skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.344.343  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Suites de Sturm, indice de Maslov et périodicité de Bott
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suites de Sturm, indice de Maslov et périodicité de Bott

Barge, Jean; Lannes, Jean

978-3-7643-8709-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25452

Truy cập trực tuyến

2
Stochastic Global Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stochastic Global Optimization

Zhigljavsky, Anatoly; Žilinskas, Antanas

978-0-387-74022-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24623; 10.1007/978-0-387-74740-8

Truy cập trực tuyến

3
Statistical Methods for Environmental Epidemiology with R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Methods for Environmental Epidemiology with R

Peng, Roger D.; Dominici, Francesca

9780387781662; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31302

Truy cập trực tuyến

4
Elementary Number Theory: Primes, Congruences, and Secrets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Number Theory: Primes, Congruences, and Secrets

Stein, William

978-0-387-85524-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30757

Truy cập trực tuyến

5
Hanoi open mathematics competition problems and solutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hanoi open mathematics competition problems and solutions

Nguyễn, Văn Mậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58181

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suites de Sturm indice de Maslov et périodicité de Bott

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hanoi open mathematics competition problems and solutions

Nguyễn Văn Mậu

H ĐHQGHN; 2016

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Methods for Environmental Epidemiology with R

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Number Theory Primes Congruences and Secrets

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear Algebra and Its Applications

Strang Gilbert

(510)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topology

Munkres James

Pearson Education Limited; 2014 - (510)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real Functions in One Variable Examples of Simple Differential Equations II Calculus Analyse 1c 5

Mejlbro Leif

Bookboon; 2007 - (515.8)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Refresher Course in Mathematics

Werner Frank

Bookboon; 2016 - (510)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real Functions in One Variable Simple Differential Equations I Calculus 1c 1

Mejlbro Leif

Bookboon; 2007 - (515.8)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real Functions in One Variable Examples of Taylor's Formula and Limit Processes Calculus 1c 6

Mejlbro Leif

Bookboon; 2008 - (515.8)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real Functions in Several Variables Volume IV Differentiable Curves and Differentiable Surfaces

Mejlbro Leif

Bookboon; 2015 - (510)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probability Theory An Analytic View

Stroock Daniel W

Cambridge University Press; 2011 - (519,2)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seconday Certificate Mathematics

Daniel D.T; Dip B.A

Nelson : Thomas nelson , 1970

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Contemporary Mathematics

Ohmer M.M.; Aucoin C.V; Cortej M.J

New York : Blaisdell Pub. Comp, 1964

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Encyclopedic dictionary of mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedic dictionary of mathematics

Ito Kiyosi; Nihon Sugakkai.

Cambridge, Mass. : MIT Press, c1987. - (QA5 .I8313 1987) - ISBN0262090260

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 2.344.343  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.307.765)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.839.738)
 3. Trong mục lục thư viện (408)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (95.179)
 2. 1956đến1971  (142.435)
 3. 1972đến1987  (285.775)
 4. 1988đến2004  (572.440)
 5. Sau 2004  (1.212.024)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.937.137)
 2. French  (23.446)
 3. Undetermined  (21.244)
 4. German  (20.131)
 5. Russian  (5.296)
 6. Spanish  (4.591)
 7. Portuguese  (4.243)
 8. Norwegian  (2.977)
 9. Chinese  (2.796)
 10. Japanese  (2.363)
 11. Italian  (1.532)
 12. Korean  (1.336)
 13. Indonesian  (717)
 14. Polish  (450)
 15. Czech  (218)
 16. Turkish  (187)
 17. Dutch  (172)
 18. Hungarian  (131)
 19. Ukrainian  (130)
 20. Slovak  (74)
 21. Arabic  (73)
 22. Danish  (67)
 23. Maori  (46)
 24. Romanian  (45)
 25. Greek  (26)
 26. Finnish  (20)
 27. Hindi  (18)
 28. Persian  (17)
 29. Vietnamese  (16)
 30. Lithuanian  (13)
 31. Serbo-Croatian  (12)
 32. Thai  (12)
 33. Hebrew  (11)
 34. Basque  (6)
 35. Bengali  (4)
 36. Gujarati  (3)
 37. Icelandic  (2)
 38. Albanian  (2)
 39. Welsh  (1)
 40. Burmese  (1)
 41. Malay  (1)
 42. Yiddish  (1)
 43. Macedonian  (1)
 44. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (19.667)
 2. T - Technology .  (2.659)
 3. H - Social sciences.  (1.450)
 4. R - Medicine.  (255)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pardalos, Panos M.
 2. Garnier, Josselin
 3. Fuchs, Lynn S
 4. Osher, Stanley
 5. Ono, Ken

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...