skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 66.645  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
NetWare migration : methods, tools, and techniques for migrating to NetWare 4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

NetWare migration : methods, tools, and techniques for migrating to NetWare 4

Hanley Richard A.

New York : John Wiley, c1996 - (005.4 HAN 1996) - ISBN0471134376 (paper : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Reliable Linux : assuring high availability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliable Linux : assuring high availability

Campbell Iain

New York : John Wiley, c2002. - (005.43 CAM 2002) - ISBN0471070408 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Operating systems principles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operating systems principles

Kurzban Stanley A.; Sayers Anthony P; Heines Thomas S

New York : Van Nostrand Reinhold , 1984 - (005.4 KUR 1984) - ISBN0442257342

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Linux bible
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linux bible

Negus Chris; Bresnahan Christine

Indianapolis IN : Wiley, c2012. - (005.432 NEG 2012) - ISBN9781118218549 (pbk.);ISBN111821854X (pbk.);ISBN9781118286906 (ebk.);ISBN9781118282878 (ebk.);ISBN9781118283974 (ebk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operating system concepts 9th edition

Wiley; 2013 - (005.43 SIL 2013)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red Hat Fedora Linux secrets

Barkakati Nabajyoti 1956

Wiley; 2005 - (005.432 BAR 2005)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linux network administrator's guide 3rd ed

Bautts Tony Dawson Terry Purdy Gregor N

O'Reilly; 2005 - (005.446 BAU 2005)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operating system concepts 8th ed update

Silberschatz Abraham; Galvin Peter B; Gagne Greg

J Wiley & Sons; 2012 - (005.43 SIL 2012)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern operating systems 3rd ed

Tanenbaum Andrew S 1944

Pearson Education Ltd; 2009 - (005.43 TAN 2009)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical open systems : a guide for managers

Hugo Ian

Manchester : NCC black well , 1991 - (004.2 HUG 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu và hỗ trợ WINDOWS NT WORKSTATION

H. : Thống kê, 2001 - (005.1 TIM 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn sử dụng MS-DOS 6.22

Bùi Thế Tâm

H. : GTVT, 1997 - (005.3 HUO 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
13
Simply Microsoft Windows 95
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simply Microsoft Windows 95

Hutchinson Sarah E.; Coulthard Glen J

Chicago : Irwin, c1996 - (005.4 HUT 1996) - ISBN0256219982

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Windows NT 4 workstation for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows NT 4 workstation for dummies

Rathbone Andy.; Crawford Sharon; Microsoft Corporation.

Foster City, CA : IDG Books Worldwide, c1999 - (005.4 RAT 1999) - ISBN0764504967

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Red hat linux : the complete reference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red hat linux : the complete reference

Petersen Richard

N.Y.,... : McGraw-Hill, 2002 - (005.4 PET 2002) - ISBN0072191783

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Mac OS X : the complete reference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mac OS X : the complete reference

Feiler Jesse

New York : Osborne/McGraw-Hill, 2001 - (005.4 FEI 2001) - ISBN0072126639

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Just enough UNIX
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just enough UNIX

Andersen Paul K.

Boston : McGraw-Hill, 2003 - (005.4 AND 2003) - ISBN0072463775;ISBN9780072463774 (pbk.);ISBN0071151303;ISBN9780071151306

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Ubuntu Linux bible
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubuntu Linux bible

Von Hagen William.

Indianapolis, IN : Wiley Pub., c2007. - (005.4 VON 2007) - ISBN0470038993 (pbk.);ISBN9780470038994 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Microsoft Windows XP, brief
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft Windows XP, brief

Haag Stephen

Boston : McGraw-Hill, 2003. - (005.4 MIC 2003) - ISBN0072833432 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Windows Vista secrets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows Vista secrets

Thurrott Paul B.

Indianapolis, IN : Wiley Pub., c2008. - (005.4 THU 2008) - ISBN9780470242001 (cloth/website);ISBN0470242000 (cloth/website)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 66.645  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (110)
 2. 1976đến1986  (574)
 3. 1987đến1997  (5.528)
 4. 1998đến2009  (32.345)
 5. Sau 2009  (28.001)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (59.754)
 2. German  (1.481)
 3. Spanish  (77)
 4. Portuguese  (48)
 5. French  (30)
 6. Czech  (12)
 7. Russian  (11)
 8. Chinese  (8)
 9. Japanese  (5)
 10. Hungarian  (2)
 11. Polish  (2)
 12. Vietnamese  (2)
 13. Slovak  (1)
 14. Norwegian  (1)
 15. Indonesian  (1)
 16. Arabic  (1)
 17. Italian  (1)
 18. Turkish  (1)
 19. Romanian  (1)
 20. Dutch  (1)
 21. Slovenian  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (2.167)
 2. T - Technology .  (532)
 3. H - Social sciences.  (90)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Leonhard, Woody
 3. Lipari, Giuseppe
 4. Stonebridge, Alan
 5. Goossens, Joël

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...