skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 403  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bảo hộ và chia sẻ lợi ích tri thức bản địa trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bảo hộ và chia sẻ lợi ích tri thức bản địa trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Nguyễn, Thị Hải Yến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6759

Truy cập trực tuyến

2
Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở cấp phường và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở cấp phường và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn, Thị Hải Hạnh

6 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6333

Truy cập trực tuyến

3
Tìm hiểu vai trò của các chủ thể tham gia trong một giao dịch M&A
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu vai trò của các chủ thể tham gia trong một giao dịch M&A

Nguyễn, Thị Hải

Nguyễn, T. H. H. (2010). Tìm hiểu vai trò của các chủ thể tham gia trong một giao dịch M&A. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26, tr. 239-244; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/853

Truy cập trực tuyến

4
Solutions to impove the marketing activities at Thang Long University
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solutions to impove the marketing activities at Thang Long University

Nguyễn, Thị Hải Oanh

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6377

Truy cập trực tuyến

5
Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo Pháp luật Lao động Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo Pháp luật Lao động Việt Nam

Nguyễn, Thị Hải Yến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7048

Truy cập trực tuyến

6
Xác định lực hấp dẫn du lịch một số điểm du lịch cuối tuần của Hà Nội
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định lực hấp dẫn du lịch một số điểm du lịch cuối tuần của Hà Nội

Nguyễn, Thị Hải

tr. 22-27; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6358

Truy cập trực tuyến

7
Territorial organization for ecotourism development in Hoang Lien National Park, Sa Pa District, Lao Cai Province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territorial organization for ecotourism development in Hoang Lien National Park, Sa Pa District, Lao Cai Province

Nguyen, Thi Hai

p. 1-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4479

Truy cập trực tuyến

8
Giải số phương trình vi phân đại số bằng phương pháp đa bước
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải số phương trình vi phân đại số bằng phương pháp đa bước

Nguyễn, Thị Hải Dung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4241

Truy cập trực tuyến

9
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VÀO VIỆC ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VÀO VIỆC ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY

Yến, Nguyễn Thị Hải

107 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4489

Truy cập trực tuyến

10
Hoạt động du lịch sinh thái ở Vườn Quốc Gia Bạch Mã
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động du lịch sinh thái ở Vườn Quốc Gia Bạch Mã

Nguyễn, Thị Hải

tr. 26-33; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4467

Truy cập trực tuyến

11
Hình phạt tù chung thân trong Luật Hình sự Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hình phạt tù chung thân trong Luật Hình sự Việt Nam

Nguyễn, Thị Hải Yến

18 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5739

Truy cập trực tuyến

12
Hoàn thiện pháp luật về đầu tư - qua thưc ̣ tiên ̃ đầu tư nướ c ngoài taị Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư - qua thưc ̣ tiên ̃ đầu tư nướ c ngoài taị Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn, Thi ̣Hải

8 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6037

Truy cập trực tuyến

13
Đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin trong nghiên cứu và giảng dạy tại trường đại học (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin trong nghiên cứu và giảng dạy tại trường đại học (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN)

Nguyễn, Thị Hải Yến

145 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4058

Truy cập trực tuyến

14
Chất lượng công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Thực trạng và giải pháp
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chất lượng công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Thực trạng và giải pháp

Nguyễn, Thị Hải

p. 37-45; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13008

Truy cập trực tuyến

15
Thực tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Nguyễn, Thị Hải

6 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5838

Truy cập trực tuyến

16
Hoạt động du lịch sinh thái ở Vườn Quốc Gia Bạch Mã
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động du lịch sinh thái ở Vườn Quốc Gia Bạch Mã

Nguyễn, Thị Hải

tr. 26-33; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4992

Truy cập trực tuyến

17
Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo giải quyết việc làm cho người lao động từ năm 2000 đến 2012
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo giải quyết việc làm cho người lao động từ năm 2000 đến 2012

Nguyễn, Thị Hải

118 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7251

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu độ bền và khả năng phản ứng của một số hợp chất hữu cơ đơn vòng bằng phương pháp hóa học lượng tử
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu độ bền và khả năng phản ứng của một số hợp chất hữu cơ đơn vòng bằng phương pháp hóa học lượng tử

Nguyễn, Thị Hải Hòa

6 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8384

Truy cập trực tuyến

19
Thực hành chính sách nhân lực trong các Viện nghiên cứu ( Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học Lao động và Xã hội)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực hành chính sách nhân lực trong các Viện nghiên cứu ( Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học Lao động và Xã hội)

Nguyễn, Thị Hải Yến

99 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10658

Truy cập trực tuyến

20
Việc làm ở nông thôn Việt Nam hiện nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Việc làm ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Nguyễn, Thị Hải Vân

97 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11108

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 403  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (7)
 2. 2005đến2007  (13)
 3. 2008đến2010  (34)
 4. 2011đến2014  (78)
 5. Sau 2014  (269)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (182)
 2. English  (94)
 3. Undetermined  (40)
 4. French  (12)
 5. Chinese  (2)
 6. Korean  (2)
 7. Japanese  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...