skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 163.680  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power dynamics and regional security in Latin America

Palgrave Macmillan; 2017 - (355.03308)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration citizenship and the challenge for security an ethnographic approach

Innes Alexandria J

Palgrave Macmillan; 2015 - (304.8/4)

Truy cập trực tuyến

3
Văn hóa chiến lược của Ấn Độ : xây dựng chính sách an ninh quốc gia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn hóa chiến lược của Ấn Độ : xây dựng chính sách an ninh quốc gia

Paranjpe Shrikant

Hà Nội : Truyền thông và Thông tin , 2017 - (327.54 PAR 2017) - ISBN9786048025359

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absence in Science Security and Policy From Research Agendas to Global Strategy

Palgrave Macmillan; 2015 - (338.926)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Handbook of Security Risk and Intelligence

Palgrave Macmillan; 2017 - (320 PAL 2017)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming civil military relations in new democracies democratic control and military effectiveness in comparative perspectives

Croissant Aurel Kuehn David

Springer; 2017 - (322 .5)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinh kế của người dân sau tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu Công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc trên địa bàn xã Thiện Kế - huyện Bình Xuyên : Luận văn ThS. Quản trị An ninh phi truyền thống (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nguyễn Nghĩa Quang; Trần Huy Phương

Hà Nội : Khoa Quản trị và Kinh doanh, 2018 - (658.5 NG-Q 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Security and politics in South Africa : the regional dimension
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and politics in South Africa : the regional dimension

Vale Peter C. J.

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2003. - (968.06 VAL 2003) - ISBN1588261158 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socio political order and security in the Arab world  from regime security to public security

Krieg Andreas

Palgrave Macmillan; 2017 - (320)

Truy cập trực tuyến

10
American foreign policy and national security : a documentary record
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American foreign policy and national security : a documentary record

Viotti Paul R

Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c2005. - (327.73 AME 2005) - ISBN0130400270

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran's nuclear program a study in proliferation and rollback

Rezaei Farhad

Palgrave Macmillan; 2017 - (327.17470955)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America in the third world : statecticalter natives and milytary imlication

Steven M.

Carlisle Barracks. : U.S Army war colege, 1994 - (355 STE 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Changing worlds : Vietnam's transition from the Cold War to globalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing worlds : Vietnam's transition from the Cold War to globalization

Elliott David W. P.

New York : Oxford University Press, c2012. - (959.7044 ELL 2012) - ISBN9780195383348

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Brave new war : the next stage of terrorism and the end of globalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave new war : the next stage of terrorism and the end of globalization

Robb John

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2007. - (363.32 ROB 2007) - ISBN9780471780793 (cloth);ISBN0471780790 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Economic strategy and national security : a next generation approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic strategy and national security : a next generation approach

DeSouza Patrick J

Boulder, Colo : Westview Press, 2000. - (338.973 ECO 2000) - ISBN0813368340

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic cultures in Europe security and defence policies across the Continent

Springer VS; 2013 - (306.2 STR 2013)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phòng ngừa vi phạm pháp luật của hạ sĩ quan, binh sĩ ở Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng : Luận văn ThS. Quản trị An ninh phi truyền thống (Chương trình thí điểm)

Từ Việt Hà; Nguyễn Hữu Phúc

Hà Nội : Khoa Quản trị và Kinh doanh, 2019 - (658 TU-H 2019)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị trong bảo đảm an ninh phi truyền thống ở huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội hiện nay : Luận văn ThS. Quản trị An ninh phi truyền thống (Chương trình thí điểm)

Nguyễn Văn Khanh; Nguyễn Hữu Phúc

Hà Nội : Khoa Quản trị và Kinh doanh, 2019 - (658.4083 NG-K 2019)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai trong bảo đảm an ninh phi truyền thống ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hiện nay : Luận văn ThS. Quản trị an ninh phi truyền thống (Chương trình thí điểm)

Khuất Hồng Sơn; Nguyễn Hữu Phúc

Hà Nội : Khoa Quản trị và Kinh doanh, 2019 - (658.15242 KH-S 2019)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
The Kim Jong Un regime and the future security environment surrounding the Korean Peninsula.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kim Jong Un regime and the future security environment surrounding the Korean Peninsula.

NIDS International Symposium on Security Affiars (19th : 2016 : Tokyo, Japan),; Boeisho Boei Kenkyujo (Japan)

Tokyo : The National Institute for Defense Studies, 2017 - (355 KIM 2017) - ISBN9784864820547;ISBN4864820546

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 163.680  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (746)
 2. 1959đến1973  (593)
 3. 1974đến1988  (6.003)
 4. 1989đến2004  (34.589)
 5. Sau 2004  (121.627)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (146.708)
 2. Spanish  (327)
 3. French  (205)
 4. Portuguese  (186)
 5. Russian  (101)
 6. German  (77)
 7. Czech  (75)
 8. Polish  (59)
 9. Romanian  (57)
 10. Italian  (29)
 11. Turkish  (27)
 12. Chinese  (24)
 13. Korean  (20)
 14. Lithuanian  (18)
 15. Slovak  (16)
 16. Dutch  (16)
 17. Hungarian  (15)
 18. Greek  (15)
 19. Ukrainian  (15)
 20. Danish  (15)
 21. Finnish  (14)
 22. Japanese  (9)
 23. Vietnamese  (7)
 24. Persian  (7)
 25. Indonesian  (3)
 26. Arabic  (3)
 27. Norwegian  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Erwin, Sandra I.
 2. Yano, Elizabeth M.
 3. Washington, Donna L.
 4. Lester, Patricia
 5. Bryan, Craig J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...