skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 76  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
O Praise the Lord. Motett for Soprano Solo and Chorus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Praise the Lord. Motett for Soprano Solo and Chorus

Mozart, W. A.

The Musical Times and Singing Class Circular, 01/01/1872, Vol.15(347), p.343

ISSN: 09588434 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3353132

Truy cập trực tuyến

2
Theme with variations
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theme with variations

Mozart, W. A.

Truy cập trực tuyến

3
Pastorale variě
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pastorale variě

Mozart, W. A.

Truy cập trực tuyến

4
Deh, vieni alla fenstra
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deh, vieni alla fenstra

Mozart, W. A.

Truy cập trực tuyến

5
Collection of German dances composed by W. A. Mozart
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collection of German dances composed by W. A. Mozart

Mozart, W. A.

Truy cập trực tuyến

6
Menuet
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menuet

Mozart, W. A.

Truy cập trực tuyến

7
Fear not fond youth, grand aria [from] the opera Il flauto magico
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fear not fond youth, grand aria [from] the opera Il flauto magico

Mozart, W. A.

Truy cập trực tuyến

8
Ich will den Kreuzſtab gerne tragen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ich will den Kreuzſtab gerne tragen

S., M. ; Bach, J. Seb. ; Mozart, W. A.

Archiv für Musikwissenschaft, 04/1922, Vol.4(2), p.283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039292 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/929713

Truy cập trực tuyến

9
Lettres de W. A. Mozart junior
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lettres de W. A. Mozart junior

Der Linden, Albert Van ; Mozart, W. A.

Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, 07/1951, Vol.5(3/4), p.147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07716788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3686480

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theme with variations

Mozart, W. A

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ave Verum

Mozart, W. A

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pastorale vari

Mozart, W. A

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collection of German dances composed by W. A. Mozart

Mozart, W. A

Truy cập trực tuyến

14
Ave Verum
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ave Verum

Mozart, W. A.

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deh, vieni alla fenstra

Mozart, W. A

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menuet

Mozart, W. A

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fear not fond youth, grand aria [from] the opera Il flauto magico

Mozart, W. A

Truy cập trực tuyến

18
Andante der Urfassung der 1. Pariser Symphonie (K. V. 297)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Andante der Urfassung der 1. Pariser Symphonie (K. V. 297)

Livingston, Herbert ; Mozart, W. A. ; Von Asow, E. H. Mueller

Notes, 03/1957, Vol.14(2), p.202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/891697

Truy cập trực tuyến

19
Duet for Violin and Viola. (G Major.)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Duet for Violin and Viola. (G Major.)

Mozart, W. A. ; Reinecke, Carl

The Musical Times and Singing Class Circular, 11/01/1871, Vol.15(345), p.282

ISSN: 09588434 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3352965

Truy cập trực tuyến

20
Two Adagios, Arranged for Two Descant Recorders and a Treble Recorder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Adagios, Arranged for Two Descant Recorders and a Treble Recorder

Mozart, W. A. ; Spiegl, Fritz

The Galpin Society Journal, 03/1961, Vol.14, p.96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00720127 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/842195

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 76  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (42)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1953  (38)
 2. 1953đến1959  (11)
 3. 1960đến1964  (9)
 4. 1965đến1975  (11)
 5. Sau 1975  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mozart, W. A
 2. Bernard E. Wilson
 3. Wilson, Bernard E.
 4. Freedman, Frederick
 5. Braunstein, Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...