skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Clarifying "biological," "natural," and "adoptive" parents.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clarifying "biological," "natural," and "adoptive" parents.

Mcquistion, H L

American Journal of Public Health, 11/1996, Vol.86(11), pp.1649-1649 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-0036 ; E-ISSN: 1541-0048 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.86.11.1649

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clarifying "biological," "natural," and "adoptive" parents

Mcquistion, H L

American journal of public health, November 1996, Vol.86(11), pp.1649 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-0036 ; PMID: 8916538 Version:1

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the psychiatrist: job satisfaction of medical directors and staff psychiatrists

Ranz, J ; Stueve, A ; Mcquistion, H L

Community mental health journal, December 2001, Vol.37(6), pp.525-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-3853 ; PMID: 11504145 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the community psychiatrist as medical director: a delineation of job types

Ranz, J ; Mcquistion, H L ; Stueve, A

Psychiatric services (Washington, D.C.), July 2000, Vol.51(7), pp.930-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; PMID: 10875962 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community

Gwynn, R. C. ; Mcquistion, H. L. ; Mcveigh, K. H. ; Garg, R. K. ; Frieden, T. R. ; Thorpe, L. E.

Psychiatric Services, 06/01/2008, Vol.59(6), pp.641-647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ps.59.6.641

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
A Survey of American Psychiatric Residency Programs Concerning Education in Homelessness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey of American Psychiatric Residency Programs Concerning Education in Homelessness

Mcquistion, H. L.

Academic Psychiatry, 06/01/2004, Vol.28(2), pp.116-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1042-9670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ap.28.2.116

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychosocial rehabilitation: issues and answers for psychiatry

Mcquistion, H L ; Goisman, R M ; Tennison, C R

Community mental health journal, December 2000, Vol.36(6), pp.605-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-3853 ; PMID: 11079188 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuberculosis infection among people with severe mental illness

Mcquistion, H L ; Colson, P ; Yankowitz, R ; Susser, E

Psychiatric services (Washington, D.C.), June 1997, Vol.48(6), pp.833-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; PMID: 9175195 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association between cocaine use and HIV/STDs among soup kitchen attendees in New York City

Nuttbrock, L ; Rosenblum, A ; Magura, S ; Mcquistion, H L ; Joseph, H

Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 01 September 2000, Vol.25(1), pp.86-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-4135 ; PMID: 11064509 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Psychiatric Epidemiology: Searching for the Causes of Mental Disorders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychiatric Epidemiology: Searching for the Causes of Mental Disorders

Mcquistion, H. L.

Psychiatric Services, 01/01/2008, Vol.59(1), pp.121-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ps.59.1.121

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (2)
 2. 1997đến1999  (1)
 3. 2000đến2000  (3)
 4. 2001đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. McQuistion, H.L.
 2. Mcquistion, HL
 3. Mcquistion, Hunter L.
 4. Mcquistion, Hunter
 5. Ranz, Jules

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...