skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Phòng, chống tra tấn trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phòng, chống tra tấn trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Nguyễn, Hải Yến

7 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5880

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

LI M U

User; Nguyễn Hải Yến

Khoa Luật; 2014#2014 12 30

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Phòng, chống tra tấn trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam: phân tích so sánh: Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phòng, chống tra tấn trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam: phân tích so sánh: Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nguyễn, Hải Yến; Nguyễn, Khắc Hải

Nguyễn, H. Y. (2014). Phòng, chống tra tấn trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam: phân tích so sánh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050004024; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52588

Truy cập trực tuyến

5
Pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

Nguyễn, Hải Yến; Hoàng, Thị Quỳnh Chi

Nguyễn, H. Y. (2014). Pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty cổ phần ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050003839; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52709

Truy cập trực tuyến

6
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng trực tuyến sản phẩm thuốc nam của người Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng trực tuyến sản phẩm thuốc nam của người Hà Nội

Nguyễn, Hải Yến; Hồ, Chí Dũng

Nguyễn, H. Y. (2018). Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng trực tuyến sản phẩm thuốc nam của người Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62383

Truy cập trực tuyến

7
Dạy học khám phá chủ đề hệ phương trình, đại số 10 : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học khám phá chủ đề hệ phương trình, đại số 10 : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

Nguyễn, Hải Yến; Trần, Hữu Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66107; 510.71 NG-Y 2019 / 05050003403

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty cổ phần ở Việt Nam Luận văn ThS Luật 60 38 50

luc hong nhung; Nguyễn Hải Yến

Khoa Luật; 2014#Wed Dec 24 10 01 10 2014

Truy cập trực tuyến

9
Synthesis and optical properties of core/shell ternary/ternary CdZnSe/ZnSeS quantum dots
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and optical properties of core/shell ternary/ternary CdZnSe/ZnSeS quantum dots

Nguyen, Hai Yen; de Marcillac, Willy Daney; Lethiec, Clotilde

ISIKNOWLEDGE; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346714001876

Truy cập trực tuyến

10
Study on the fabrication of CdZnSe/ZnSeS ternary alloy quantum dots
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on the fabrication of CdZnSe/ZnSeS ternary alloy quantum dots

Pham, Thu Nga; Nguyen, Hai Yen; Dinh, Hung Cuong

ISIKNOWLEDGE; 1475-7435; http://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJNT.2015.067910?journalCode=ijnt; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33069

Truy cập trực tuyến

11
Sử dụng tài liệu văn học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến 1945 lớp 9, trường trung học cở sở tỉnh Yên Bái : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng tài liệu văn học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến 1945 lớp 9, trường trung học cở sở tỉnh Yên Bái : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Nguyễn, Hải Yến; Trịnh, Đình Tùng , người hướng dẫn

00050001664; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48317

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học khám phá chủ đề hệ phương trình, đại số 10 : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

Nguyễn Hải Yến

Hà Nội. : Trường Đại học giáo dục, 2019 - (510.71 NG-Y 2019)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thẩm quyền sơ thẩm dân sự của Tòa án theo lãnh thổ : Luận văn ThS. Luật: 603801

Nguyễn Hải Yến; Lê Thu Hà

H. : Khoa Luật, 2016 - (347.02 NG-Y 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng trực tuyến sản phẩm thuốc nam của người Hà Nội: Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Nguyễn Hải Yến; Hồ Chí Dũng

Hà Nội : Trường Đại học Kinh tế, 2018 - (658.872 NG-Y 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Hoạt động đào tạo giám định viên Bảo hiểm y tế - Thực trạng và giải pháp (nghiên cứu tại Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động đào tạo giám định viên Bảo hiểm y tế - Thực trạng và giải pháp (nghiên cứu tại Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội)

Nguyễn, Hải Yến; Nguyễn, Thị Kim Hoa, 1963-; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn, H. Y. (2015). Hoạt động đào tạo giám định viên Bảo hiểm y tế - Thực trạng và giải pháp (nghiên cứu tại Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60310301; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8885; 368.38 NG-Y 2015 / 02050003856

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng tài liệu văn học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến 1945 lớp 9, trường trung học cở sở tỉnh Yên Bái : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Nguyễn Hải Yến; Trịnh Đình Tùng người hướng dẫn

H. : ĐHGD, 2012 - (959.70071 NG-Y 2012)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngộ độc và xử trí ngộ độc

Lê Văn Lượng; Nguyễn Như Thịnh; Nguyễn Hải Yến

H. : Y học , 2011 - (615.9 NGO 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

Nguyễn Hải Yến; Hoàng Thị Quỳnh Chi người hướng dẫn

H. : Khoa Luật , 2014 - (346.0922 NG-Y 2014)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phòng, chống tra tấn trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam: phân tích so sánh : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nguyễn Hải Yến; Nguyễn Khắc Hải người hướng dẫn

H. : Khoa Luật , 2014 - (342.085 NG-Y 2014)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động đào tạo giám định viên bảo hiểm y tế - Thực trạng và giải pháp ( Nghiên cứu tại Trường Đào tạo Nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 03 01

Nguyễn Hải Yến; Nguyễn Thị Kim Hoa

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (368.38 NG-Y 2015)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2010  (3)
 3. 2011đến2012  (7)
 4. 2013đến2015  (9)
 5. Sau 2015  (26)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyen, Hai-Yen
 2. Nguyen, H.Y.
 3. Nguyễn Hải Yến
 4. Nguyen, Hy
 5. Pham, Thi Thanh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...