skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grammatical gender in bilingual Norwegian-Russian Acquisition: The role of input and transparency

Rodina, Yulia ; Westergaard, Marit

Norges forskningsråd: 223265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1469-1841 ; DOI: 10.1017/S1366728915000668

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority language and the stability of bilingual equilibria

Iriberri, Nagore ; Uriarte, José-Ramón

Rationality and Society, November 2012, Vol.24(4), pp.442-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-4631 ; E-ISSN: 1461-7358 ; DOI: 10.1177/1043463112453556

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narrative abilities of preschool bilingual Norwegian-Russian children

Rodina, Yulia

International Journal of Bilingualism, October 2017, Vol.21(5), pp.617-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-0069 ; E-ISSN: 1756-6878 ; DOI: 10.1177/1367006916643528

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
少数民族濒危语言使用和纳什均衡策略分析 - Minority Endangered Language Use and the Stability of Bilingual Equilibrium
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

少数民族濒危语言使用和纳什均衡策略分析 - Minority Endangered Language Use and the Stability of Bilingual Equilibrium

周晓梅 ; 田有兰 ; ZHOU Xiao-mei, TIAN You-lan

物流工程与管理 - Storage Transportation & Preservation of Commodities, 2015, Vol.37(07), pp.298-300

ISSN: 1674-4993

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Language and the Stability of Bilingual Equilibria

Iriberri, Nagore

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rodina, Y
  2. Rodina, Yulia
  3. Iriberri, Nagore
  4. Westergaard, Marit
  5. Uriarte, J.-R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...