skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nội khoa cơ sở : triệu chứng học nội khoa.Tập 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nội khoa cơ sở : triệu chứng học nội khoa.Tập 1

Nguyễn Thị Minh An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34275

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp Đông Tây y sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền

H Y học; 2007

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

内科手册

北京: 人民文学, 1955 - (616 SOT 1955)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triệu chứng học nội khoa . T.1

H. : Y học , 1976 - (616 TRI(1) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triệu chứng học nội khoa. T.2

H. : Y học , 1976 - (616 TRI(2) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Platinum vignettes : ultra-high-yield clinical case scenarios for USMLE. Step 2, Internal medicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platinum vignettes : ultra-high-yield clinical case scenarios for USMLE. Step 2, Internal medicine

Brochert Adam

Philadelphia, PA : Hanley & Belfus, 2002. - (616 BRO(2) 2002) - ISBN1560535318

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài giảng hệ nội

Y học; 2004 - (616 BAI 2004)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triệu chứng học nội khoa 2 0 tài liệu sưu tầm tổng hợp dịch

Đại học Y khoa Hà Nội; 2010 - (616 TRI 2010)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hồi sức nội khoa. Tập 1

Vũ Văn Đính; Phạm Khuê

H. : Y học , 1977 - (616.02 VU-Đ(1) 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nội khoa cơ sở : phần tiết niệu, nội tiết, chuyển hoá

Miasnhikop A.L.; Nguyễn Khánh Dư người dịch

H. : Y học và TDTT, 1969 - (616 MIA 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nguyên lý y học nội khoa Harrison = Harrison's Principles of internal medicine. Tập 1

Braunwald Eugene biên tập; Hồ Liên Biện biên dịch; Nguyễn Xuân Cẩm Huyên biên dịch; Phạm Hùng Vân biên dịch; Tạ Bình Minh biên dịch

H. : Y học, [2006] - (616 NGU(1) 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điều dưỡng nội : sách đào tạo cử nhân điều dưỡng. Tập 2

Lê Văn An; Hoàng Văn Ngoạn

H. : Y học , 2008 - (610.73 DDIE(2) 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Lối nói khoa trương trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lối nói khoa trương trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt)

Nguyễn, Ngọc Kiên; Hoàng, Trọng Phiến, 1934-; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn, N. K. (2015). Lối nói khoa trương trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt). Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 62220120; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16106; 495.183 NG-K 2015 / 02050004355

Truy cập trực tuyến

14
Lời nói khoa trương trong tiếng Hán (Có liên hệ với tiếng Việt)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lời nói khoa trương trong tiếng Hán (Có liên hệ với tiếng Việt)

Nguyễn, Ngọc Kiên; Hoàng, Trọng Phiến

Nguyễn, Ngọc Kiên. (2015). Lời nói khoa trương trong tiếng Hán (Có liên hệ với tiếng Việt). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15561

Truy cập trực tuyến

15
Nội khoa cơ sở . Tập 2, Triệu chứng học nội khoa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nội khoa cơ sở . Tập 2, Triệu chứng học nội khoa

Nguyễn, Thị Minh An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34277

Truy cập trực tuyến

16
Bệnh học nội khoa. Tập 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bệnh học nội khoa. Tập 2

Cb. : Ngô Quý Châu; Nguyễn Lân Việt; Nguyễn Đạt Anh; Phạm Quang Vinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60222

Truy cập trực tuyến

17
Bệnh học Nội khoa . Tập 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bệnh học Nội khoa . Tập 1

Ngô, Quý Châu; Nguyễn, Lân Việt; Nguyễn, Đạt Anh; Phạm, Quang Vinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60353

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nội khoa cơ sở : triệu chứng học nội khoa. Tập 2

Nguyễn Thị Minh An

H. : Y học , 2011 - (616 NOI(2) 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài giảng bệnh học nội khoa. Tập 2

H. : Y học , 2011 - (616 BAI(2) 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bệnh học Nội khoa . Tập 1

Ngô Qúy Châu; Nguyễn Lân Việt; Nguyễn Đạt Anh; Phạm Quang Vinh

H. : Nxb. Y học , 2015 - (616.07 BEN(1) 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (4)
 2. 1977đến1992  (3)
 3. 1993đến2005  (5)
 4. 2006đến2010  (12)
 5. Sau 2010  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (45)
 2. Luận án, luận văn  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (36)
 2. English  (9)
 3. Chinese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Thị Minh An
 2. Nguyễn Lân Việt
 3. Phạm Quang Vinh
 4. Nguyễn Đạt Anh
 5. Ngô Qúy Châu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...