skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems of secondary education in rural Iran: An anthropological view∗

Noland, Soraya

International Journal of Intercultural Relations, 1983, Vol.7(2), pp.211-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/0147-1767(83)90022-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of protocol analysis for determining ability requirements for personnel selection on a computer-based task

Koubek, Richard J ; Salvendy, Gavriel ; Noland, Soraya

Ergonomics, 01 November 1994, Vol.37(11), pp.1787-1800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139408964951

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of computer interface design on human postural dynamics

Karwowski, Waldemar ; Eberts, Ray ; Salvendy, Gavriel ; Noland, Soraya

Ergonomics, 01 April 1994, Vol.37(4), pp.703-724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139408963684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Dispute Settlement and Social Organization in Two Iranian Rural Communities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispute Settlement and Social Organization in Two Iranian Rural Communities

Noland, Soraya

Anthropological Quarterly, 10/1981, Vol.54(4), p.190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00035491 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3317234

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Keying Method, Image Preview and Work/Rest Schedule on Posture of the Remote Bar Coding Operators

Karwowski, Waldemar ; Noland, Soraya ; Eberts, Ray ; Salvendy, Gavriel

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, October 1990, Vol.34(10), pp.738-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/154193129003401016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Iran: From Religious Dispute to Revolution
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran: From Religious Dispute to Revolution

Noland, Soraya ; Fischer, Michael M. J.

Anthropological Quarterly, 10/1980, Vol.53(4), p.254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00035491 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3318108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Noland, Soraya
  2. Noland, S
  3. Salvendy, G.
  4. Salvendy, Gavriel
  5. Karwowski, Waldemar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...