skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Health and the war on poverty : a ten-year appraisal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health and the war on poverty : a ten-year appraisal

Davis Karen; Schoen Cathy joint author

Washington : Brookings Institution, c1978. - (362.1 DAV 1978) - ISBN0815717571;ISBN081571758X.

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Understanding health policy : a clinical approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding health policy : a clinical approach

Bodenheimer Thomas; Grumbach Kevin

New York : McGraw-Hill Education, [2016] - (362.10973 BOD 2016) - ISBN9781259584756;ISBN1259584755;ISBN9781259251191

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Promising care : how we can rescue health care by improving it
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promising care : how we can rescue health care by improving it

Berwick Donald M.

San Francisco : Institute for Healthcare Improvement/Jossey-Bass, a Wiley Brand, [2014] - (362.10973 BER 2014) - ISBN9781118795880 (cloth);ISBN9781118795859 (pdf);ISBN9781118795835 (epub)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Whose standards : consumer and professional standards in health care
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose standards : consumer and professional standards in health care

Williamson Charlotte

Buckingham ; Philadelphia : Open University Press, 1992. - (362.1 WIL 1992) - ISBN0335097219 (hbk.);ISBN0335097200 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Med Inc. : how consolidation is shaping tomorrow's healthcare system
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Med Inc. : how consolidation is shaping tomorrow's healthcare system

Lutz Sandy; Bigalke John; Grossman Woodrin

San Francisco, Calif. : Jossey-bass publishers, 1998 - (362.1 LUT 1998) - ISBN0787940402

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berwick Donald M
  2. Grossman Woodrin
  3. Grumbach Kevin
  4. Bodenheimer Thomas
  5. Davis Karen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...