skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 243  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

C11KyrieI.tif

Halvor Hosar

DOI: 10.17608/K6.AUCKLAND.5313736

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

C11KyrieI.tif

Halvor Hosar

DOI: 10.17608/K6.AUCKLAND.5313736.V1 ; Related DOI: 10.17608/k6.auckland.5313736

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incipits Mass Spurious 1

Halvor Hosar

DOI: 10.17608/K6.AUCKLAND.5324413

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incipits Nokki dubious 1

Halvor Hosar

DOI: 10.17608/K6.AUCKLAND.5373376

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Audio 2.mp3

Anthony Rasmussen

DOI: 10.6084/m9.figshare.5671708.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5671708

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Audio 6.mp3

Anthony Rasmussen

DOI: 10.6084/m9.figshare.5671732.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5671732

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incipits Nokki 05

Halvor Hosar

DOI: 10.17608/K6.AUCKLAND.5353204

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Audio 5.mp3

Anthony Rasmussen

DOI: 10.6084/m9.figshare.5671726.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5671726

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incipits Mass Spurious 1

Halvor Hosar

DOI: 10.17608/K6.AUCKLAND.5324413.V3 ; Related DOI: 10.17608/k6.auckland.5324413

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

MillionSongDataset.pdf

Sharon White

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3362158.V2

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apprehending works of computer music through a representation of the code

Maxence Larrieu

DOI: 10.6084/m9.figshare.4715371

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apprehending works of computer music through a representation of the code

Maxence Larrieu

DOI: 10.6084/m9.figshare.4715371.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4715371

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video 1.mp4

Anthony Rasmussen

DOI: 10.6084/m9.figshare.5671753.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5671753

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incipits Nokki 10

Halvor Hosar

DOI: 10.17608/K6.AUCKLAND.5386939.V1 ; Related DOI: 10.17608/k6.auckland.5386939

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

MillionSongDataset.pdf

Sharon White

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3362158.V1

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incipits Nokki 10

Halvor Hosar

DOI: 10.17608/K6.AUCKLAND.5386939

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

MillionSongDataset.pdf

Sharon White

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3362158

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incipits Nokki dubious 1

Halvor Hosar

DOI: 10.17608/K6.AUCKLAND.5373376.V2 ; Related DOI: 10.17608/k6.auckland.5373376

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Audio 8.mp3

Anthony Rasmussen

DOI: 10.6084/m9.figshare.5671744.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5671744

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

La producción musical como objeto de estudio musicológico: un acercamiento metodológico a su análisis.

Marco Antonio Juan de Dios Cuartas

DOI: 10.6084/m9.figshare.5500828.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5500828

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 243  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1995  (1)
  2. 1995đến2013  (1)
  3. 2014đến2015  (1)
  4. 2016đến2017  (95)
  5. Sau 2017  (145)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...