skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid development of distributed applications using high-level communication support

Lim, Mingyu ; Kevelham, Bart ; Nijdam, Niels ; Magnenat-Thalmann, Nadia

Journal of Network and Computer Applications, 2011, Vol.34(1), pp.172-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8045 ; E-ISSN: 1095-8592 ; DOI: 10.1016/j.jnca.2010.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling strategies for multi-resolution deformable meshes: expanding the pyramid approach beyond its one-way nature

Becker, Matthias ; Nijdam, Niels ; Magnenat-Thalmann, Nadia

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2016, Vol.11(5), pp.695-705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1861-6410 ; E-ISSN: 1861-6429 ; DOI: 10.1007/s11548-015-1241-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative telemedicine for interactive multiuser segmentation of volumetric medical images

Han, Seunghyun ; Nijdam, Niels ; Schmid, Jérôme ; Kim, Jinman ; Magnenat-Thalmann, Nadia

The Visual Computer, 2010, Vol.26(6), pp.639-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-010-0445-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Using Blockchains to strengthen the security of Internet of Things
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Blockchains to strengthen the security of Internet of Things

Kouzinopoulos, Charalampos S ; Spathoulas, Georgios ; Giannoutakis, Konstantinos M ; Votis, Konstantinos ; Pandey, Pankaj ; Tzovaras, Dimitrios ; Katsikas, Sokratis ; Collen, Anastasija ; Nijdam, Niels Alexander

Toàn văn sẵn có

5
GHOST - Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalised Real-time Risk Control
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GHOST - Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalised Real-time Risk Control

Collen, Anastasija ; Nijdam, Niels Alexander ; Augusto-Gonzalez, Javier ; Katsikas, Sokratis ; Giannoutakis, Konstantinos M ; Spathoulas, Georgios ; Gelenbe, Erol ; Votis, Konstantinos ; Tzovaras, Dimitrios ; Ghavami, Navid ; Volkamer, Melanie ; Haller, Piroska ; Sanchez, Alvaro ; Dimas, Miltiadis

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-Aware 3D rendering for User-Centric Pervasive Collaborative computing environments

Nijdam, Niels Alexander; Rolim, Jose; Magnenat Thalmann, Nadia

DOI: 10.13097/ARCHIVE-OUVERTE/UNIGE:34108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...