skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.229.530  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Measurement and control basics [electronic resource] / Thomas A. Hughes.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement and control basics [electronic resource] / Thomas A. Hughes.

Hughes, Thomas A.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61601

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật sóng xentimet

Guđê G.; Nguyễn Văn Ngọ người dịch; Savăngxơ P; Đặng Minh Quyên người dịch

H. : KH và KT , 1974 - (621.384 GUĐ 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở tự động điều khiển quá trình

Nguyễn Văn Hòa

H. : Giáo dục, 2009 - (629.8 NG-H 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình cảm biến

Phan Quốc Phô; Nguyễn Đức Chiến

H. : KHKT, 2008 - (537 PH-P 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điều khiển vòng đóng cho hệ vi kẹp có gắn cảm biến: Đề tài NCKH. QC. 09 02

Chử Đức Trình; Nguyễn Thăng Long; Phan Hữu Phú

H. : ĐHQGHN, 2009 - (621.381 CH-T 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Superconductivity : conventional and unconventional superconductors. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superconductivity : conventional and unconventional superconductors. Volume 1

Bennemann K. H; Ketterson J. B

Berlin ; London : Springer, 2008. - (537.6 SUP(1) 2008) - ISBN3540732527 (set : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Introduction to mechatronics and measurement systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to mechatronics and measurement systems

Histand Michael B.; Alciatore David G

Boston : WCB/McGraw-Hill, c1999 - (621 HIS 1998) - ISBN007029089X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special applications and advanced techniques for crack size determination

ASTM; 1995 - (620.1 SPE 1995)

Truy cập trực tuyến

9
Special applications and advanced techniques for crack size determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special applications and advanced techniques for crack size determination

Donald J. Keith Editor; Ruschau John J. Editor; American Society for Testing and Materials.; Symposium on Special Applications and Advanced Techniques for Crack Size Determination (1994 : Atlanta, Ga.)

Philadelphia, PA. ASTM, 1995 - (620.1 SPE 1995) - ISBN0803120036

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the Diagnostic Accuracy of the Distress Thermometer: A Potential Role for the Impact Thermometer

Martinez, Paula ; Andreu, Yolanda ; Galdon, Maria Jose ; Ibanez, Elena

Journal of Pain and Symptom Management, 2015, Vol.50(1), p.124(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-3924

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesopic Functional Visual Acuity in Normal Subjects

Hiraoka, Takahiro ; Hoshi, Sujin ; Okamoto, Yoshifumi ; Okamoto, Fumiki ; Oshika, Tetsuro

PLoS ONE, July 28, 2015, Vol.10(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Feasibility Study of Women's Confidence and Comfort in Use of a Kit to Monitor Ovulation.(Report)

Ayoola, Adejoke B. ; Slager, Dianne ; Feenstra, Cheryl ; Zandee, Gail L.

Journal of Midwifery and Women's Health, 2015, Vol.60(5), p.604(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1526-9523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Staircase Measurement of Hand Proprioception

Hoseini, Najmeh ; Sexton, Brandon M. ; Kurtz, Karl ; Liu, Yang ; Block, Hannah J.

PLoS ONE, August 14, 2015, Vol.10(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water-soluble dual-emitting nanocrystals for ratiometric optical thermometry.(Report)

Mclaurin, Emily J. ; Vlaskin, Vladimir A. ; Gamelin, Daniel R.

Journal of the American Chemical Society, Sept 28, 2011, Vol.133(38), p.14978-14980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrepreneurial competencies: Assessment and predictive value for entrepreneurship

Kyndt, Eva ; Baert, Herman

Journal of Vocational Behavior, 2015, Vol.90, p.13(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operationalisation of quality of life for adults with severe disabilities.(Report)

Gomez, L. E. ; Arias, B. ; Verdugo, M. A. ; Tasse, M. J. ; Brown, I.

Journal of Intellectual Disability Research, Oct, 2015, Vol.59(10), p.925(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-2633

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychometric performance of the English language six-item Caring Behaviours Inventory in an acute care context.(Report)(Survey)

Edvardsson, David ; Mahoney, Anne - Marie ; Hardy, Juanita ; Mcgillion, Tony ; Mclean, Anne ; Pearce, Frances ; Salamone, Kathryn ; Watt, Elizabeth

Journal of Clinical Nursing, Sept, 2015, Vol.24(17-18), p.2538(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-1067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shortening the S-STAI: Consequences for research and clinical practice

Kruyen, Peter M. ; Emons, Wilco H. M. ; Sijtsma, Klaas

Journal of Psychosomatic Research, August, 2013, Vol.75(2), p.167(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action-perception coupling in kinesthesia: A new approach

Feldman, Anatol G. ; Ilmane, Nabil ; Sangani, Samir ; Raptis, Helli ; Esmailzadeh, Nima

Neuropsychologia, Nov, 2013, Vol.51(13), p.2590(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential effects of galvanic vestibular stimulation on arm position sense in right- vs. left-handers.(Report)

Schmidt, Lena ; Artinger, Frank ; Stumpf, Oliver ; Kerkhoff, Georg

Neuropsychologia, April, 2013, Vol.51(5), p.893(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.229.530  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (148.391)
 2. 1957đến1972  (193.690)
 3. 1973đến1988  (1.111.918)
 4. 1989đến2005  (2.160.732)
 5. Sau 2005  (4.588.674)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.052.440)
 2. French  (1.290.590)
 3. Chinese  (1.287.658)
 4. German  (1.047.967)
 5. Japanese  (247.254)
 6. Korean  (222.007)
 7. Russian  (183.445)
 8. Spanish  (95.126)
 9. Portuguese  (45.589)
 10. Italian  (27.307)
 11. Norwegian  (24.568)
 12. Danish  (23.065)
 13. Finnish  (20.813)
 14. Dutch  (15.773)
 15. Polish  (14.480)
 16. Ukrainian  (13.013)
 17. Romanian  (7.631)
 18. Czech  (7.520)
 19. Hungarian  (3.432)
 20. Hebrew  (2.575)
 21. Turkish  (2.165)
 22. Greek  (1.790)
 23. Arabic  (378)
 24. Lithuanian  (76)
 25. Icelandic  (76)
 26. Slovak  (44)
 27. Persian  (23)
 28. Thai  (21)
 29. Vietnamese  (7)
 30. Serbo-Croatian  (4)
 31. Malay  (1)
 32. Georgian  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (85)
 2. Q - Science.  (72)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Yang
 2. Zhang, Yu
 3. Terwee, Caroline B
 4. Ekelund, Ulf
 5. Prinsen, C. A. C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...