skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Steven McGroarty, letter, 1940-02-15, to Hamlin Garland

McGroarty, John Steven, 1862-1944

DOI: 10.25549/GAR-C81-23029

Toàn văn sẵn có

2
How Many Physicians?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Many Physicians?

Mcgroarty, John J.

JAMA: The Journal of the American Medical Association, 02/12/1973, Vol.223(7), p.799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1001/jama.1973.03220070053023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Human rights law essentials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights law essentials

Finch,Valerie ; Mcgroarty, John

E-ISBN 9781845860578 ; E-ISBN 9780748698387

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teachers' Perceptions on Improvement of Declining Grade 8 Language Arts Test Scores

Mcgroarty, John; Jolly, Anju (advisor) ; Lafferty, Timothy (committee member) ; Parent, Sydney (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-1-339-24252-1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Steven McGroarty, letter, 1936-09-18, to Hamlin Garland

McGroarty, John Steven, 1862-1944 ; U.S. Congress. House of Representatives

DOI: 10.25549/GAR-C81-23026

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shape of a nonaxisymmetric liquid solder drop constrained by parallel plates

Yost, Boris ; Mcgroarty, John ; Borgesen, Peter ; Che - Yu Li

IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology, August, 1993, Vol.16(5), p.523(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-6411

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistics of solder joint alignment for optoelectronic components

Mcgroarty, John ; Borgesen, Peter ; Yost, Boris ; Che - Yu, Li

IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology, August, 1993, Vol.16(5), p.527(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-6411

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damage integral analysis of solder joint fatigue

McGroarty, John ; Subrahmanyan, Ravi ; Li, Che-Yu

JOM, 1991, Vol.43(6), pp.16-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/BF03220589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Area Array Solder Joints for Passive Alignment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Area Array Solder Joints for Passive Alignment

Mcgroarty, John ; Yost, Boris ; Børgesen, Peter ; Li, Che-Yu

MRS Proceedings, 1992, Vol.264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-9172 ; E-ISSN: 1946-4274 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1557/PROC-264-423

Toàn văn không sẵn có

10
Air Travel & IOLs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Travel & IOLs

Mcgroarty, John J.

American Intra-Ocular Implant Society Journal, 1/1979, Vol.5(1), p.38

ISSN: 01462776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0146-2776(79)80017-8

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just California

Mcgroarty, John S.

A Collection of Verse by California Poets : From 1849 to 1915

ISBN: 978-1-4144-9802-7

Toàn văn không sẵn có

12
California : its history and romance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

California : its history and romance

Mcgroarty, John Steven

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Just California and songs along the way
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just California and songs along the way

Mcgroarty, John Steven

Toàn văn sẵn có

14
Wander songs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wander songs

Mcgroarty, John Steven

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The harbor of the sun: the history and romance of San Diego
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The harbor of the sun: the history and romance of San Diego

Mcgroarty, John Steven

Toàn văn sẵn có

16
West coast magazine
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

West coast magazine

Mcgroarty, John Steven

v. 4-12 (Aug. 1908-May 1912)

Toàn văn sẵn có

17
Los Angeles from the mountains to the sea: with selected biography of actors and witnesses to the period of growth and achievement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los Angeles from the mountains to the sea: with selected biography of actors and witnesses to the period of growth and achievement

Mcgroarty, John Steven

v. 3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The poets and poetry of Wyoming Valley
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The poets and poetry of Wyoming Valley

Mcgroarty, John Steven

Toàn văn sẵn có

19
Flywheel Energy Storage System for Electric Start and an All-Electric Ship
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flywheel Energy Storage System for Electric Start and an All-Electric Ship

Mcgroarty, John ; Schmeller, Jesse ; Hockney, Richard ; Polimeno, Matthew; Naval Surface Warfare Center Carderock Div Philadelphia PA Philadelphia Detachment (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

20
Fresno County: the geographical hub of the State of California
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fresno County: the geographical hub of the State of California

Mcgroarty, John Steven; Fresno County (Calif.)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1920  (6)
 2. 1920đến1939  (5)
 3. 1940đến1978  (3)
 4. 1979đến1992  (3)
 5. Sau 1992  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. F - History: America  (2)
 2. K - Law.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mcgroarty, John Steven
 2. Mcgroarty, John
 3. McGroarty, John Steven, 1862-1944
 4. Li, C.-Y.
 5. McGroarty, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...