skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 127.550.373  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
PNF in Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PNF in Practice

Susan S. Adler; Dominiek Beckers, Math Buck.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25497

Truy cập trực tuyến

2
Innovations in Plastic and Aesthetic Surgery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovations in Plastic and Aesthetic Surgery

Neuhann-Lorenz, Constance; Eisenmann-Klein, Marita

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24126

Truy cập trực tuyến

3
Age-Related Changes of the Human Eye
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age-Related Changes of the Human Eye

Carlo A. P. Cavallotti; Luciano Cerulli

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24362

Truy cập trực tuyến

4
Intracranial Vascular Malformations and Aneurysms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intracranial Vascular Malformations and Aneurysms

A. L. Baert, M. Knauth, K. Sartor, Michael Forsting, Isabel Wanke.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24778

Truy cập trực tuyến

5
Pathogenesis and Clinical Practice in Gastroenterology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathogenesis and Clinical Practice in Gastroenterology

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25257

Truy cập trực tuyến

6
Coloproctology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coloproctology

Herold, A.; Lehur, P.-A.; Matzel, K.E.; O’Connel, P.R.

978-3-540-71217-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27436; http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71217-6

Truy cập trực tuyến

7
Pulmonary Hypertension
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulmonary Hypertension

Nicholas S. Hill, Harrison W. Farber.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26513

Truy cập trực tuyến

8
Check-up Anesthesiology and Pain Therapy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Check-up Anesthesiology and Pain Therapy

Claudia Spies; Stephan A. Schug, Gunnar Jaehnichen, Sarah Harper, Benno Rehberg.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25499

Truy cập trực tuyến

9
Collective Consciousness and its Discontents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collective Consciousness and its Discontents

Wallace, Rodrick; Fullilove, Mindy

978-0-387-76765-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27431; http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-76765-9

Truy cập trực tuyến

10
The Aging Kidney in Health and Disease
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Aging Kidney in Health and Disease

Juan F. MachasNúñez; J. Stewart Cameron

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24374

Truy cập trực tuyến

11
Rotator Cuff Surgery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rotator Cuff Surgery

Abrams, Jeffrey S.; Bell, Robert H.

978-0-387-39340-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24995

Truy cập trực tuyến

12
Orthopedic Traumatology - A Resident's Guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orthopedic Traumatology - A Resident's Guide

Ip, David

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25089

Truy cập trực tuyến

13
Applied Pathology for Ophthalmic Microsurgeons
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Pathology for Ophthalmic Microsurgeons

Gottfried O. H. Naumann, Leonard M. Holbac

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24803

Truy cập trực tuyến

14
Orthopedic Surgery in Patients with Hemophilia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orthopedic Surgery in Patients with Hemophilia

Caviglia, Horacio A.; Solimeno, Luigi Piero

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25088

Truy cập trực tuyến

15
Paediatric Imaging Manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paediatric Imaging Manual

Tröger, Jochen; Seidensticker, Peter

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25109

Truy cập trực tuyến

16
Oxidative Stress in Aging
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidative Stress in Aging

Miwa, Satomi; Beckman, Kenneth B.; Muller, Florian L.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25102

Truy cập trực tuyến

17
Improving Oral Health for the Elderly
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Oral Health for the Elderly

Ira B. Lamster, Mary E. Northridge.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23939

Truy cập trực tuyến

18
Pediatric Pain Management in Primary Care
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pediatric Pain Management in Primary Care

Walco, Gary A.; Goldschneider, Kenneth R.; Berde, Charles B.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25111

Truy cập trực tuyến

19
Osteoarthritis of the knee
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Osteoarthritis of the knee

Bonnin, Michel; Chambat, Pierre

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25091

Truy cập trực tuyến

20
Integrative Pain Medicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrative Pain Medicine

Joseph F. Audette, Allison Bailey.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24458

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 127.550.373  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7.400.764)
 2. Toàn văn trực tuyến (123.098.468)
 3. Trong mục lục thư viện (250)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (7.116.786)
 2. 1956đến1971  (5.190.724)
 3. 1972đến1987  (19.285.683)
 4. 1988đến2004  (32.021.727)
 5. Sau 2004  (62.126.421)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (124.940.728)
 2. Chemistry  (117.503.227)
 3. Humans  (2.628.263)
 4. Female  (1.510.555)
 5. Male  (1.415.553)
 6. Adult  (875.937)
 7. Middle Aged  (793.461)
 8. Medical Research  (586.588)
 9. Abridged  (389.899)
 10. Public Health  (319.737)
 11. Patients  (186.998)
 12. Clinical Trials  (125.392)
 13. Mortality  (124.479)
 14. Hospitals  (119.555)
 15. Sociology  (92.856)
 16. United Kingdom  (78.866)
 17. Life Sciences  (76.228)
 18. Clinical Medicine  (72.545)
 19. Emergency medicine  (71.108)
 20. Internal medicine  (58.044)
 21. Drug Therapy  (47.236)
 22. Developing Countries  (34.693)
 23. Health Sciences  (29.382)
 24. Womens Health  (28.270)
 25. Social Sciences  (21.445)
 26. Environmental Sciences  (18.584)
 27. Law  (17.314)
 28. Global Health  (13.839)
 29. Social medicine  (7.485)
 30. Information Technology  (3.290)
 31. Arts and Humanities  (317)
 32. Công tác xã hội  (88)
 33. Y học  (41)
 34. Nội khoa  (6)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (97.176.745)
 2. German  (24.522.926)
 3. Chinese  (17.056.557)
 4. French  (14.879.581)
 5. Korean  (3.788.607)
 6. Japanese  (2.963.832)
 7. Spanish  (2.429.421)
 8. Russian  (1.822.672)
 9. Portuguese  (1.038.633)
 10. Italian  (805.991)
 11. Finnish  (377.463)
 12. Danish  (372.687)
 13. Norwegian  (304.967)
 14. Dutch  (302.880)
 15. Polish  (184.045)
 16. Czech  (108.889)
 17. Ukrainian  (96.545)
 18. Romanian  (89.588)
 19. Turkish  (75.616)
 20. Hungarian  (61.372)
 21. Greek  (52.485)
 22. Hebrew  (23.967)
 23. Persian  (13.036)
 24. Arabic  (10.815)
 25. Undetermined  (8.373)
 26. Icelandic  (3.668)
 27. Serbian  (2.739)
 28. Lithuanian  (783)
 29. Slovak  (393)
 30. Serbo-Croatian  (337)
 31. Afrikaans  (203)
 32. Vietnamese  (136)
 33. Hindi  (127)
 34. Maori  (48)
 35. Tibetan  (45)
 36. Thai  (30)
 37. Gujarati  (22)
 38. Bengali  (20)
 39. Burmese  (19)
 40. Tagalog  (13)
 41. Samoan  (13)
 42. Albanian  (12)
 43. Macedonian  (12)
 44. Malayalam  (11)
 45. Malay  (8)
 46. Georgian  (8)
 47. Armenian  (6)
 48. Welsh  (3)
 49. Germanic (Other)  (2)
 50. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (23.567)
 2. S - Agriculture.  (676)
 3. E - History: America  (50)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. The Lancet
 3. Horton, Richard
 4. Holmes, David
 5. Lancet, The

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Chemistry
 3. Humans
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...