skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 18.148.295  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

冶金自动化/#/冶金自動化

ISSN1000-7059

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

冶金动力/#/冶金動力

ISSN1006-6764

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

溶接学会論文集

ISSN0288-4771

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Furnaces international

ISSN1740-6501

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

铀矿冶/#/鈾礦冶

ISSN1000-8063

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

粉末冶金工业/#/粉末冶金工業

ISSN1006-6543

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archaeometallurgy in Global Perspective Methods and Synthese

Springer; 2014 - (930.1)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerâmica

ISSN0366-6913

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

圧力技術

ISSN0387-0154

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanotechnologies in Russia

ISSN1995-0780

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metamaterials

ISSN1873-1988

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nano Energy

ISSN2211-2855

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

陶瓷研究

ISSN1000-9892

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

硅酸盐学报/#/矽酸鹽學報

ISSN0454-5648

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of experimental nanoscience

ISSN1745-8080

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snips

ISSN0037-7457

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welding International

ISSN0950-7116

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Coatings Technology and Research

ISSN1547-0091

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Journal of Crashworthiness

ISSN1358-8265

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focus on Powder Coatings

ISSN1364-5439

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 18.148.295  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (492.628)
 2. 1957đến1971  (739.461)
 3. 1972đến1986  (2.742.564)
 4. 1987đến2002  (4.310.434)
 5. Sau 2002  (9.567.094)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14.689.749)
 2. French  (3.181.122)
 3. German  (2.451.496)
 4. Chinese  (2.360.454)
 5. Korean  (583.919)
 6. Japanese  (546.876)
 7. Spanish  (507.869)
 8. Russian  (334.259)
 9. Portuguese  (241.591)
 10. Danish  (119.223)
 11. Norwegian  (110.745)
 12. Finnish  (95.228)
 13. Italian  (87.914)
 14. Dutch  (80.288)
 15. Polish  (51.982)
 16. Czech  (32.338)
 17. Romanian  (27.815)
 18. Hungarian  (25.894)
 19. Ukrainian  (17.609)
 20. Turkish  (15.939)
 21. Hebrew  (9.926)
 22. Greek  (9.806)
 23. Arabic  (4.292)
 24. Icelandic  (660)
 25. Lithuanian  (309)
 26. Serbo-Croatian  (28)
 27. Croatian  (18)
 28. Tagalog  (8)
 29. Slovak  (3)
 30. Vietnamese  (3)
 31. Thai  (2)
 32. Slovenian  (1)
 33. Persian  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Yong
 2. Liu, Y.
 3. Du, Yong
 4. Kondoh, Katsuyoshi
 5. Xiong, Xiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...