skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 288.211  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology

OXFORD; 2006 - (660 DIC 2006)

Truy cập trực tuyến

2
Becker's world of the cell
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becker's world of the cell

Hardin Jeff.; Bertoni Gregory; Kleinsmith Lewis J; Becker Wayne M

Boston : Benjamin Cummings, c2012. - (QH581.2 .B43 2012) - ISBN9780321716026 (student ed.);ISBN0321716027 (student ed.);ISBN9780321689627 (exam copy);ISBN0321689623 (exam copy);ISBN9780321689634 (Books al la Carte ed.);ISBN0321689631 (Books al la Carte ed.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and techniques of biochemistry and molecular biology

Cambridge; 2009 - (612.015 PRI 2009)

Truy cập trực tuyến

4
Introduction to practical molecular biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to practical molecular biology

Darbre Philippa D.

Chichester ; New York : Wiley, c1988 - (524.8 DAR 1988) - ISBN0471919659

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiology and Molecular Biology of Plants

ISSN0971-5894

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annals of Microbiology

ISSN1590-4261

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiologia

ISSN1315-2556

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Systems Biology

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Virology

ISSN1687-8639

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Journal of Mycobacteriology

ISSN2212-5531

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macromolecular Research

ISSN1598-5032

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Molecular Biology

Paolella Peter

Boston : McGraw-Hill , 1998 - (572.8 PAO 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Molecular biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular biology

Weaver Robert Franklin

Boston : McGraw-Hill, c2002. - (572.8 WEA 2002) - ISBN0071122877 (ISE);ISBN0072345179 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Computational Biology

ISSN1066-5277

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods in molecular biology

Davis Leonard G.; Battey James F; Dibner Mark D

New York ; London : Elsevier, c1986. - (572.8 DAV 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular biology of the gene

Watson J.D.; Hopking N.H; Robers J.W

Menlo Park, Calif. : Benjamin/Cummings, 1987. - (572.8 WAT 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : the molecular nature of matter and change

Silberberg Martin S.

N.Y.,... : McGraw-Hill Higher Education, 1996 - (540 SIL 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced molecular biology : a concise reference

Twyman Richard M.

Cambridge : Springer , 1998 - (572.8 TWY 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The molecular biology of plant development : botanical monographs. Volume 18

Grierson editior; Smith H. editor

California : University of California Press, 1982 - (572.8 MOL(18) 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions of the American Microscopical Society

ISSN0003-0023

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 288.211  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (74)
 2. 1962đến1975  (1.596)
 3. 1976đến1989  (2.718)
 4. 1990đến2004  (14.536)
 5. Sau 2004  (267.628)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (87.335)
 2. Portuguese  (3.961)
 3. French  (2.616)
 4. Japanese  (355)
 5. Spanish  (245)
 6. German  (238)
 7. Chinese  (153)
 8. Norwegian  (61)
 9. Russian  (15)
 10. Korean  (14)
 11. Italian  (11)
 12. Dutch  (11)
 13. Turkish  (7)
 14. Hungarian  (3)
 15. Polish  (3)
 16. Romanian  (3)
 17. Czech  (2)
 18. Ukrainian  (2)
 19. Finnish  (2)
 20. Arabic  (1)
 21. Basque  (1)
 22. Danish  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (226)
 2. R - Medicine.  (64)
 3. T - Technology .  (10)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Uversky, Vladimir N.
 2. Cascales, Eric
 3. Li, Jun
 4. Cambillau, Christian
 5. Cotterill, Sue

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...