skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.748.970  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Media Security

WeiQi Yan; Jonathan Weir

Bookboon; 2014 - (005)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web 2 0 and Social Media Business in a Connected World

McHaney Roger W Sachs David

Bookboon; 2016 - (303.4833)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media optimization for dummies

Shreves Ric; Krasniak Michelle

Hoboken NJ For Dummies; 2015 - (658.872)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current perspectives in media education  beyond the manifesto

Palgrave Macmillan; 2013 - (302.23071)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Business Discourse

Palgrave Macmillan; 2015 - (302.231)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media and Cultural Theory

Hill Stephen; Fenner Bevis

Bookboon; 2014 - (302.23)

Truy cập trực tuyến

7
Mass culture and electronic media
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass culture and electronic media

Ford Marjorie; Ford Jon

Boston : Houghton Mifflin Co., c1999. - (P94.6 .F68 1999) - ISBN0395868033 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediatized worlds culture and society in a media age

Palgrave Macmillan; 2014 - (302.23)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanism and the media cartographies of change

Christensen Miyase; Jansson André

Palgrave Macmillan; 2015 - (302.23)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Environment and the Network Society

Anderson Alison

Palgrave Macmillan; 2014 - (363.7)

Truy cập trực tuyến

11
High School Students as Media Consumers (Cases in Urban Areas of Hanoi)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High School Students as Media Consumers (Cases in Urban Areas of Hanoi)

Hoàng, Thị Thu Hà

Hoàng, T. T. H. (2013). Mass media, communication, media consumers, audience, internet, broadcasting, television, radio, newspapers, magazines, students, Hanoi. VNU Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 29, No. 4 (2013) 55-64; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56165

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media in Egypt and Tunisia From Control to Transition

Webb Edward

Palgrave Macmillan; 2014 - (302.2309611)

Truy cập trực tuyến

13
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to mass communication : media literacy and culture

Baran Stanley J.

Boston : McGraw-Hill, c2004. - (302.23 BAR 2003) - ISBN0071214283 (international ed.);ISBN0072827580 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 8 phiên bản
14
Annual Editions: Mass media 03/04
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Editions: Mass media 03/04

Gorham Joan editor

Connecticut : Mcgraw - Hill/Dushkin, 2003 - (302.23 ANN 2003) - ISBN0072838639

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du : kulturelle Monatsschrift

ISSN0012-6837

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freeman

ISSN0016-0652

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista de la Universidad del Zulia

ISSN0041-8811

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Casopis za Kritiko Znanosti

ISSN0351-4285

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aramco world

ISSN0003-7567

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du - Atlantis : kulturelle Monatsschrift

ISSN0250-6599

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.748.970  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (40.411)
 2. 1957đến1972  (59.196)
 3. 1973đến1988  (292.865)
 4. 1989đến2005  (1.355.855)
 5. Sau 2005  (2.955.233)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.014.409)
 2. French  (749.340)
 3. German  (475.024)
 4. Chinese  (347.276)
 5. Japanese  (101.002)
 6. Spanish  (98.336)
 7. Korean  (88.279)
 8. Russian  (52.713)
 9. Portuguese  (47.579)
 10. Danish  (26.994)
 11. Swedish  (25.927)
 12. Norwegian  (14.905)
 13. Italian  (12.887)
 14. Finnish  (11.795)
 15. Polish  (10.385)
 16. Dutch  (6.229)
 17. Czech  (6.172)
 18. Hungarian  (5.681)
 19. Ukrainian  (3.121)
 20. Hebrew  (2.850)
 21. Turkish  (2.690)
 22. Romanian  (2.635)
 23. Greek  (2.534)
 24. Undetermined  (1.862)
 25. Thai  (696)
 26. Arabic  (625)
 27. Slovak  (271)
 28. Serbo-Croatian  (200)
 29. Persian  (181)
 30. Lithuanian  (152)
 31. Icelandic  (84)
 32. Macedonian  (24)
 33. Albanian  (16)
 34. Vietnamese  (15)
 35. Maori  (10)
 36. Basque  (10)
 37. Hindi  (8)
 38. Malay  (5)
 39. Bengali  (3)
 40. Malayalam  (1)
 41. Gujarati  (1)
 42. Georgian  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Valkenburg, Patti M
 2. Hoberman, Alejandro
 3. Peter, Jochen
 4. Coyne, Sarah M
 5. Spence, Patric R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...