skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 404.939  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Ecophysiology of Plant-Phosphorus Interactions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ecophysiology of Plant-Phosphorus Interactions

White, Philip J.; Hammond, John

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26989

Truy cập trực tuyến

2
Integrative Wildlife Nutrition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrative Wildlife Nutrition

Barboza, Perry S.; Parker, Katherine L.; Hume, Ian D.

978-3-540-87884-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25771

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrition news

ISSN8756-5919

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrition forum

ISSN1093-4545

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrition & the M.D

ISSN0732-0167

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrition Health Review

ISSN0164-7202

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutraceuticals international

ISSN1362-5411

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering nutrition

Kowtaluk Helen

New York : McGraw-Hill, 1986 - (641.3 KOW 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Selected material from contemporary nutrition : Issues and insights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected material from contemporary nutrition : Issues and insights

Wardlaw Gordon M.

New York : McGraw-Hill, 2000 - (612.2 WAR 2000) - ISBN007244021X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Contemporary nutrition : issues and insights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary nutrition : issues and insights

Wardlaw Gordon M.

Boston : McGraw-Hill, 2000. - (613.2 WAR 2000) - ISBN0071093680

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
11
Solving Problems in Food Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving Problems in Food Engineering

Yanniotis, Stavros

978-0-387-73513-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30166

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archivos latinoamericanos de nutrición

ISSN0004-0622

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista Agroalimentaria

ISSN1316-0354

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calorie control commentary

ISSN1049-1791

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrition Journal

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anales venezolanos de nutrición

ISSN0798-0752

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism

ISSN1973-798X

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

ISSN2212-2672

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tufts University Health & Nutrition Letter

ISSN1526-0143

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomedicine & Preventive Nutrition

ISSN2210-5239

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 404.939  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (6.433)
 2. 1957đến1972  (7.050)
 3. 1973đến1988  (25.815)
 4. 1989đến2005  (102.695)
 5. Sau 2005  (258.702)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Diet & Clinical Nutrition  (157.958)
 2. Nutrition  (99.338)
 3. Humans  (67.380)
 4. Medicine  (53.389)
 5. Female  (47.733)
 6. Anatomy & Physiology  (47.627)
 7. Chemistry  (43.741)
 8. Diet  (40.376)
 9. Male  (37.329)
 10. Animals  (31.232)
 11. Food  (30.565)
 12. Adult  (25.700)
 13. Obesity  (19.261)
 14. Middle Aged  (15.101)
 15. Human Nutrition  (14.296)
 16. Dietary Supplements  (12.915)
 17. Adolescent  (12.806)
 18. Life Sciences  (12.586)
 19. Children  (12.433)
 20. Child  (12.415)
 21. Malnutrition  (11.353)
 22. Parenteral Nutrition  (6.843)
 23. Engineering  (6.728)
 24. Protein  (2.996)
 25. Health Sciences  (2.283)
 26. Social Sciences  (1.348)
 27. High-protein diet  (375)
 28. Reducing diets  (287)
 29. Prehistoric peoples  (107)
 30. Agriculture Sciences  (24)
 31. Arts and Humanities  (20)
 32. Dinh dưỡng  (19)
 33. Sức khoẻ  (4)
 34. Hệ tiêu hóa  (4)
 35. Y học  (4)
 36. Thực phẩm  (3)
 37. Nông nghiệp  (3)
 38. Chế độ dinh dưỡng  (3)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (353.571)
 2. Portuguese  (16.794)
 3. French  (10.494)
 4. Spanish  (7.386)
 5. Japanese  (2.404)
 6. German  (2.202)
 7. Korean  (856)
 8. Chinese  (795)
 9. Italian  (417)
 10. Polish  (310)
 11. Norwegian  (302)
 12. Russian  (175)
 13. Danish  (139)
 14. Persian  (130)
 15. Dutch  (126)
 16. Turkish  (123)
 17. Hungarian  (112)
 18. Czech  (91)
 19. Arabic  (41)
 20. Slovak  (32)
 21. Greek  (26)
 22. Romanian  (22)
 23. Lithuanian  (20)
 24. Ukrainian  (18)
 25. Finnish  (18)
 26. Thai  (10)
 27. Icelandic  (2)
 28. Vietnamese  (2)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (524)
 2. Q - Science.  (304)
 3. T - Technology .  (298)
 4. S - Agriculture.  (106)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Boeing, Heiner
 2. Overvad, Kim
 3. Tumino, Rosario
 4. Hercberg, Serge
 5. Tomé, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...