skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 83  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics : an engineering approach

Çengel Yunus A.; Boles Michael A

Boston : McGraw-Hill Higher Education, ©[2006]

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Elementary Physics I: Kinematics, Dynamics And Thermodynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Physics I: Kinematics, Dynamics And Thermodynamics

Satindar, Bhagat

9788740306323; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18995

Truy cập trực tuyến

3
Chemical Thermodynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Thermodynamics

Leo, Lue

1st edition; 9788776814977; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18788

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Thermodynamics Software Solutions – Part III Engines Refrigerators and heat pumps II Law Entropy and its uses

Dr M Thirumaleshwar

Bookboon; 2014 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Thermodynamics Software Solutions – Part II Work Heat I law applied to Closed systems and Flow processes

Dr M Thirumaleshwar

Bookboon; 2014 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Thermodynamics Software Solutions – Part IV Availability or Exergy and second Law analysis

Dr M Thirumaleshwar

Bookboon; 2014 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Thermodynamics Software Solutions – Part I Software used Units Pressure temp Pure substances

Dr M Thirumaleshwar

Bookboon; 2014 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Thermodynamics Software Solutions – Part V Real and Ideal gases and Gas mixtures

Dr M Thirumaleshwar

Bookboon; 2014 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

9
Advanced thermodynamics engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced thermodynamics engineering

Annamalai Kalyan.; Puri Ishwar K

Boca Raton, Fla. : CRC ; London : Chapman & Hall, 2001. - ISBN0849325536

Truy cập trực tuyến

10
Nhiệt động lực học kỹ thuật
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhiệt động lực học kỹ thuật

Tô, Duy Phương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53915

Truy cập trực tuyến

11
Elementary Physics I: Kinematics, Dynamics and Thermodynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Physics I: Kinematics, Dynamics and Thermodynamics

Satindar Bhagat

9788740306323; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18555

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Thermodynamics

Tarik Al Shemmeri

Bookboon; 2014 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical thermodynamics

Sushkov V.V.; Hanna G.H

M. : Foreign languages , 19?? - (531 SUS 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics

Wark Kenneth; Richards Donald E

Boston : WCB McGraw-Hill, 1999 - (536 WAR 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Tables to accompany fundamentals of thermodynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tables to accompany fundamentals of thermodynamics

Sonntag Richard E.; Borgnakke Claus; Wylen Gordon J. Van

N.Y. : John Wiley & Sons, INC., 2002 - (536 SON 2002) - ISBN0471226904

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamique

Amiot P.

Québec : ScientificWorkPlace, 1998-2006

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formalisme et principes de la thermodynamique

Schuffenecker Louis; Jaubert Jean-Noël; Solimando Roland

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamique statistique Thermodynamique des solutions

Colinet Catherine

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Nhiệt động học và ứng dụng

Nguyễn Huy Sinh

H. : ĐHQGHN , 2016 - (536.71 NG-S 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Statistical Thermodynamics and Spectroscopy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Thermodynamics and Spectroscopy

Wolfgang, Schartl

9788740311228; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18833

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 83  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (7)
 2. 1975đến1994  (10)
 3. 1995đến2001  (13)
 4. 2002đến2009  (20)
 5. Sau 2009  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (80)
 2. Luận án, luận văn  (2)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (56)
 2. Vietnamese  (23)
 3. Undetermined  (3)
 4. French  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (6)
 2. Q - Science.  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...