skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 54.653  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Web And Ontology

Nandini Dhana

Bookboon; 2014 - (005.2)

Truy cập trực tuyến

2
Trust-Based Consensus for Collaborative Ontology Building
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust-Based Consensus for Collaborative Ontology Building

Duong, Trong Hai; Nguyen, Ngoc Thanh; Nguyen, Duc Cuong

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27058

Truy cập trực tuyến

3
Automatic ontology construction from Vietnamese text
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic ontology construction from Vietnamese text

Nguyen, Dai Quoc; Nguyen, Dat Quoc; Ma, Khoi Trong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28125

Truy cập trực tuyến

4
An ontological approach to lifelog representation for disclosure control
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ontological approach to lifelog representation for disclosure control

Hien, Truong Thi Thu; Eitoku, Shin-ichiro; Yamada, Tomohiro; Muto, Shin-yo; Abe, Masanobu

0747668X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32156

Truy cập trực tuyến

5
Embarking on research in the social sciences: Understanding the foundational concepts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embarking on research in the social sciences: Understanding the foundational concepts

Chowdhury, Raqib

Chowdhury, R. (2019). Embarking on research in the social sciences: Understanding the foundational concepts. VNU Journal of Foreign Studies, Vol.35, No.1 (2019) 99-113; 2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64453; https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4340

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political ontology and international political thought voiding a pluralist world

Paipais Vassilios

Palgrave Macmillan; 2017 - (320)

Truy cập trực tuyến

7
Semantic Search by Latent Ontological Features
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Search by Latent Ontological Features

Cao, Tru H.; Ngo, Vuong M.

ISIKNOWLEDGE; 0288-3635; 1882-7055; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28133; http://link.springer.com/article/10.1007/s00354-012-0104-0

Truy cập trực tuyến

8
A method for building a labeled named entity recognition corpus using ontologies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for building a labeled named entity recognition corpus using ontologies

Vu, Ngoc-Trinh; Tran, Van-Hien; Doan, Thi-Huyen-Trang; Le, Hoang-Quynh; Tran, Mai-Vu

Scopus; 21945357; http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-17996-4_13; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32947

Truy cập trực tuyến

9
Software Bug Ontology Supporting Semantic Bug Search on Peer-to-Peer Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Bug Ontology Supporting Semantic Bug Search on Peer-to-Peer Networks

Tran, Manh Ha; Le, Thanh Son

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29754

Truy cập trực tuyến

10
Phương pháp tìm cặp không đồng nghĩa tự động áp dụng cho bài toán đối sánh ontology
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp tìm cặp không đồng nghĩa tự động áp dụng cho bài toán đối sánh ontology

Đặng, Thị Thường; Phạm, Hồng Thái

Đặng, T. T. (2014). Phương pháp tìm cặp không đồng nghĩa tự động áp dụng cho bài toán đối sánh ontology . Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050004351; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43348

Truy cập trực tuyến

11
Digital Library Research (1990-2010): A Knowledge Map of Core Topics and Subtopics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Library Research (1990-2010): A Knowledge Map of Core Topics and Subtopics

Son Hoang Nguyen; Nguyễn, Hoàng Sơn; International Conference on Asian Digital Libraries

Son, H. N. (2011). Digital Library Research (1990-2010): A Knowledge Map of Core Topics and Subtopics. International Conference on Asian Digital Libraries; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66754

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wittgenstein's philosophy in psychology interpretations and applications in historical context

Sullivan Gavin Brent

Palgrave Macmillan; 2017 - (192)

Truy cập trực tuyến

13
Phương pháp tìm cặp không đồng nghĩa tự động áp dụng cho bài toán đối sánh ontology
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp tìm cặp không đồng nghĩa tự động áp dụng cho bài toán đối sánh ontology

Đặng, Thị Thường

5 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8308

Truy cập trực tuyến

14
Being-in-the-world : a commentary on Heidegger's being and time, division I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being-in-the-world : a commentary on Heidegger's being and time, division I

Dreyfus Hubert L.

Cambridge, Mass. : MIT Press, c1991. - (111 DRE 1991) - ISBN0262041065;ISBN0262540568 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp tìm cặp không đồng nghĩa tự động áp dụng cho bài toán đối sánh ontology : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Đặng Thị Thường; Phạm Hồng Thái người hướng dẫn

H. : ĐHCN , 2014 - (005.1 ĐA-T 2014)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consciousness from a Broad Perspective A Philosophical and Interdisciplinary Introduction

Hedman Anders

Springer; 2017 - (158)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSPIRACJE POSTHUMANISTYCZNE W KULTUROZNAWSTWIE

Wilk, Eugeniusz

Przeglad Kulturoznawczy, 2016, Issue 29, pp.344-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1895975X ; E-ISSN: 20843860 ; DOI: 10.4467/20843860PK.16.030.6199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial cyberinfrastructures, ontologies, and the humanities.(SPECIAL FEATURE: SOCIAL SCIENCES)(Author abstract)(Report)

Sieber, Renee E. ; Wellen, Christopher C. ; Jin, Yuan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 5, 2011, Vol.108(14), p.5504(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology of Ontologies.(Report)(Author abstract)

Annual Review of Anthropology, 2015, Vol.44, p.311(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0084-6570 ; DOI: 10.1146/annurev-anthro-102214-014127

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology of Ontologies.(Report)(Author abstract)

Annual Review of Anthropology, 2015, Vol.44, p.311(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0084-6570

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 54.653  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (175)
 2. 1958đến1972  (81)
 3. 1973đến1987  (185)
 4. 1988đến2003  (3.616)
 5. Sau 2003  (50.013)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (39.172)
 2. Korean  (921)
 3. French  (890)
 4. Spanish  (794)
 5. Chinese  (736)
 6. Portuguese  (670)
 7. German  (526)
 8. Polish  (408)
 9. Japanese  (285)
 10. Russian  (258)
 11. Italian  (103)
 12. Serbo-Croatian  (60)
 13. Ukrainian  (58)
 14. Turkish  (57)
 15. Czech  (47)
 16. Romanian  (43)
 17. Undetermined  (37)
 18. Norwegian  (36)
 19. Persian  (31)
 20. Lithuanian  (27)
 21. Slovak  (11)
 22. Dutch  (8)
 23. Arabic  (7)
 24. Greek  (5)
 25. Hungarian  (4)
 26. Basque  (3)
 27. Vietnamese  (2)
 28. Hindi  (2)
 29. Danish  (2)
 30. Icelandic  (1)
 31. Malayalam  (1)
 32. Thai  (1)
 33. Macedonian  (1)
 34. Finnish  (1)
 35. Gujarati  (1)
 36. Hebrew  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mizoguchi, Riichiro
 2. Smith, Barry
 3. Hoehndorf, Robert
 4. Musen, Mark A.
 5. Stevens, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...