skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 199.067  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Novels by Pak Chi Won a writer of Korea's refomatory faction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novels by Pak Chi Won a writer of Korea's refomatory faction

Lê, Huy Tiêu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19824

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The woman in white /|cWilliam Wilkie Collins.

Collins Wilkie

New York : Knopf : Distributed by Random House, 1991 - (823 COL 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Across the sea wall

Koch C. J.

Sydney : Angus & Robertson, 1982 - (823 KOC 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frankenstein,or The modern Prometheus

Shelley Mary Wollstonecraft; Hindle Maurice

London : Everyman's library, 1992 - (823 SHE 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The fatigue artist : a novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fatigue artist : a novel

Schwartz Lynne Sharon.

New York : Scribner, c1995. - (813 SCH 1995) - ISBN0684802473

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Disco for the departed
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disco for the departed

Cotterill Colin.

New York : Soho Press, c2006. - (823 COT 2006) - ISBN1569474281;ISBN9781569474280

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romance

Ramsdell, Kristin

Library Journal, Vol.143(20), p.60

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prepub alert: the first word on titles and trends.(Recommended readings)

Hoffert, Barbara

Library Journal, Nov 1, 2013, Vol.138(18), p.66(4)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fall Fundamentals

Hoffert, Barbara ; Curran, Meaghan

Library Journal, Oct 01, 2011, Vol.136(16)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elegiac ink: death in graphic novels.(the reader's shelf)(Recommended readings)

Wyatt, Neal

Library Journal, Feb 15, 2013, Vol.138(3), p.127(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The top ten books that librarians across the country love.(libraryReads)(Recommended readings)

Library Journal, April 15, 2016, Vol.141(7), p.119(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let's get graphic.(the reader's shelf)(Recommended readings)

Wyatt, Neal

Library Journal, July 1, 2012, Vol.137(12), p.111(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summer days, reading away.(the reader's shelf)(Recommended readings)

Wyatt, Neal

Library Journal, July 1, 2016, Vol.141(12), p.110(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fall Winter Bests

Hoffert, Barbara

Library Journal, Oct 01, 2018, Vol.143(16), p.24

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First "writes" of spring.(SPRING 2016 FIRST NOVELS)(Recommended readings)

Hoffert, Barbara

Library Journal, March 15, 2016, Vol.141(5), p.68(4)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiction

Library Journal, Vol.143(12), p.64

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mystery & Suspense

Library Journal, Vol.143(18), p.52

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mystery & Suspense

Library Journal, Vol.143(12), p.53

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first word on titles and trends.(prepub alert)

Hoffert, Barbara

Library Journal, Nov 1, 2018, Vol.143(18), p.48(4)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiction

Library Journal, Vol.143(18), p.62

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 199.067  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (1.461)
 2. 1958đến1972  (836)
 3. 1973đến1987  (6.667)
 4. 1988đến2003  (104.256)
 5. Sau 2003  (85.334)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (190.410)
 2. French  (574)
 3. Korean  (567)
 4. Spanish  (504)
 5. Chinese  (475)
 6. Portuguese  (151)
 7. German  (127)
 8. Italian  (59)
 9. Afrikaans  (35)
 10. Romanian  (26)
 11. Japanese  (24)
 12. Czech  (22)
 13. Polish  (22)
 14. Turkish  (20)
 15. Russian  (17)
 16. Hungarian  (14)
 17. Dutch  (9)
 18. Danish  (9)
 19. Arabic  (6)
 20. Norwegian  (5)
 21. Serbo-Croatian  (3)
 22. Lithuanian  (1)
 23. Greek  (1)
 24. Basque  (1)
 25. Hindi  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Hoffert, Barbara
 3. Ramsdell, Kristin
 4. Carrigan, Henry
 5. Wyatt, Neal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...