skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 97.352  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental & Natural Resource Economics

Tietenberg Tom; Lewis Lynne

Pearson Education Limited; 2015 - (333.7 TIE 2015)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding society and natural resources  forging new strands of integration across the social sciences

Springer; 2014 - (333.72)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural resource information for economic development : a study

Herfindahl Orris C.; Latin American Institute for Economic and Social Planning.; Resources for the Future.

Baltimore : Published for Resources for the Future, inc., by Johns Hopkins Press, [1969] - (333.7 HER 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Môi trường và tài nguyên Việt Nam

H. : KH và KT, 1984 - (363.7 MOI 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Protecting the commons : a framework for resource management in the Americas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting the commons : a framework for resource management in the Americas

Burger Joanna

Washington, D.C. : Island Press, c2001. - (333.7 PRO 2001) - ISBN1559637374 (cloth : acid-free paper);ISBN1559637382 (paper : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Cross-border Contract Farming Arrangement: Variations and Implications in the Lao People's Democratic Republic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-border Contract Farming Arrangement: Variations and Implications in the Lao People's Democratic Republic

Manorom, Kanokwan; Hall, David; Lu, Xing; Katima, Suchat; Medialdia, Maria Theresa; Siharath, Singkhon; Srisuphan, Pinwadee

Manorom, K.,et al. (2011). Cross-border Contract Farming Arrangement: Variations and Implications in the Lao People's Democratic Republic. GMS-PPP Research Report Series, Volume no 1, Issue no 2, p. 1-68; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13748

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protected area governance and management

ANU Press; 2015 - (333.78216223)

Truy cập trực tuyến

8
Conservation: Replacing quantity with quality as a goal for global management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservation: Replacing quantity with quality as a goal for global management

Jordan Carl F.

New York : John Wiley & Sons, c1995 - (363.7 JOR 1995) - ISBN0471595152 (cloth : recycled paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Governments Waste Natural Resources : Policy Failures in Developing Countries

Ascher William

Baltimore, Md. : Johns Hopkins University Press, 1999. - (333.7 ASC 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Stewardship across boundaries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stewardship across boundaries

Knight Richard L. editor; Landres Peter B. editor

Washington, D.C. : Island Press, c1998 - (333.7 STE 1998) - ISBN1559635150(cloth : recycled, acid-free paper);ISBN1559635169 (pbk. : recycled, acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Managing our natural resources
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing our natural resources

Camp William G.; Heath-Camp Betty

Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning, c2009. - (333.7 CAM 2009) - ISBN9781428318687

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Handbook Of Operations Research In Natural Resources
Handbook Of Operations Research In Natural Resources
Handbook Of Operations Research In Natural Resources
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook Of Operations Research In Natural Resources

New York : Springer Science+Business Media, c2007 - (333.7 HAN 2007) - ISBN0-387-71814-1;ISBN1-4419-4416-8;ISBN9786611337728;ISBN1-281-33772-2;ISBN0-387-71815-X

Truy cập trực tuyến

13
Vietnam’s Forest Transition in Retrospect: Demonstrating Weaknesses in Business-as-Usual Scenarios for REDD+
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam’s Forest Transition in Retrospect: Demonstrating Weaknesses in Business-as-Usual Scenarios for REDD+

Ankersen, Jeppe; Grogan, Kenneth; Mertz, Ole; Fensholt, Rasmus; Castella, Jean-Christophe; Lestrelin, Guillaume; Nguyen, Dinh Tien; Danielsen, Finn; Brofeldt, Søren

Scopus; 0364152X; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0443-y; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32396

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu hiện trạng đất ngập nước ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hiện trạng đất ngập nước ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Đỗ, Xuân Thuấn; Trần, Yêm

Đỗ, X. T. (2015). Nghiên cứu hiện trạng đất ngập nước ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý.Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002189; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39250

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The energy transition An overview of the true challenge of the 21st century

Petit Vincent

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landlock paralysing dispute over minerals on Adivasi land in India

Oskarsson Patrik

ANU Press; 2018 - (333.10954)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a sustainable and desirable economy in society in nature

Constanza Robert Alperovitz Gar Daly Herman E Farley Joshua C Franco Carol Jackson Tim Kubiszewski Schor Juliet Victor Peter A

Acton A C T ANU E Press; 2013 - (333.7223)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental geology: conservation, land-use planning, and resource management

Flawn Peter Tyrell.

New York, Harper & Row [1970] - (550 FLA 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bảo vệ thiên nhiên. Tập 2

Lê Diên Dực

H. : ĐHTH, 1975 - (363.7 LE-D(2) 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
20
Natural resource management strategy : Eastern Europe and Central Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural resource management strategy : Eastern Europe and Central Asia

Washington, D.C. : The world Bank, 2000 - (333.7 NAT 2000) - ISBN0821348108

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 97.352  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (369)
 2. 1957đến1971  (841)
 3. 1972đến1986  (4.136)
 4. 1987đến2002  (10.653)
 5. Sau 2002  (79.509)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (87.250)
 2. French  (1.909)
 3. Spanish  (1.325)
 4. Chinese  (997)
 5. German  (829)
 6. Portuguese  (612)
 7. Japanese  (551)
 8. Norwegian  (158)
 9. Russian  (81)
 10. Italian  (72)
 11. Vietnamese  (61)
 12. Danish  (54)
 13. Polish  (32)
 14. Czech  (31)
 15. Turkish  (30)
 16. Romanian  (24)
 17. Dutch  (23)
 18. Hungarian  (19)
 19. Slovak  (15)
 20. Greek  (12)
 21. Lithuanian  (10)
 22. Ukrainian  (10)
 23. Finnish  (10)
 24. Arabic  (8)
 25. Persian  (7)
 26. Korean  (4)
 27. Serbo-Croatian  (2)
 28. Maori  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Possingham, Hugh P.
 2. Possingham, H.P.
 3. Costello, Christopher
 4. Lindenmayer, David B
 5. Peres, Carlos A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...