skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.574  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gain-loss-driven travelling waves in PT-symmetric nonlinear metamaterials

Agaoglou, M. ; Feckan, M. ; Pospisil, M. ; Rothos, V. M. ; Susanto, H.

Wave Motion 76 (2018) 9-18

Arxiv ID: 1711.09000

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Excitation of Peregrine-type waveforms from vanishing initial conditions in the presence of periodic forcing

Karachalios, Nikos I. ; Kyriazopoulos, Paris ; Vetas, Konstantinos

Arxiv ID: 1811.09812

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shift in the speed of reaction diffusion equation with a cut-off: pushed and bistable fronts

Depassier, M. C. ; Benguria, R. D.

Physica D 280, 38-43 (2014) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1312.5705

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localization in Coupled Finite Vibro-Impact Chains: Discrete Breathers and Multibreathers

Grinberg, Itay ; Gendelman, Oleg V.

Arxiv ID: 1705.06248

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traveling waves of the regularized short pulse equation

Shen, Y. ; Horikis, T. P. ; Kevrekidis, P. G. ; Frantzeskakis, D. J.

Arxiv ID: 1403.1651

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative complexity of Gray-Scott model

Adamatzky, Andrew

Arxiv ID: 1610.09097

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cascade replication of dissipative solitons

Kochetov, Bogdan A. ; Tuz, Vladimir R.

Phys. Rev. E 96, 012206 (2017) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1704.06934

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete variants of the phi4 model: exceptional discretizations, conservation laws and related topics

Dmitriev, Sergey V. ; Kevrekidis, Panayotis G.

Arxiv ID: 1810.10779

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oppositely Directional Coupler: Example of the Forward Backward Waves Interaction in the Metamaterials

Maimistov, A. I. ; Kazantseva, E. V.

Arxiv ID: 1409.7834

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear response of a linear chain to weak driving

Hennig, D. ; Mulhern, C. ; Burbanks, A. D. ; Schimansky-Geier, L.

Arxiv ID: 1311.5021

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The emergence and analysis of Kuramoto-Sakaguchi-like models as an effective description for the dynamics of coupled Wien-bridge oscillators

English, L. Q. ; Mertens, David ; Abdoulkary, Saidou ; Fritz, C. B. ; Skowronski, K. ; Kevrekidis, P. G.

Arxiv ID: 1608.01062

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-organization in soliton modelocked parametric frequency combs

Wen, Y. Henry ; Lamont, Michael R. E. ; Kloumann, Isabel M. ; Strogatz, Steven H. ; Gaeta, Alexander L.

Phys. Rev. A 94, 063843 (2016)

Arxiv ID: 1412.0119

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction of multi-armed spirals in bistable media

He, Ya-Feng ; Ai, Bao-Quan ; Liu, Fu-Cheng

Phys. Rev. E 87, 052913 (2013) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1305.2585

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On nonlinear superposition of shock waves for the KdV-Burgers equation

Samokhin, Alexey

Arxiv ID: 1604.00505

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resonant interaction of $\phi^4$ kink with spatially periodic $\mathcal{PT}$-symmetric perturbation

Saadatmand, Danial ; Borisov, Denis I. ; Kevrekidis, Panayotis G. ; Zhou, Kun ; Dmitriev, Sergey V.

Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul. 56 (2018) 62 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1611.08281

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical Nonlinear Dark X-Waves

Baronio, F. ; Wabnitz, S. ; Chen, S. ; Onorato, M. ; Trillo, S. ; Kodama, Y.

Arxiv ID: 1608.08771

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass transfer in Frenkel-Kontorova chain initiated by molecule impact

Marjaneh, A. Moradi ; Saadatmand, D. ; Evazzade, I. ; Babicheva, R. I. ; Soboleva, E. G. ; Srikanth, N. ; Zhou, Kun ; Korznikova, E. A. ; Dmitriev, S. V.

Phys. Rev. E 98, 023003 (2018) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1805.07200

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy exchange and transition to localization in the asymmetric Fermi-Pasta-Ulam oscilliatory chain

Smirnov, V. V. ; Shepelev, D. S. ; Manevitch, L. I.

Arxiv ID: 1208.1064

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavenumber selection via spatial parameter jump

Scheel, Arnd ; Weinburd, Jasper

Arxiv ID: 1709.09653

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Chaos Control via Nonlinear Schr\"odinger Equations for the secured optical communication

Tang, Zhenyu ; Zhen, Hui-Ling

Arxiv ID: 1812.02818

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 7.574  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.797)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (374)
 2. 1998đến2002  (896)
 3. 2003đến2007  (1.344)
 4. 2008đến2013  (1.946)
 5. Sau 2013  (3.014)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.291)
 2. Japanese  (42)
 3. Chinese  (1)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Malomed, BA
 2. Malomed, B.A.
 3. Malomed, Boris A
 4. Kevrekidis, P. G.
 5. Malomed, Boris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...