skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resonance in the mouse tibia as a predictor of frequencies and locations of loading-induced bone formation.(Report)

Zhao, Liming ; Dodge, Todd ; Nemani, Arun ; Yokota, Hiroki

Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, Jan, 2014, Vol.13(1), p.141(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-7959

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resonance in the mouse tibia as a predictor of frequencies and locations of loading-induced bone formation

Zhao, Liming ; Dodge, Todd ; Nemani, Arun ; Yokota, Hiroki

Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, 2014, Vol.13(1), pp.141-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-7959 ; E-ISSN: 1617-7940 ; DOI: 10.1007/s10237-013-0491-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Needs analysis for developing a virtual-reality NOTES simulator

Sankaranarayanan, Ganesh ; Matthes, Kai ; Nemani, Arun ; Ahn, Woojin ; Kato, Masayuki ; Jones, Daniel ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2013, Vol.27(5), pp.1607-1616 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-012-2637-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergent validation and transfer of learning studies of a virtual reality-based pattern cutting simulator

Nemani, Arun ; Ahn, Woojin ; Cooper, Clairice ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2018, Vol.32(3), pp.1265-1272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-017-5802-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noninvasive Brain Imaging Demonstrates that Surgical Skills Transfer from Training Simulators to Ex Vivo Models

Nemani, Arun ; Cooper, Clairice ; Intes, Xavier ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven D

Journal of the American College of Surgeons, October 2017, Vol.225(4), pp.e22-e22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1072-7515 ; E-ISSN: 1879-1190 ; DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2017.07.581

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and content validation of a Virtual Translumenal Endoscopic Surgery Trainer (VTEST™)

Dorozhkin, Denis ; Nemani, Arun ; Roberts, Kurt ; Ahn, Woojin ; Halic, Tansel ; Dargar, Saurabh ; Wang, Jinling ; Cao, Caroline ; Sankaranarayanan, Ganesh ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2016, Vol.30(12), pp.5529-5536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-016-4917-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of NOTES transvaginal and laparoscopic cholecystectomy procedures based upon task analysis

Nemani, Arun ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Olasky, Jaisa ; Adra, Souheil ; Roberts, Kurt ; Panait, Lucian ; Schwaitzberg, Steven ; Jones, Daniel ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2014, Vol.28(8), pp.2443-2451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3495-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing bimanual motor skills with optical neuroimaging

Nemani, Arun ; Yücel, Meryem A ; Kruger, Uwe ; Gee, Denise W ; Cooper, Clairice ; Schwaitzberg, Steven D ; De, Suvranu ; Intes, Xavier

Science advances, October 2018, Vol.4(10), pp.eaat3807 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2375-2548 ; PMID: 30306130 Version:1 ; DOI: 10.1126/sciadv.aat3807

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing bimanual motor skills with optical neuroimaging

Nemani, Arun ; Yucel, Meryem ; Kruger, Uwe ; Gee, Denise ; Cooper, Clairice ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu ; Intes, Xavier; Intes, Xavier (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Oct 16, 2017

DOI: 10.1101/204305

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objective assessment of surgical skill transfer using non-invasive brain imaging

Nemani, Arun ; Kruger, Uwe ; Cooper, Clairice ; Schwaitzberg, Steven ; Intes, Xavier ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2019, Vol.33(8), pp.2485-2494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-018-6535-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2015  (3)
 3. 2016đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (4)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nemani, Arun
 2. De, Suvranu
 3. Nemani, A
 4. Cooper, Clairice
 5. Schwaitzberg, Steven

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...