skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.663  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
PHÁC THẢO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THỜI TRẦN (THẾ KỶ XIII-XIV)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHÁC THẢO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THỜI TRẦN (THẾ KỶ XIII-XIV)

Nguyễn Thị Phương, Chi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/100

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải đáp về nông nghiệp

H. : Khoa học, 1961 - (630 GIA 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nông nghiệp tương lai trên ngưỡng cửa 10 thế kỷ tới

Sarơcan P.

[H.], 1977 - (630 SAR 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khoa học Nông nghiệp

Hồ Khắc Tín Người dịch; Nguyễn Mười Người dịch; Vũ Hữu Yêm Hiệu đính

H. : KHKT, 1996 - (630 KHO 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Физиология сельскохозяйственных растений : Физиология овощных и бахчевых культур. том 8

M. : Mоск.университет, 1970

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế nông nghiệp = agricultural economics

Đinh Phi Hổ

H. : Thống kê, 2003 - (338.1 ĐI-H 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về hợp tác hoá nông nghiệp

Hồ Chí Minh

H. : Sự thật, 1975 - (335.4346 HO-M 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nông nghiệp thế giới bước vào thế kỷ XXI : sách tham khảo

Nguyễn Điền; Nguyễn Thu Hằng; Vũ Hạnh

H. : Chính trị Quốc gia, 1999 - (630.9 NG-Đ 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khí tượng nông nghiệp

Đặng Thị Hồng Thuỷ

H. : ĐHQGHN, 2003 - (630 ĐA-T 2003)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chiến công trên đồng ruộng

Nguyễn Hữu Phận

H. : Phổ thông, 1977 - (630 NG-P 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Phát triển nông nghiệp ở huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nông nghiệp ở huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

Nguyễn, Khánh Toàn

90 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7270

Truy cập trực tuyến

12
Phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam theo hướng bền vững
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam theo hướng bền vững

Nguyễn, Văn Hiệp

88 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15892

Truy cập trực tuyến

13
Phác thảo tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân thời Trần (Thế kỷ XIII-XIV)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phác thảo tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân thời Trần (Thế kỷ XIII-XIV)

Nguyễn, Thị Phương Chi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20194

Truy cập trực tuyến

14
Nhận dạng nông nghiệp đô thị Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhận dạng nông nghiệp đô thị Việt Nam

Lê, Văn Trưởng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20160

Truy cập trực tuyến

15
Mấy phác hoạ về tình hình nông nghiệp thời Lý(1009-1225)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mấy phác hoạ về tình hình nông nghiệp thời Lý(1009-1225)

Vũ, Văn Quân

Vũ, Văn Quân. (2001). Mấy phác hoạ về tình hình nông nghiệp thời Lý(1009-1225); http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20471

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình cây lúa

Đinh Văn Lữ

H. : Nông nghiệp, 1978 - (633.1 ĐI-L 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyên đề chăn nuôi. Tập 3

H. : KHKT, 1970 - (636 CHU(3) 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp về lúa. Tập 1

Sasatơ; Bùi Đình Dinh Người dịch; Nguyễn Văn Uyển Người dịch; Đinh Văn Lữ Người dịch

H. : Khoa học, 1966 - (633.1 SAS(1) 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nông học giải trí

Đôiarencô A.

M. : Tiến bộ, 19?? - (630 ĐOI 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Sustainable agricultural production : implications for international agricultural research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable agricultural production : implications for international agricultural research

Consultative Group on International Agricultural Research. Technical Advisory Committee.

Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1989. - (338.1 SUS 1989) - ISBN9251027730

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.663  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (95)
 2. 1965đến1978  (145)
 3. 1979đến1992  (119)
 4. 1993đến2007  (269)
 5. Sau 2007  (1.027)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (855)
 2. English  (416)
 3. Undetermined  (168)
 4. Russian  (24)
 5. French  (7)
 6. Chinese  (4)
 7. Japanese  (4)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...