skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 625.193  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiology Case Review Series Pediatric Pediatric

Franco Arie Schneider Jacques F

McGraw Hill Education; 2014 - (618.92)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal Medicine CCS Correlations and Clinical Scenarios USMLE Step 3

Fischer Conrad

McGraw Hill; 2014 - (616)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

McGraw Hill Specialty Board Review Anatomic Pathology Flashcards

Patil Deepa Prayson Richard Chute Deborah

McGraw Hill; 2014 - (616)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

McGraw Hill Specialty Board Review Anatomic pathology primary certification and maintenance of certification

Patil Deepa T Chute Deborah J Prayson Richard A

McGraw Hill; 2014 - (616.07076)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trong chớp mắt: Sức mạnh của việc nghĩ mà không cần suy nghĩ = Blink: The Power of Thinking Without Thinking

Gladwell Malcolm.; Hà Minh Hoàng; Tú Oanh

H. : LĐXH, 2011 - (153.4 GLA 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những kẻ xuất chúng: cách nhìn mới về nguồn gốc thành công = Outliers: The Story of Success

Gladwell Malcolm; Diệu Ngọc

H. : LĐXH, - (302.2 GLA 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiology Case Review Series Musculoskeletal Imaging

Ali Sayed Patel SanJay Shah Dhiren J

McGraw Hill; 2014 - (616.70757)

Truy cập trực tuyến

8
Earth (The book) : a visitor's guide to the human race
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earth (The book) : a visitor's guide to the human race

Stewart Jon

New York: Grand central publishing, 2010 - (817 EAR 2010) - ISBN9780446579223;ISBN044657922X (hbk.);ISBN9780446199438 (pbk.);ISBN0446199435 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Raspberry Pi for kids for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raspberry Pi for kids for dummies

Wentk Richard

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, INC., [2015]; 2015 - (004.1675 WEN 2015) - ISBN9781119049517;ISBN1119049512

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science & Technology

Library Journal, Vol.143(17), p.71

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting cancer off your chest: 15 titles for October, Breast Cancer Awareness Month.(SCIENCE & TECHNOLOGY)(Recommended readings)

Fox, Bette-Lee

Library Journal, Sept 1, 2013, Vol.138(14), p.134(2)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holiday cooking & crafting.(Recommended readings)

Dunneback, Katie

Library Journal, Sept 15, 2011, Vol.136(15), p.82(2)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adventures in reading: bibliomemoirs.(Recommended readings)

Wyatt, Neal

Library Journal, Sept 15, 2011, Vol.136(15), p.110(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prepub alert: the first word on titles and trends.(Recommended readings)

Hoffert, Barbara

Library Journal, Nov 1, 2013, Vol.138(18), p.66(4)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arts & humanities.(Recommended readings)

Library Journal, April 1, 2017, Vol.142(6), p.84(8)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-help

Bigelow, Deborah

Library Journal, Vol.143(12), p.61

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prepub alert: the first word on titles and trends.(Recommended readings)

Hoffert, Barbara

Library Journal, April 15, 2013, Vol.138(7), p.53(4)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Sciences

Library Journal, Vol.143(17), p.64

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women's Health

Library Journal, Vol.143(18), p.38

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Voices Of Islam

Collins, Sandra

Library Journal, Apr 01, 2017, Vol.142(6), p.47

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 625.193  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (556)
 2. 1974đến1984  (444)
 3. 1985đến1995  (86.147)
 4. 1996đến2007  (177.359)
 5. Sau 2007  (360.406)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (622.115)
 2. French  (2.380)
 3. German  (1.391)
 4. Spanish  (889)
 5. Italian  (266)
 6. Portuguese  (261)
 7. Afrikaans  (126)
 8. Japanese  (79)
 9. Russian  (77)
 10. Romanian  (32)
 11. Dutch  (25)
 12. Finnish  (24)
 13. Polish  (17)
 14. Slovenian  (13)
 15. Turkish  (11)
 16. Korean  (9)
 17. Chinese  (9)
 18. Czech  (7)
 19. Arabic  (6)
 20. Serbo-Croatian  (6)
 21. Danish  (4)
 22. Lithuanian  (3)
 23. Hungarian  (3)
 24. Norwegian  (2)
 25. Vietnamese  (2)
 26. Slovak  (1)
 27. Greek  (1)
 28. Ukrainian  (1)
 29. Hindi  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Hoffert, Barbara
 3. Williams, Wilda
 4. Wyatt, Neal
 5. Verma, Henrietta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...