skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27.523  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Analysis and Monte Carlo Simulation

Goldman Lawrence

Decisioneering, Inc., 2000

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
A primer for the Monte Carlo method
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A primer for the Monte Carlo method

Sobolʹ I. M.

Boca Raton : CRC Press, c1994. - ISBN084938673X (acid-free paper)

Truy cập trực tuyến

3
A primer for the Monte Carlo method
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A primer for the Monte Carlo method

Sobol' I. M. (Il'ia Meerovich)

Boca Raton : CRC Press, c1994. - (QA298 .S6613 1994) - ISBN084938673X (acid-free paper)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo methods in statistical physics

Newman M E J Barkema G T

Clarendon Press; 1999 - (530.13 NEW 1999)

Truy cập trực tuyến

5
Handbook of Markov chain Monte Carlo /‰cedited by Steve Brooks ... [et al.]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Markov chain Monte Carlo /‰cedited by Steve Brooks ... [et al.]

Brooks Steve

Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis, c2011. - ISBN9781420079418 (hardcover : alk. paper);ISBN1420079417 (hardcover : alk. paper);ISBN9781420079425

Truy cập trực tuyến

6
Handbook of Markov chain Monte Carlo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Markov chain Monte Carlo

Brooks, Steve

9781420079418; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19800

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo concepts algorithms and applications

Fishman George S

Springer; 1996 - (519.2 FIS 1996)

Truy cập trực tuyến

8
Dealmaking : using real options and Monte Carlo analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealmaking : using real options and Monte Carlo analysis

Razgaitis Richard.

Hoboken, N.J. : Wiley, c2003. - (658.4 RAZ 2003) - ISBN0471250481 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Handbook for Markov chain Monte Carlo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook for Markov chain Monte Carlo

Brooks Steve

Boca Raton : Taylor & Francis, 2011. - (519.2 HAN 2011) - ISBN9781420079418 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo statistical methods

Robert Christian P; Casella George

Springer-Verlag 2001

Truy cập trực tuyến

11
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2004
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2004

Berlin ; New York : Springer, c2006. - (501 MON 2006) - ISBN3-540-25541-9;ISBN9786610462155;ISBN1-280-46215-9;ISBN3-540-31186-6

Truy cập trực tuyến

12
Simulation and Monte Carlo : \b with applications in finance and MCMC
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation and Monte Carlo : \b with applications in finance and MCMC

Dagpunar, John.

0470854944; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19557

Truy cập trực tuyến

13
An introduction to kinetic Monte Carlo simulations of surface reactions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to kinetic Monte Carlo simulations of surface reactions

Jansen A.P.J.

New York : Springer, 2012. - (518 JAN 2012) - ISBN9783642294877 (soft cover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observable Standard Model Physics at the SSC: Monte Carlo Simulation and Detector Capabilities

Bengtsson H.U. editor

S. : World Scientific, 1986 - (539.7 OBS 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Lattice Gauge Theories And Monte Carlo Simulations
Lattice Gauge Theories And Monte Carlo Simulations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lattice Gauge Theories And Monte Carlo Simulations

Singapore : World Scientific, 1983. - (530.1 REB 1983) - ISBN9971-950-70-7;ISBN1-306-39598-4;ISBN981-4503-02-9

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer simulation of liquids

Allen M P Tildesley D J

Clarendon Press; 1987 - (532 ALL 1987)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonequilibrium candidate Monte Carlo is an efficient tool for equilibrium simulation

Nilmeier, Jerome P ; Crooks, Gavin E ; Minh, David D L ; Chodera, John D

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 08 November 2011, Vol.108(45), pp.E1009-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22025687 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1106094108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biophysical mechanisms of MRI signal frequency contrast in multiple sclerosis

Yablonskiy , Dmitriy A. ; Luo , Jie ; Sukstanskii , Alexander L. ; Iyer , Aditi ; Cross , Anne H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(35), pp.14212-14217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and alkali metal complexation studies of novel cage-functionalized cryptands

Ramljak, Tatjana A Umanovac ; Despotovia, Ines ; Bertoa A, Branimir ; Mlinaria - Majerski, Kata

Tetrahedron, Dec 9, 2013, Vol.69(49), p.10610(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating global arthropod species richness: refining probabilistic models using probability bounds analysis.(METHODS)

Hamilton, Andrew J. ; Novotny, Vojtech ; Waters, Edward K. ; Basset, Yves ; Benke, Kurt K. ; Grimbacher, Peter S. ; Miller, Scott E. ; Samuelson, G. Allan ; Weiblen, George D. ; Yen, Jian D. L. ; Stork, Nigel E.

Oecologia, Feb, 2013, Vol.171(2), p.357(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-8549 ; DOI: 10.1007/s00442-012-2434-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27.523  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (159)
 2. 1964đến1977  (1.145)
 3. 1978đến1991  (1.455)
 4. 1992đến2006  (6.841)
 5. Sau 2006  (17.604)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (26.813)
 2. Japanese  (467)
 3. Portuguese  (89)
 4. Russian  (71)
 5. Chinese  (67)
 6. French  (54)
 7. Spanish  (54)
 8. German  (51)
 9. Czech  (11)
 10. Norwegian  (6)
 11. Korean  (4)
 12. Lithuanian  (3)
 13. Polish  (3)
 14. Dutch  (2)
 15. Persian  (2)
 16. Slovak  (1)
 17. Arabic  (1)
 18. Italian  (1)
 19. Ukrainian  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Li, Y.
 3. Toropov, Andrey A.
 4. Toropova, Alla P.
 5. Shevkunov, S. V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...