要. 芸術・保健体育・家政・技術

ISSN0285-8592

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

東海大学紀要 留学生教育センター

ISSN0389-2255

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

有明工業高等専門学校紀要

ISSN0385-6844

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

東海大学紀要 教養学部

ISSN0389-2018

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Årbok - Stavanger museum

ISSN0333-0656

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 795.447  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (8.920)
 2. 1958đến1972  (6.688)
 3. 1973đến1987  (21.204)
 4. 1988đến2003  (110.587)
 5. Sau 2003  (644.809)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (747.133)
 2. Czech  (4.747)
 3. Spanish  (2.804)
 4. French  (2.366)
 5. Portuguese  (2.257)
 6. German  (2.089)
 7. Swedish  (888)
 8. Japanese  (505)
 9. Russian  (471)
 10. Chinese  (432)
 11. Polish  (431)
 12. Danish  (408)
 13. Turkish  (182)
 14. Norwegian  (113)
 15. Ukrainian  (92)
 16. Romanian  (88)
 17. Italian  (84)
 18. Persian  (61)
 19. Afrikaans  (56)
 20. Lithuanian  (43)
 21. Dutch  (41)
 22. Korean  (35)
 23. Arabic  (34)
 24. Slovak  (33)
 25. Slovenian  (25)
 26. Hungarian  (20)
 27. Serbo-Croatian  (5)
 28. Icelandic  (4)
 29. Greek  (3)
 30. Malay  (2)
 31. Vietnamese  (2)
 32. Thai  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Urbancová, Hana
 2. Ferlie, Ewan
 3. Jegers, Marc
 4. Takle, Marianne
 5. Arshad, Roshayani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...