skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.747.599  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Predicting Relevant News Events for Timeline Summaries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Relevant News Events for Timeline Summaries

Tran, Giang Binh; Alrifai, Mohammad; Nguyen, Dat Quoc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26542

Truy cập trực tuyến

2
Sport Metaphors in Political News Headlines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sport Metaphors in Political News Headlines

Nguyen, Thi Thu Hang

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58877

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

India news

ISSN0019-4212

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beverly Hills weekly

ISSN1528-851X

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daily Nation

ISSN1025-1227

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sovetskaâ Belorussiâ

ISSN0233-366X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riyadh daily

ISSN1319-027X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

News - Review

ISSN0028-9337

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Messenger

ISSN0026-0371

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Golos Armenii

ISSN1562-0204

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carmarthen Journal

ISSN0961-4613

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stereochemical technology news

ISSN1077-3444

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managed Network Services News

ISSN1092-292X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pravda vostoka

ISSN0233-3937

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Capital

ISSN0885-4718

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Advocate newsmagazine

ISSN0001-8996

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Star Tribune (Minneapolis, MN)

ISSN0895-2825

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tucson citizen

ISSN0888-5478

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sunday Telegraph

ISSN0307-269X

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian

ISSN1038-8761

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.747.599  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (6.889)
 2. 1957đến1972  (10.175)
 3. 1973đến1988  (30.212)
 4. 1989đến2005  (515.593)
 5. Sau 2005  (2.145.403)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.607.101)
 2. Spanish  (14.657)
 3. Portuguese  (13.366)
 4. French  (1.595)
 5. Korean  (757)
 6. Chinese  (605)
 7. German  (597)
 8. Swedish  (419)
 9. Japanese  (110)
 10. Undetermined  (98)
 11. Polish  (90)
 12. Czech  (74)
 13. Danish  (50)
 14. Norwegian  (48)
 15. Turkish  (41)
 16. Russian  (39)
 17. Italian  (27)
 18. Persian  (27)
 19. Arabic  (25)
 20. Romanian  (24)
 21. Serbo-Croatian  (21)
 22. Dutch  (18)
 23. Hungarian  (16)
 24. Slovak  (11)
 25. Afrikaans  (11)
 26. Ukrainian  (5)
 27. Bengali  (3)
 28. Thai  (3)
 29. Icelandic  (3)
 30. Basque  (2)
 31. Finnish  (2)
 32. Lithuanian  (1)
 33. Hebrew  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Short, Ben
 3. Leslie, Mitch
 4. Sedwick, Caitlin
 5. Short, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...