skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 472  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Primary English language education policy in Vietnam: Insights from implementation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary English language education policy in Vietnam: Insights from implementation

Nguyen, Thi Mai Hoa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30055

Truy cập trực tuyến

2
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

NGUYỄN, THỊ MAI THƯƠNG

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3903

Truy cập trực tuyến

3
Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nguyễn, Thị Mai Lan

98 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4351

Truy cập trực tuyến

4
Phát triển bền vững làng nghề ở Bắc Ninh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển bền vững làng nghề ở Bắc Ninh

Nguyễn, Thị Mai Hương

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5490

Truy cập trực tuyến

5
Đảng bộ huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2000 đến năm 2010
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảng bộ huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2000 đến năm 2010

Nguyễn, Thị Mai Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7028

Truy cập trực tuyến

6
Quản lý hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nghệ An
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nghệ An

Nguyễn, Thị Mai Nhàn

97 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3714

Truy cập trực tuyến

7
Khía cạnh pháp lý của hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính ở Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khía cạnh pháp lý của hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính ở Việt Nam

Nguyễn, Thị Mai Hương; Nguyễn, Thị Mai Hương

21 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/submit#null; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5216

Truy cập trực tuyến

8
Quy định pháp luật về người đại diện của công ty mẹ ở công ty con
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quy định pháp luật về người đại diện của công ty mẹ ở công ty con

Nguyễn, Thị Mai Phương

tr. 42-47; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6398

Truy cập trực tuyến

9
Nghiên cứu hệ Enzyme thủy phân tinh bột ở nhiệt độ thấp ứngdụng trong quá trình sản xuất cồn từ nguyên liệu giàu tinh bột
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hệ Enzyme thủy phân tinh bột ở nhiệt độ thấp ứngdụng trong quá trình sản xuất cồn từ nguyên liệu giàu tinh bột

Nguyễn, Thị Mai Hiên

58 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7072

Truy cập trực tuyến

10
Tranh chấp pháp lý giữa các cổ đông trong công ty cổ phần tại Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tranh chấp pháp lý giữa các cổ đông trong công ty cổ phần tại Việt Nam

Nguyễn, Thị Mai Hoa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6443

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu hệ Enzyme thủy phân tinh bột ở nhiệt độ thấp ứng dụng trong quá trình sản xuất cồn từ nguyên liệu giàu tinh bột
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hệ Enzyme thủy phân tinh bột ở nhiệt độ thấp ứng dụng trong quá trình sản xuất cồn từ nguyên liệu giàu tinh bột

Nguyễn, Thị Mai Hiên

58 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6675

Truy cập trực tuyến

12
Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Nguyễn, Thị Mai

6 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6019

Truy cập trực tuyến

13
Khía cạnh pháp lý của hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính ở Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khía cạnh pháp lý của hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính ở Việt Nam

Nguyễn, Thị Mai Hương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5812

Truy cập trực tuyến

14
So sánh chế định giao kết hợp động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

So sánh chế định giao kết hợp động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ

Nguyễn, Thị Mai Hương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5830

Truy cập trực tuyến

15
Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Nguyễn, Thị Mai Nguyệt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8773

Truy cập trực tuyến

16
Xây dựng bản đồ nguy cơ xói mòn đất và đề xuất mô hình sản xuất nông nghiệp hợp lý cho huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng bản đồ nguy cơ xói mòn đất và đề xuất mô hình sản xuất nông nghiệp hợp lý cho huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Nguyễn, Thị Mai Hương

77 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10150

Truy cập trực tuyến

17
Liên kết mã nguồn và mã kênh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liên kết mã nguồn và mã kênh

Nguyễn, Thị Mai

22 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7972

Truy cập trực tuyến

18
Evaluating the Quality of the Two Textbooks Tiếng Anh 3 – Tập 1 and Family and Friends – Grade 3: A Comparative Study
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the Quality of the Two Textbooks Tiếng Anh 3 – Tập 1 and Family and Friends – Grade 3: A Comparative Study

Nguyễn, Thị Mai

43 p.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9911

Truy cập trực tuyến

19
Hồ Chí Minh với việc lãnh đạo và thể chế hoá tư tưởng quyền lực thuộc về nhân dân trong các Hiến pháp Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hồ Chí Minh với việc lãnh đạo và thể chế hoá tư tưởng quyền lực thuộc về nhân dân trong các Hiến pháp Việt Nam

Nguyễn, Thị Mai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12589

Truy cập trực tuyến

20
Chủ trương của Đảng về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp từ năm 1958 đến năm 1965 ( Qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Đông
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ trương của Đảng về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp từ năm 1958 đến năm 1965 ( Qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Đông

Nguyễn, Thị Mai

112 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10695

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 472  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (10)
 2. 2005đến2008  (30)
 3. 2009đến2012  (74)
 4. 2013đến2017  (284)
 5. Sau 2017  (73)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (196)
 2. English  (130)
 3. Undetermined  (51)
 4. French  (7)
 5. Czech  (2)
 6. German  (1)
 7. Japanese  (1)
 8. Norwegian  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...