skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 291  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPEG 2000

小野, 文孝 ; Ono, Fumitaka

映像情報メディア学会誌, 2010, Vol.64(9), pp.1339-1343

ISSN: 1342-6907 ; DOI: 10.3169/itej.64.1339

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pneumomediastinum and massive subcutaneous emphysema associated with dermatomyositis

Onishi, Sachiko ; Ono, Fumitaka ; Hasegawa, Hitoshi ; Yasukawa, Masaki

Internal medicine (Tokyo, Japan), 2012, Vol.51(24), pp.3449-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1349-7235 ; PMID: 23257541 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid synthesis of cyclic carbonates from CO 2 and epoxides under microwave irradiation with controlled temperature and pressure

Ono, Fumitaka ; Qiao, Kun ; Tomida, Daisuke ; Yokoyama, Chiaki

Journal of Molecular Catalysis. A, Chemical, 2007, Vol.263(1), pp.223-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1381-1169 ; E-ISSN: 1873-314X ; DOI: 10.1016/j.molcata.2006.08.037

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prädiktive Bildkodierung
Codage d' images prédictif
Predictive coding of images

Kimura, Tomohiro ; Ueno, Ikuro ; Yanagiya, Taichi ; Yoshida, Masayuki ; Ono, Fumitaka ; Matoba, Narihiro ; Ueda, Kunio

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediktiv kodning af billeder

Kimura, Tomohiro ; Ueno, Ikuro ; Yanagiya, Taichi ; Yoshida, Masayuki ; Ono, Fumitaka ; Matoba, Narihiro ; Ueda, Kunio

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encoder, decoder, their methods, and image processor

Yanagiya Taichi ; Ueno Ikuro ; Ono Fumitaka ; Yoshida Masayuki ; Kimura Tomohiro ; Matoba Narihiro ; Ueda Kunio

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient synthesis of styrene carbonate from CO 2 and styrene oxide using zinc catalysts immobilized on soluble imidazolium–styrene copolymers

Qiao, Kun ; Ono, Fumitaka ; Bao, Quanxi ; Tomida, Daisuke ; Yokoyama, Chiaki

Journal of Molecular Catalysis. A, Chemical, 2009, Vol.303(1), pp.30-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1381-1169 ; E-ISSN: 1873-314X ; DOI: 10.1016/j.molcata.2008.12.025

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAMBER CONTROL DEVICE

Horiguchi Munehisa ; Sakakibara Fumihiko ; Jones Michael ; Mizuno Akira ; Naka Takashi ; Abe Minoru ; Nimura Kayo ; Ono Fumitaka ; Hattori Hiroaki ; Katahira Kenichi

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Signal Processing in Printing. Image Compression Techniques and their Application to Precise Color Pictures.

小野, 文孝 ; Ono, Fumitaka

日本印刷学会誌, 1995, Vol.32(1), pp.15-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0914-3319 ; DOI: 10.11413/nig1987.32.15

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphic Technology Standards and their Surroundings. An Overview of Still Image Coding Standards and Trends of Related Technologies.

小野, 文孝 ; Ono, Fumitaka

日本印刷学会誌, 2000, Vol.37(4), pp.160-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0914-3319 ; DOI: 10.11413/nig1987.37.160

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct preparation of styrene carbonates from styrene using an ionic-liquid-based one-pot multistep synthetic process

Ono, Fumitaka ; Qiao, Kun ; Tomida, Daisuke ; Yokoyama, Chiaki

Applied Catalysis A, General, 2007, Vol.333(1), pp.107-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-860X ; E-ISSN: 1873-3875 ; DOI: 10.1016/j.apcata.2007.09.015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Overview of the JBIG Standard for Bi-level Image Compression.

小野, 文孝 ; Ono, Fumitaka

日本印刷学会誌, 1992, Vol.29(1), pp.15-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0914-3319 ; DOI: 10.11413/nig1987.29.15

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Overview of the New ISO/ITU-T Still Image Coding Standard JPEG 2000
静止画符号化の新国際標準方式(JPEG2000)の概要

上野, 幾朗 ; 渥美, 栄司 ; 小野, 文孝 ; Ueno, Ikuro ; Atsumi, Eiji ; Ono, Fumitaka

映像情報メディア学会誌, 2000, Vol.54(2), pp.164-171

ISSN: 1342-6907 ; DOI: 10.3169/itej.54.164

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardization Status of the New ISO Standard JPEG-2000.

小野, 文孝 ; 上野, 幾朗 ; 渥美, 栄司 ; Ono, Fumitaka ; Ueno, Ikuro ; Atsumi, Eiji

映像情報メディア学会誌, 1998, Vol.52(12), pp.1779-1784

ISSN: 1342-6907 ; DOI: 10.3169/itej.52.1779

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPH0452993B

Ono Fumitaka

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPH0311716B2

Ono Fumitaka

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPH0214830B2

Ono Fumitaka

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPH0311716B

Ono Fumitaka

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPH0547155B2

Ono Fumitaka

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPH0250667B

Ono Fumitaka

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 291  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (59)
 2. 1985đến1991  (65)
 3. 1992đến1998  (80)
 4. 1999đến2006  (76)
 5. Sau 2006  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (279)
 2. Bài báo  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (215)
 2. German  (94)
 3. French  (38)
 4. Japanese  (10)
 5. Danish  (4)
 6. Chinese  (4)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ono Fumitaka
 2. Ono, Fumitaka
 3. Kimura, Tomohiro
 4. Yoshida, Masayuki
 5. Kimura Tomohiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...