skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 410  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điện động lực học

Nguyễn Văn Hùng

H. : ĐHQGHN, 2002 - (537.6 NG-H 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Pressure-Dependent Anharmonic Correlated Einstein Model Extended X-ray Absorption Fine Structure Debye-Waller Factors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-Dependent Anharmonic Correlated Einstein Model Extended X-ray Absorption Fine Structure Debye-Waller Factors

Nguyen, Van Hung

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27078

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu và xây dựng cụm cảm biến sử dụng cho hệ thống cảnh báo sạt lở đất
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và xây dựng cụm cảm biến sử dụng cho hệ thống cảnh báo sạt lở đất

Nguyễn, Văn Hùng

75 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4891

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu tích hợp thành phần ngữ nghia vào văn phạm TAG cho tiếng Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tích hợp thành phần ngữ nghia vào văn phạm TAG cho tiếng Việt

Nguyễn, Văn Hưng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4704

Truy cập trực tuyến

5
Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách Nghệ An cho các huyện thuộc chương trình 30A tỉnh Nghệ An
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách Nghệ An cho các huyện thuộc chương trình 30A tỉnh Nghệ An

Nguyễn, Văn Hùng

94 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2339

Truy cập trực tuyến

6
Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách Nghệ An cho các huyện thuộc chương trình 30A tỉnh Nghệ An
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách Nghệ An cho các huyện thuộc chương trình 30A tỉnh Nghệ An

Nguyễn, Văn Hùng

85 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2338

Truy cập trực tuyến

7
Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của Zn(II) với một số thiosemicacbazon
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của Zn(II) với một số thiosemicacbazon

Nguyễn, Văn Hưng

60 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10409

Truy cập trực tuyến

8
Chủ tịch Hồ Chí Minh-anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ tịch Hồ Chí Minh-anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn

Nguyễn, Văn Hùng

2 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11005

Truy cập trực tuyến

9
Không có quân đội "trung lập" về chính trị
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Không có quân đội "trung lập" về chính trị

Nguyễn, Văn Hùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11689

Truy cập trực tuyến

10
Nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc học tập cho con cái của các gia đình Hà Nội hiện nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc học tập cho con cái của các gia đình Hà Nội hiện nay

Nguyễn, Văn Hùng

80 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16609

Truy cập trực tuyến

11
Hướng dẫn Winword
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn Winword

Nguyễn, Văn Hùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53543

Truy cập trực tuyến

12
Thermodynamic properties of alkali metals under influence of impurity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic properties of alkali metals under influence of impurity

Nguyen, Van Hung

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58257

Truy cập trực tuyến

13
Generalized Xafs Cumulant Theory and a new Procedure for Structural Determination
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalized Xafs Cumulant Theory and a new Procedure for Structural Determination

Nguyen, Van Hung

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58436

Truy cập trực tuyến

14
Xafs cumulants and thermal expansion of BCC AB binary alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xafs cumulants and thermal expansion of BCC AB binary alloys

Nguyen, Van Hung

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58426

Truy cập trực tuyến

15
Calculation of thermal - vibration parameters in XAFS theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculation of thermal - vibration parameters in XAFS theory

Nguyen Van Hung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59842

Truy cập trực tuyến

16
Angle - Resolved Laser - Ray Photoelectron Spectroscopy of Simple Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angle - Resolved Laser - Ray Photoelectron Spectroscopy of Simple Metals

Nguyen Van Hung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59889

Truy cập trực tuyến

17
Lý thuyết tán xạ nhiều lần trong exafs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý thuyết tán xạ nhiều lần trong exafs

Nguyễn Văn Hùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59941

Truy cập trực tuyến

18
Evaluation of Xafs Spectra with Influence of Anharmonnicity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Xafs Spectra with Influence of Anharmonnicity

Nguyen Van Hung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59827

Truy cập trực tuyến

19
Avalution of temperature and shell size dependence of anharmonicity in exafs of Cu
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avalution of temperature and shell size dependence of anharmonicity in exafs of Cu

Nguyen Van Hung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59964

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn Winword

Nguyễn Văn Hùng

H Trường Đại học giáo dục; 1999

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 410  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (16)
 2. 1993đến1998  (24)
 3. 1999đến2004  (54)
 4. 2005đến2011  (96)
 5. Sau 2011  (225)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (252)
 2. Vietnamese  (88)
 3. Undetermined  (23)
 4. German  (23)
 5. French  (9)
 6. Italian  (4)
 7. Spanish  (2)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyen, Van-Hung
 2. Nguyen, Vh
 3. Nguyễn Văn Hùng
 4. Nguyen Van Hung
 5. Nguyen, V.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...