skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 128.108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical and theoretical neuroscience cell network and data analysis

Springer; 2017 - (612.8)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuroanatomy and neuroscience at a glance

Barker Roger A; Cicchetti Francesca; Robinson Emma

Chichester West Sussex Wiley Blackwell; 2017 - (616.8 BAR 2017)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced data analysis in neuroscience integrating statistical and computational models

Durstewitz Daniel

Springer; 2017 - (612.80727)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free will causality and neuroscience

Brill Rodopi; 2020 - (123.5)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A naturalistic afterlife evolution ordinary existence eternity

Harmon David

Palgrave Macmillan; 2017 - (128.5)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain2Brain enacting client change through the persuasive power of neuroscience

Arden John Boghosian

Hoboken New Jersey John Wiley & Sons Inc; 2015 - (616.8914 ARD 2015)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Vocal Contact and Preterm Infant Brain Development Bridging the Gaps Between Research and Practice

Springer; 2017 - (612.8 2)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychoanalyzing the Politics of the New Brain Sciences

Samuels Robert

Springer International Publishing; 2017 - (303.483)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavioral neuroscience of Orexin Hypocretin

Springer; 2017 - (612.4 BEH 2017)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching minds by scanning brains neuroscience technology and constitutional privacy protection

Blitz Marc Jonathan

Palgrave Macmillan; 2017 - (344.04 1)

Truy cập trực tuyến

11
Clinical neuroanatomy and related neuroscience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical neuroanatomy and related neuroscience

FitzGerald M. J. T.; Folan-Curran Jean

Edinburgh : W. B. Saunders, 2002 - (611 FIT 2002) - ISBN0702025585

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The neuroscience of mindfulness meditation how the body and mind work together to change our behaviour

Tang Yi Yuan

Palgrave Macmillan; 2017 - (158.12)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The physics of the mind and brain disorders integrated neural circuits supporting the emergence of mind

Springer; 2017 - (612.82 PHY 2017)

Truy cập trực tuyến

14
Principles of neural science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of neural science

Jessell Thomas M. editor; Kandel Eric R. editor; Schwartz James H. editor

Norwalk, Conn. : Appleton & Lange, c1991. - (612.8 PRI 1991) - ISBN0838580343

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
The cognitive neurosciences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cognitive neurosciences

Gazzaniga Michael S

Cambridge, Mass. : MIT Press, c2004. - (612.8 COG 2004) - ISBN0262072548

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Neuroscience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuroscience

Purves Dale

Sunderland, Mass. : Sinauer, c2008. - (612.8 NEU 2008) - ISBN9780878936977 (hardcover);ISBN0878936971 (hardcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural mechanisms of language

Springer; 2017 - (612.78)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuroscience and social science the missing link

Springer International Publishing; 2017 - (616)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of neurosociology

Springer; 2013 - (362.1968 HAN 2013)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chết vì chứng khoán Jesse Livermore Câu chuyện về một nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại nhất mọi thời đại

Smitten Richard

Lao động Xã hội; 2007 - (153 SMI 2007)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 128.108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (787)
 2. 1963đến1976  (604)
 3. 1977đến1990  (1.031)
 4. 1991đến2005  (9.093)
 5. Sau 2005  (116.160)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Neurosciences  (115.351)
 2. Medicine  (41.504)
 3. Humans  (36.361)
 4. Animals  (28.232)
 5. Anatomy & Physiology  (26.412)
 6. Male  (25.474)
 7. Female  (23.585)
 8. Brain  (22.534)
 9. Neurons  (17.498)
 10. Biology  (15.133)
 11. Adult  (13.788)
 12. Neurology  (9.829)
 13. Nervous system  (8.279)
 14. Magnetic Resonance Imaging  (8.034)
 15. Behavioral and Cognitive Neuroscience  (7.163)
 16. Memory  (6.918)
 17. Cognition  (5.620)
 18. Brain Mapping  (5.383)
 19. Mental disorders  (3.686)
 20. Learning  (3.380)
 21. Nervous system diseases  (2.818)
 22. Attention  (2.743)
 23. Visual Perception  (2.468)
 24. Fmri  (1.935)
 25. Neurophysiology  (1.717)
 26. Neurochemistry  (1.652)
 27. Psychotherapy  (835)
 28. Neuroanatomy  (298)
 29. Nervous System Physiological Phenomena  (135)
 30. Counseling  (26)
 31. Nervous System Physiology  (10)
 32. Hệ thần kinh  (5)
 33. Sinh lý học thần kinh  (3)
 34. Thần kinh học  (2)
 35. Y học  (2)
 36. comportement humain  (1)
 37. Psychology Neurolinguistics MEDICAL Physiology SCIENCE Life Sciences Human Anatomy & Physiology Neurolinguistics Psychology Cognitive Psychology Neurosciences Neuropsychology Language Speech physiology Neural Pathways Brain Mapping Brain physiology Language Medical Neuroscience Psychology Neuropsychology Neurosciences Physiological & neuro psychology biopsychology Consciousness Neurosciences Psychology clinical Psychology Cognitive Psychology Cognition & cognitive psychology Electronic books Electronic book  (1)
 38. Psychology Developmental psychology Pediatrics Neurosciences Medical Pediatrics Medical Neuroscience Paediatric medicine Neurosciences Psychology Developmental General Child & developmental psychology  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (124.396)
 2. Portuguese  (9.089)
 3. French  (697)
 4. German  (391)
 5. Spanish  (311)
 6. Italian  (122)
 7. Chinese  (90)
 8. Japanese  (80)
 9. Norwegian  (64)
 10. Turkish  (13)
 11. Dutch  (10)
 12. Hungarian  (9)
 13. Polish  (8)
 14. Russian  (5)
 15. Korean  (3)
 16. Czech  (2)
 17. Finnish  (2)
 18. Macedonian  (1)
 19. Arabic  (1)
 20. Ukrainian  (1)
 21. Basque  (1)
 22. Vietnamese  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (795)
 2. Q - Science.  (468)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen, Chuansheng
 2. Haggard, Patrick
 3. Liu, Jia
 4. Blanke, Olaf
 5. Rees, Geraint

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...