skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Faster Command Input Using the Multimodal Controller Working Position “TriControl”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faster Command Input Using the Multimodal Controller Working Position “TriControl”

Ohneiser, Oliver ; Jauer, Malte ; Rein, Jonathan ; Wallace, Matt

Aerospace, 6/2018, Vol.5(2), p.54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2226-4310 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/aerospace5020054

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable Weather Applications for General Aviation Pilots

Ahlstrom, Ulf ; Ohneiser, Oliver ; Caddigan, Eamon

Human Factors: The Journal of Human Factors and Ergonomics Society, September 2016, Vol.58(6), pp.864-885 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-7208 ; E-ISSN: 1547-8181 ; DOI: 10.1177/0018720816641783

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und Vorrichtung zur Verkehrsführung von Fahrzeugen, insbesondere Luftfahrzeuge

Rataj, Jürgen ; Ohneiser, Oliver

Truy cập trực tuyến

5
MINIMA Project: Detecting and Mitigating the Negative Impact of Automation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

MINIMA Project: Detecting and Mitigating the Negative Impact of Automation

Berberian, Bruno ; Ohneiser, Oliver ; De Crescenzio, Francesca ; Babiloni, Fabio ; Flumeri, Gianluca Di ; Hasselberg, Andreas; Soullier, Véronique (Editor)

Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics: Performance, Emotion and Situation Awareness

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operational Feasibility Analysis of the Multimodal Controller Working Position "TriControl".(Report)

Ohneiser, Oliver ; Biella, Marcus ; Schmugler, Axel ; Wallace, Matt

Aerospace, 2020, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2226-4310 ; DOI: 10.3390/aerospace7020015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-Computer Interface-Based Adaptive Automation to Prevent Out-Of-The-Loop Phenomenon in Air Traffic Controllers Dealing With Highly Automated Systems

Di Flumeri, Gianluca ; De Crescenzio, Francesca ; Berberian, Bruno ; Ohneiser, Oliver ; Kramer, Jan ; Arica[Sup.2], Pietro ; Borghini, Gianluca

Frontiers in Human Neuroscience, Sept 6, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00296

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitigating Negative Impacts of Monitoring high levels of Automation: the MINIMA Project

Ohneiser, Oliver ; Hasselberg, Andreas ; Berberian, Bruno ; De Crescenzio, Francesca ; Babiloni, Fabio ; Schmeier, Tobias Sebastian; Soullier, Véronique (Editor)

Mitigating Negative Impacts of Monitoring high levels of Automation: the MINIMA Project

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. German  (2)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ohneiser, Oliver
 2. Babiloni, Fabio
 3. Soullier, Véronique
 4. De Crescenzio, Francesca
 5. Oliver Ohneiser

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...