skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 13.603.349  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
EKC2008 Proceedings of the EU-Korea Conference on Science and Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EKC2008 Proceedings of the EU-Korea Conference on Science and Technology

Yoo, Seung-Deog (Ed.)

978-3-540-85189-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30364

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

R & D journal

ISSN0257-9669

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia IV, Automatică şi calculatoare

ISSN1220-2169

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering

ISSN1995-6665

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Advanced Research in Mechanical Engineering

ISSN1737-9318

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

IET Renewable Power Generation

ISSN1752-1416

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report - Minerals and Energy Research Institute of Western Australia

ISSN1032-111X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

TIDEE : TERI Information Digest on Energy and Environment

ISSN0972-6721

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers and people

ISSN0361-1442

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

JSME International Journal. Ser. A, Mechanics and Material Engineering

ISSN1340-8046

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power transmission design

ISSN0032-6070

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production engineering

ISSN0146-1737

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical Engineering

ISSN0025-6501

Truy cập trực tuyến

14
The Aerodynamics of Heavy Vehicles II: Trucks, Buses, and Trains
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Aerodynamics of Heavy Vehicles II: Trucks, Buses, and Trains

Browand, Fred; McCallen, Rose; Ross, James

9783540850694; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28299

Truy cập trực tuyến

15
Russian Models from the Mechanisms Collection of Bauman University
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Models from the Mechanisms Collection of Bauman University

Golovin, A.; Tarabarin, V.

9781402087752; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29301

Truy cập trực tuyến

16
Distributed Autonomous Robotic Systems 4 [electronic resource] / edited by Lynne E. Parker, George Bekey, Jacob Barhen.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Autonomous Robotic Systems 4 [electronic resource] / edited by Lynne E. Parker, George Bekey, Jacob Barhen.

Lynne, E. Parker; George, Bekey; Jacob, Barhen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61600

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

JSME international journal. Ser. C, Dynamics, control, robotics, design and manufacturing

ISSN1340-8062

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

JSME international journal. Ser. 3, Vibration, control engineering, engineering for industry

ISSN0914-8825

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

JSME international journal. Ser. 2, Fluids engineering, heat transfer, power, combustion, thermophysical properties

ISSN0914-8817

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

真空

ISSN0559-8516

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 13.603.349  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (829.843)
 2. 1957đến1972  (558.073)
 3. 1973đến1988  (2.516.253)
 4. 1989đến2005  (3.274.411)
 5. Sau 2005  (6.286.212)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.176.589)
 2. Chinese  (2.036.978)
 3. German  (1.936.864)
 4. French  (1.891.197)
 5. Korean  (422.637)
 6. Japanese  (350.954)
 7. Spanish  (238.355)
 8. Russian  (232.606)
 9. Italian  (110.404)
 10. Portuguese  (105.887)
 11. Finnish  (45.391)
 12. Danish  (40.293)
 13. Norwegian  (39.340)
 14. Dutch  (38.095)
 15. Polish  (25.437)
 16. Czech  (15.097)
 17. Turkish  (10.422)
 18. Ukrainian  (9.507)
 19. Romanian  (9.501)
 20. Hungarian  (5.160)
 21. Greek  (3.208)
 22. Hebrew  (1.759)
 23. Arabic  (880)
 24. Icelandic  (98)
 25. Lithuanian  (45)
 26. Vietnamese  (40)
 27. Serbo-Croatian  (13)
 28. Persian  (7)
 29. Slovak  (4)
 30. Armenian  (1)
 31. Basque  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, J.
 2. Zhang, Z.
 3. Wang, Wei
 4. Wang, Jian
 5. Langdon, Terence G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...