skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 423.216  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yeasts in natural ecosystems ecology

Springer; 2017 - (579.563 YEA 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yeasts in natural ecosystems diversity

Springer; 2017 - (579.563 YEA 2017)

Truy cập trực tuyến

3
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA NẤM MEN PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY Ở VÙNG Ô NHIỄM DIOXIN SÂN BAY QUÂN SỰ ĐÀ NẴNG
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA NẤM MEN PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY Ở VÙNG Ô NHIỄM DIOXIN SÂN BAY QUÂN SỰ ĐÀ NẴNG

Đào, Thị Lương; Trần, Thị Lệ Quyên; Dương, Văn Hợp

Đào, T. L., Trần, T. L. Q., Dương, V. H. (2008). NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA NẤM MEN PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY Ở VÙNG Ô NHIỄM DIOXIN SÂN BAY QUÂN SỰ ĐÀ NẴNG. Di truyền học và ứng dụng – Chuyên san Công nghệ sinh học, Số 4, tr. 1-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/306

Truy cập trực tuyến

4
TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA CÁC CHỦNG NẤM MEN SINH COENZYME Q10 PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA CÁC CHỦNG NẤM MEN SINH COENZYME Q10 PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM

Đào Thị, Lương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/305

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Men gia súc và men rượu

Nguyễn Lân Dũng

H. : KHKT, 1986 - (579 NG-D 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Application of fed-batch fermentation in high-gravity brewing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of fed-batch fermentation in high-gravity brewing

Vũ, Trần Khánh Linh; Lê, Văn Việt Mần

tr. 166-173; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5685

Truy cập trực tuyến

7
PHÂN LOẠI VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI THÍCH HỢP CHO SINH TRƯỞNG VÀ TỔNG HỢP COQ10 Ở CHỦNG NẤM MEN PL5-2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHÂN LOẠI VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI THÍCH HỢP CHO SINH TRƯỞNG VÀ TỔNG HỢP COQ10 Ở CHỦNG NẤM MEN PL5-2

Trần, Thị Lệ Quyên; Đào, Thị Lương

Trần, T. L. Q., Đào, T. L. (2010). PHÂN LOẠI VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI THÍCH HỢP CHO SINH TRƯỞNG VÀ TỔNG HỢP COQ10 Ở CHỦNG NẤM MEN PL5-2. Di truyền học và ứng dụng – Chuyên san Công nghệ sinh học, Số 6, tr. 7-13; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/309

Truy cập trực tuyến

8
Thử nghiệm lên men sản xuất amylaza quy mô bán công nghiệp
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thử nghiệm lên men sản xuất amylaza quy mô bán công nghiệp

Dương, Văn Hợp

Dương, V. H. (2006). Thử nghiệm lên men sản xuất amylaza quy mô bán công nghiệp. Đề tài nghiên cứu khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11165

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The laws of etiquette or Short rules and reflections for conduct in society

a gentleman

Carey Lea and Blanchard; 1836

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Great Men Have Said About Women Ten Cent Pocket Series No 77

Various

Project Gutenberg; 2005

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vi sinh vật học. Tập 2

Nguyễn Lân Dũng; Nguyễn Đình Quyến; Phạm Văn Ty

H. : ĐH và THCN, 1977 - (579 NG-D(2) 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Một số ứng dụng nấm men trong công nghệ sinh học
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số ứng dụng nấm men trong công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Sinh, Nguyễn Thành Đạt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59879

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu điều kiện lên men xốp và đặc tính Phytase bền nhiệt từ chủng vi khuẩn Bacillus Amyloliquefaciens subsp. Plantarum B16 phân lập ở đất vườn Quốc gia Trùng Khánh- Cao Bằng
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện lên men xốp và đặc tính Phytase bền nhiệt từ chủng vi khuẩn Bacillus Amyloliquefaciens subsp. Plantarum B16 phân lập ở đất vườn Quốc gia Trùng Khánh- Cao Bằng

Trần Thị Lệ Quyên; Đào Thị Lương; Dương Văn Hợp

0886 - 8566; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10981

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens

Trịnh, Thành Trung; Trịnh, Thị Vân Anh

Trịnh, T. T, Trịnh, T. V. A, et al. (2016). Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62719

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gay men's working lives retirement and old age

Robinson Peter McQueen Humphrey

Palgrave Macmillan; 2017 - (306.7662 ROB 2017)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jacob's room

Woolf Virginia

Hogarth; 1990 - (823.912)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens : Đề tài NCKH. QG.13.12

Trịnh Thành Trung; Trịnh Thị Vân Anh

Hà Nội : Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học , 2016 - (579.562 TR-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens : Đề tài NCKH. QG.13.12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens : Đề tài NCKH. QG.13.12

Trịnh Thành Trung ; Trịnh Thị Vân Anh ... [et

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62089

Truy cập trực tuyến

19
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm gạch men CMC tại thị trường miền bắc: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm gạch men CMC tại thị trường miền bắc: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Nguyễn, Thị Tố Trinh; Nguyễn, Việt Anh, người hướng dẫn

KD00036; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52867

Truy cập trực tuyến

20
Đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn lactic phân lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn lactic phân lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mai, Đàm Linh; Đỗ, Minh Phương; Phạm, Thị Tuyết; Kiều, Hữu Ảnh; Nguyễn, Thị Giang

tr. 221-226; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4736

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 423.216  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (21.007)
 2. 1957đến1972  (4.620)
 3. 1973đến1988  (15.803)
 4. 1989đến2005  (75.559)
 5. Sau 2005  (277.296)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (366.358)
 2. French  (1.323)
 3. Spanish  (1.223)
 4. German  (824)
 5. Portuguese  (756)
 6. Korean  (685)
 7. Chinese  (661)
 8. Japanese  (526)
 9. Russian  (313)
 10. Dutch  (283)
 11. Polish  (207)
 12. Italian  (143)
 13. Czech  (123)
 14. Norwegian  (120)
 15. Danish  (115)
 16. Vietnamese  (102)
 17. Undetermined  (92)
 18. Lithuanian  (79)
 19. Finnish  (79)
 20. Hungarian  (71)
 21. Romanian  (67)
 22. Persian  (65)
 23. Slovak  (58)
 24. Greek  (57)
 25. Turkish  (43)
 26. Arabic  (16)
 27. Ukrainian  (13)
 28. Icelandic  (13)
 29. Thai  (6)
 30. Malay  (3)
 31. Maori  (3)
 32. Burmese  (2)
 33. Hindi  (2)
 34. Bengali  (2)
 35. Basque  (2)
 36. Panjabi  (1)
 37. Armenian  (1)
 38. Albanian  (1)
 39. Macedonian  (1)
 40. Gujarati  (1)
 41. Samoan  (1)
 42. Hebrew  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mayer, Kenneth H.
 2. Mayer, Kenneth
 3. Parsons, Jeffrey T.
 4. Fairley, Christopher K
 5. Grov, Christian

theo chủ đề:

 1. Men
 2. Male
 3. Adult
 4. Humans
 5. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...